search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Beste dominee…. LEZERSVRAAG: W


Is de coronacrisis een straf van god?


Wij proberen graag overal een verband in te zien. Dat geeft een gevoel van overzicht en controle. Zo kunnen we al snel denken dat de coronaramp wel met ons te maken moet heb- ben. We hebben ons slecht gedragen en daarom verdienen we straf. Zoals kinderen kunnen denken dat ouderlijke ruzies hun schuld zijn.


Een natuurramp zoals de coronacrisis is niet een ‘straf van God’, maar gevolg van het feit dat hij nog niet klaar is met scheppen. De wereld is nog niet af. Toch zijn generaties ge- lovigen opgegroeid met die eerste zin van het boek Genesis: ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde.’ Alsof de schepping toen kant en klaar uit de oven kwam. Maar een be- tere vertaling van het Hebreeuws is: ‘Toen God begon met het scheppen van de hemel en de aarde.’ Met andere woorden: de schepping is een werk in uitvoering. Wordt dat niet elke dag bevestigd door het tv-journaal met zijn berichten over hon- gersnood, oorlogen en rampen zoals de coronacrisis?


Als Jezus dan ook wordt gevraagd waarom hij mensen ge- neest op de sabbat, antwoordt hij: ‘Mijn vader (God) werkt tot nu toe en ik werk ook.’ Ook wij zijn Gods medewerkers in het bestrijden van ziektes, het bevorderen van vrede en voorko- men van rampen. Ieder die meewerkt aan het voltooien van de schepping wordt geïnspireerd door de Schepper – of je je dat nu bewust bent of niet.


Dat bezingt het verhaal van Pinksteren: de Geest wordt uitge- stort ‘op al wat leeft’. In alle mensen gloeit de creatieve vonk van God. Dat zien we duidelijk in leiders die de wereld vooruit helpen, zoals een Martin Luther King en Nelson Mandela. Vaak echter wordt dat vonkje in ons overschaduwd door angst, zorgen of verdriet. Dan kunnen we niet zo goed bijdragen aan een betere wereld. We hebben de handen vol aan onszelf. Tegelijk kan op sommige momenten zelfs de meest bedrukte mens een inspiratie voor zijn of haar omgeving worden.


Dat is het scheppende werk van God die niet rust tot de wereld ‘voleindigd’ is.


Jean-Jacques Suurmond


JEAN-JACQUES SUURMOND (1951) IS EMERITUS PREDIKANT (PROTESTANTSE KERK), SUPERVISOR, COACH EN DOCENT MYSTAGOGIE. HIJ IS GETROUWD EN HEEFT TWEE DOCHTERS


COLUMN ADRI VERWEIJ & JEAN-JACQUES SUURMOND


WAT IS UW VRAAG? Pastor Adri Verweij (onder) en domi- nee Jean-Jacques Suurmond (boven) beantwoorden op deze plek vragen van lezers over zingeving. Stuur uw vraag naar magazine@kbo-pcob.nl of Magazine van KBO-PCOB, Ringwade 67, 3439 LM in Nieuwegein.


Magazine van KBO-PCOB juni 2020 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75