search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
CULTUURHONGER


Lies Boelrijk, Kröller-Müller Museum:


Een kunstwerk waarin je kunt lopen, zitten en liggen. Dat is Jardin d’émail van Jean Du- buffet (1901- 1985). Met 600 m2 is het prominent aanwe- zig in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum. Lies Boelrijk vertelt over dit kunst- werk. Ze leidde bij de grote restauratie de campagnes voor communicatie en fond- senwerving.


‘Vanaf de buitenkant zie je alleen de witte muur met daarbovenuit een witte boom. Om het kunstwerk te ervaren, moet je het betreden. Elke keer opnieuw is het spannend om dat smalle trapje op te gaan, de deur te openen en ineens in dat helderwitte landschap te staan.


THEATER VAN ONWERKE- LIJKHEDEN Je stapt een andere wereld in, een tuin in een tuin, met vreemde zwarte lijnen. Waar het voor staat? Dat mag elke bezoeker zelf ervaren. Sommige mensen vinden het een maanlandschap, anderen wanen zich op een wit strand. Het heeft ook iets meditatiefs. Je kunt er gaan liggen en naar de lucht staren.


52 Magazine van KBO-PCOB juni 2020


‘De deur openen en ineens in dat helderwitte landschap staan’


In ieder geval is het een anti-wereld, een wereld die je niet verwacht. Dubuffet noemde zijn kunst een theater van onwerkelijkheden, ontstaan uit een duik in de fantasie. Het is een poging iets te creëren tegen alles wat bestaat en juist dat maakt de weg vrij voor de meest zonderlinge vondsten. Het lijnenspel van Jardin d’émail is ontstaan uit ‘droedelen’. Hij maakte dit soort tekeningen wanneer hij met zijn moeder belde. Dit is een van zijn eerste grote werken. Het is een uitvergro- ting van een kleiner werk, speciaal voor ons museum.


MET DE HAND OPNIEUW GESCHILDERD Vanuit de lucht gezien lijkt Jardin d’émail een abstract schilderij. Voor Dubuffet was het ook écht een schil- derij. Hij schreef: ‘Wie heeft bepaald dat een schilderij alleen maar verticaal aan de muur mag hangen? Men kan het evengoed bekijken als het plat op een tafel ligt. En het is niet verboden om er een reliëf in aan te brengen.’ Het kunstwerk stond vanaf 1974 bloot aan weer, wind en bezoekers. In 2016 besloten we dat een groot- scheepse restauratie nodig was. Het werk is hersteld in de geest van de kunstenaar, met het oorspronke- lijke reliëf en het oorspronkelijke zwarte lijnenspel. Er gebeurde veel meer, van een nieuw afwateringssys- teem tot herstel van de betonstructuur. Begin dit jaar is de nieuwe witte verflaag aangebracht. De zwarte lijnen zijn met de hand opnieuw geschilderd, meer dan anderhalve kilometer. Het resultaat: een stralend witte tuin van email, daar moet je echt je zonnebril voor opzetten. Zodra het museum opengaat, is ook Jardin d’émail weer toegankelijk. De publiekslieveling schit- tert als nooit tevoren.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75