search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Waarom is inloggen zo omslachtig? Wim: ‘Waarom is het inloggen op Mijn ING zo ingewikkeld geworden via de app?’ Jeroen: ‘Omdat er een stap is bijge- komen. Na het invullen van gebrui- kersnaam en wachtwoord moet je tegenwoordig ook bevestigen dat je gaat inloggen. Je doet dat met de mobielbankieren-app of scanner. Deze ‘tweetrapsraket’ is sinds eind vorig jaar verplicht, vanwege nieuwe Europese regels.’


Waarom is bankieren op papier zo duur? Wim: ‘Per 1 maart heeft ING een verhoging van de kosten op betaal- pakketten doorgevoerd, die vooral ouderen treft. De Consumenten- bond berekende dat een ING-klant met een BasisPakket die voor 1941 geboren is, tweewekelijks papieren afschriften ontvangt en een boekje overschrijvingskaarten gebruikt, 78 procent meer gaat betalen. Dat wekt de indruk dat ING haar stinkende best doet om het papieren bankieren moeilijker en duurder te maken. Het lijkt wel of jullie klanten kwijt willen!’ Jeroen: ‘Zeker niet, voor ons telt iedere klant! Maar klanten verande- ren. Digitaal bankieren via internet of mobiele telefoon is het nieuwe normaal. Zes miljoen klanten bankie- ren al digitaal. Voor de kleine groep oudere én jongere klanten die papier prefereert, moeten wij een kostbare infrastructuur in stand houden. Voorheen werden senioren qua kosten ontzien, maar uit het oogpunt van gelijkwaardigheid hebben we dat losgelaten. Goed om te weten is dat het maandelijkse papieren afschrift nog wél gratis inbegrepen blijft in het Basis-, Betaal- en RoyaalPakket.’


Periodieke overboekingen alleen via internet? Wim: ‘Een ander heikel punt. Klopt het dat periodieke overboekingen alleen via internetbankieren kunnen worden aangepast? Een meneer die niet aan internetbankieren doet en bij een koor zit, maakte maandelijks automatisch de contributie over. Het bedrag moest aangepast. Op het ING-kantoor deden ze dat niet.’ Jeroen: ‘Het klopt dat ING-mede- werkers geen periodieke overboe- kingen kunnen aanpassen. De vraag hiernaar was zo laag, dat we deze mogelijkheid een aantal jaar terug hebben afgeschaft.’ Wim: ‘Ik vind het vreemd dat ING dit soort zaken alleen bedrijfsecono- misch benadert. De bank heeft toch ook maatschappelijke verantwoor- delijkheid?’ Jeroen: ‘Klopt. Onze verantwoorde- lijkheid is dat iedere klant kan ban- kieren en participeren in de samen- leving. Een periodieke overboeking aanpassen op kantoor is daarin niet cruciaal. Papieren overschrijvings- kaarten wel. Er bestaan geen plan- nen om daarmee te stoppen.’


Welk nummer kan ik bellen? Wim: ‘Waar kunnen senioren terecht die hun bankzaken met een mens willen regelen? Welk nummer kun- nen ze bellen?’ Jeroen: ‘Veel vragen worden beant- woord op onze website: www.ing. nl Maar mensen mogen ook bel- len: 020-228 88 88. Bij dit nummer kunnen ze terecht met eenvoudige vragen. Hun digitale vragen kunnen ze stellen bij onze kantoren en ser- vicepunten. En als ze ingewikkelde vragen hebben, kunnen ze een af- spraak maken op kantoor. Persoonlijk contact met een ING-medewerker is nog altijd mogelijk!’


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75