search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
wouke van scherrenburg COLUMN JOURNALIST EN POLITIEK VERSLAGGEVER I GRAAIERS


In de mailbox dagelijks berichten van organisaties die in deze coronacrisis hun kans aangrijpen om te laten zien dat zij altijd al gelijk hadden, dat de mensheid bezig is zichzelf en de aarde te vernietigen. Dat nu het momentum is om ons gedrag te veranderen, niet langer heersers te zijn van deze aarde, maar dienaren. Dat het afgelopen moet zijn met de bio-industrie, met de vliegreizen, de stedentripjes, de overvloedige consumptie van overbodige zooi uit China. Ik voel grote sympathie voor deze organisaties en vermoed dat het nieuwe normaal er inderdaad totaal anders zal gaan uitzien, niet zozeer uit liefde voor deze planeet en de mensheid, maar uit angst voor deze en volgende pandemieën. Of er verder veel zal veranderen qua mentaliteit betwijfel ik. Kijk maar eens naar de bijna 100 miljard die onze Wobke uit zijn zakken toverde om de economie zo veel mogelijk te redden. Lovenswaardig inderdaad, alleen jammer dat in de haast werd vergeten strenge voorwaarden aan al die hulp te stellen. En zo kon het gebeuren dat de grote graaiers als booking.com die smak-


hun zakken vullen, niet de helden van deze crisis’


‘De grootste graaiers zullen


ken geld verdienden en dat geld niet buff erden maar omzetten in aande- len, hun hand met succes ophielden bij Wopke. En onze nationale trots (van wie eigenlijk) met de blauwe vleugels werd miljardensteun toegezegd om tegelijkertijd riante bonussen voor de top te beloven (Wopke moest dreigen om die idiotie van tafel te krijgen). Die steun moet – al was het maar om 30.000 banen te behou- den, riepen Rutte en Wopke. Over het veelvoud aan banen dat bij de kleine bedrijven verloren gaat, werd nauwelijks gerept. In de Kamer wordt er hier en daar gemopperd over de steun aan de grote graaiers. En gewaarschuwd dat de rekening niet, zoals bij de ban- kencrisis, weer bij de minima en de middenklasse terecht mag komen. Toen ik dat hoorde, wist ik niet of ik moest huilen of lachen om dit soort optimisme voor de bühne. Want ja, corona heeft ons leven drastisch veranderd en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Maar wat niet verandert, vrees ik, is het gegeven dat de grootste bekken en de grootste graaiers met de stevigste lobby’s hun zakken zullen vullen met belastinggeld van de mensen die nu worden bejubeld als helden van de crisis: de verzorgen- den, de politie, de leerkrachten, de vakkenvullers en de pakketbezorgers. Door de bankencrisis steeg de belastingdruk al gemiddeld 25 procent, wat komt daar straks nog bovenop? Ik ben er somber over, net zo somber als over de mentaliteit van de elite.


Wouke van Scherrenburg Magazine van KBO-PCOB juni 2020 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75