search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
SENIOREN IN CORONATIJD


maakbaarheid van het leven ont- kracht. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Het maakt duidelijk dat het om andere dingen gaat in het leven.’


70-plussers vaak rustiger Claartje Kruijff, voormalig theoloog des vaderlands, heeft het drukker dan ooit. Er zijn meer uitvaarten die in kleine kring plaatsvinden, die niette- min veel aandacht vragen. En ze heeft voortdurend contact met mensen via de telefoon of andere middelen. ‘Er is veel eenzaamheid, verdriet en onmacht in deze tijd’, zegt ze. Het valt haar op dat 70-plussers vaak rustiger zijn onder de isolatie dan jongere generaties. ‘Veel ouderen die ik spreek hebben al zo veel meegemaakt. Ze hebben al verdriet gekend, mensen los moeten laten. Ze zijn al gewend om zichzelf bezig te houden zonder betaald werk. Ze hebben een ritme gevonden om zich prettig te voelen in de dag. Ze hebben al ingeoefend wat hun ankers zijn.’ Daarnaast spreekt Kruijff ook mensen die zich, soms tot hun eigen verba- zing, wel prettig voelen onder de maatregelen. ‘Er zijn minder prikkels en het leven is eenvoudiger’, zegt Kruijff. ‘Sommige mensen worden daar rustig van. Maar vooral mensen uit de jongere generaties zijn gewend aan voortdurende impulsen. Ze laten zich bepalen door werk, vrienden, ge- zin en alle leuke dingen die er zijn. Ze zijn reactief geworden. Maar wat zijn de ankers in je leven als dat allemaal stilvalt?’


Klein en aandachtig leven Die ankers zijn deels praktisch van aard. Breng structuur aan in je dag, roepen alle deskundigen. Blijf niet in pyjama, eet gezond en op vaste tijden. Blijf je geest trainen en je lichaam in beweging houden. Vergeet niet om plezier te maken! En: zorg zelf voor momenten van contact. Geef aan wat


46 Magazine van KBO-PCOB juni 2020


je nodig hebt, maar denk ook aan anderen. Vraag je af hoe het met hen is, in plaats van veel stil te staan bij je eigen ervaringen. De vraag naar de ankers gaat nog een slag dieper, vindt Claartje Kruijff. ‘Mensen zijn heel verschillend’, zegt ze. ‘Maar zij die zich prettig voelen oefenen vrijwel altijd ge- duld, bescheidenheid, dankbaarheid. Ze proberen klein en aandachtig te leven. Ze durven op anderen te vertrouwen en ze kunnen ontvangen, zonder van alles te verwachten. Dat is levenskunst.’


Bel voor contact met de Ouderen-


Infolijn: 030-3 400 600 (ma t/m vrij, 09.00-17.00 uur).


Het heilige van het kwetsbare Kruijff heeft zich aangewend om juist mensen te bellen bij wie ze er een beetje tegenop ziet, ‘mensen bij wie ik denk: wat heb ik ze te bieden? Bijvoorbeeld als ze echt eenzaam zijn of iemand verloren hebben. Gelukkig merk ik dan meestal dat ik aanwezig kan blijven, in alle machteloos- heid. Ik kan luisteren en vertrouw erop dat er dan al iets gebeurt.’ Ze heeft het in dat verband over ‘het heilige van het kwets- bare’. ‘Omdat we juist op kwetsbare momenten kostbaar- heden ontdekken. Als mensen in duisternis zitten, ga ik er- van uit dat ik het ook niet weet’, zegt Claartje Kruijff. ‘Maar ik kan vragen stellen die pijnlijk zijn, waardoor we aftasten waar er licht is. Dat kan bevrijdend zijn, merk ik soms. Zo sprak ik pas een vrouw die heel somber was. Maar toen ze het over haar kinderen had, veranderde de toon van haar stem en ik wees haar daarop. Ze kreeg meer lucht, doordat ze van betekenis kon zijn voor anderen.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75