search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
William van Aalst physician assistant, Radboud UMC Nijmegen


‘Wat kan ik voor u betekenen?’ Het is de eerste vraag die William van Aalst, werkzaam als physician assistant (een assistent van de specialist) stelt als hij een nieuwe patiënt in zijn werkkamer krijgt. ‘Vaak verwacht de patiënt deze vraag niet, maar ik vind het belangrijk dat iemand direct het gevoel heeft dat er geluisterd wordt.


In het eerste gesprek neem ik normaliter uitgebreid de tijd om de patiënt te leren kennen en te horen waar ik aan- dacht aan moet besteden. Zo ook bij mevrouw Loeffen- Favié. Doordat we haar situatie uitgebreid bespraken aan de hand van de TOPICS-SF-vragenlijst, kreeg ik goed zicht op hoe het met haar ging en wat zij belangrijk vond voor haar kwaliteit van leven in de huidige levensfase. Hier- door liepen de gesprekken later als vanzelf en snapte ik haar beslissing om te stoppen met behandelen. Ze had het gesprek goed voorbereid en had zelfs een lijst met winst- en verliespunten gemaakt. Toen we haar standpunt bespraken, vertelde ze dat ze nog steeds goed scoort op de winstpunten. Ze geniet van de bezoeken van haar kinderen. Dat bepaalt voor haar de kwaliteit van leven. We voerden een heel open gesprek, waarbij ook haar man toelichtte wat hij ervan vond. Hij ondersteunt haar keuze, hoe lastig soms ook voor hem’, aldus Van Aalst.


Samen beslissen over wat de beste behandeling is voor de patiënt, wordt in het Radboud UMC op meerdere manieren gedaan. Op de poli’s werken de artsen met de TOPICS-SF-vragenlijsten. Deze helpen de patiënt om in kaart te brengen wat de klacht is, maar ook wat zij het be- langrijkste vinden om te bespreken in het ziekenhuis. Van Aalst: ‘Soms vult de patiënt de vragenlijst thuis is en neemt die mee naar het gesprek. Zelf neem ik liever de vragen samen met de patiënt door. Je merkt dan sneller waar de pijnpunten zitten.’ Daarnaast werken artsen op de afdelin-


over wat de beste behandeling is’


‘Samen beslissen


gen met de methode ‘gezamenlijke besluitvorming’; patiënten en artsen nemen met deze methode samen behandelingsbesluiten. Artsen weten alles over de best beschikbare weten- schappelijk kennis. Patiënten brengen hun waarden, doelen en voorkeuren in. Samen wordt er besloten. Van Aalst: ‘Bij het overleg met de an- dere behandelende artsen vertegen- woordig ik de patiënt. Soms is er wel een verschil in visie tussen verschil- lende behandelaren, maar uiteindelijk zijn we het erover eens dat de kwali- teit van leven het belangrijkst is en de patiënt uiteindelijk in overleg met de hoofdbehandelaar de beslissing moet nemen.’


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75