search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WELKOM manon vanderkaa


49 CULTUURHONGER thuis naar het museum


60 GEZEGD & GEZWEGEN 62 LEDENVOORDEEL 66 ZIEN, LEZEN, BELEVEN 71 ODE AAN DE BRIEF


72 DONOREN REDDEN LEVENS


78 PUZZEL: BEL & WIN! 80 COLOFON


82 BETEKENISZOEKERS van gepensioneerde tot startende ondernemer


DIRECTEUR KBO-PCOB MANON.VANDERKAA@KBO-PCOB.NL TWITTER @MANONVANDERKAA


GEEN TWEEDERANGS BURGERS In de discussie rondom corona verwees columniste Marianne Zwagerman naar ouderen als ‘dor hout’. Jort Kelder stelde: ‘We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden.’ Beiden stellen: als we nu de ouderen binnenhouden kunnen jongere generaties gewoon hun gang gaan en draait de economie weer. Ouderen vergelijken met dor hout, ideeën om horeca ontoegankelijk te maken voor senioren of zelfs een 60-min-samenleving: daar creëer je een tweedeling in de maatschappij mee die veel kapotmaakt. Want wat nu alleen nog maar sporadisch wordt geopperd, kan zomaar gemeengoed worden. Nog even en onze ouderen zijn het blok aan het been van de rest van de samenleving. Dat is een huiveringwekkende en onaanvaardbare gedachte. We zijn deze crisis ingegaan met saamhorigheid en solida- riteit, laten we nu niet hele generaties buitensluiten. Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opge- bouwd! Onder dat motto heeft KBO-PCOB, samen met Om- roep MAX en de ChristenUnie, onlangs een manifest gepubli- ceerd, waarin we oproepen om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken en niemand af te schrijven. Want ouderen zijn van onschatbare waarde en dragen elke dag bij. Als ouders die raad geven, grootouders die oppassen, mantelzorgers, vrijwilligers van sportverenigingen, consumenten. Je mag die hele generaties niet wegzetten als tweederangs burgers. Juist nu hebben we saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties nodig, pas dan komen we sterker uit deze crisis. We hebben al veel reacties gehad op ons manifest. Senioren laten weten dat ze altijd het idee hadden ertoe te doen en dit als heel pijnlijk ervaren. Laten we samen alert zijn en zorgen dat er meer mét dan over ouderen wordt gesproken.


Manon Vanderkaa MAGAZINE


PS: ik hoor graag uw positieve en negatieve reacties op ons manifest via juistnumeedoen@kbo-pcob.nl


NU OOK OP APP Download de app voor Magazine KBO-PCOB en lees het op uw tablet of mobiel


a‘Ouderen lijken het blok 5


an het been van de rest van de samenleving’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75