search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
OP HET MATJE


EVEN VOORSTELLEN:


Senior Wim Huijs (71) is sinds 2009 belangenbeharti- ger namens KBO-PCOB bij het Maatschappelijk Overleg Beta- lingsverkeer. Daarvoor werkte hij bij de Rabobank, in diverse functies. De laatste jaren hield hij zich bezig met professionalise- ring van lokale Rabobank- bestuurders en -toezichthouders. ‘Banken moeten hun maatschap- pelijke verantwoordelijkheid niet uit het oog verliezen.’


ING Jeroen Losekoot (44) is bij ING verantwoordelijk voor alles op het gebied van dagelijkse bankzaken (betaalrekeningen, sparen, lenen, internetbankieren, mobiel bankieren). Stond aan de wieg van de mobielbankieren- app en mobiel betalen bij ING. ‘We geloven dat digitaal bankie- ren ouderen helpt om zo lang mogelijk financieel zelfstandig te blijven, een groot goed.’


Hoeveel klanten zijn digitaal minder vaardig? Wim Huijs: ‘Het lijkt erop dat ieder- een tegenwoordig digitaal bankza- ken moet doen. Ook senioren die dat niet goed kunnen of niet willen. Hoeveel mensen uit die groep zijn digitaal minder vaardig?’ Jeroen Losekoot: ‘We weten dat 70 procent van de klanten van 65-plus digitaal bankiert. De 30 procent die dit niet doet, helpen we graag de overstap naar digitaal te maken. Waarom we dit belangrijk vinden? Omdat de ouderdom vaak met ge- breken komt. Het wordt bijvoorbeeld lastiger om overschrijvingskaarten in te vullen, omdat het handschrift achteruitgaat. Of om deze te posten. Wil je zelf je bankzaken blijven doen, dan is internetbankieren of mobiel bankieren een goede oplossing.”


Wilt u ook iemand op het matje roepen?


Welke instantie, organisatie, of welk bedrijf zou u weleens op het matje willen roepen? Laat het ons weten via magazine@kbo-pcob.nl


24 Magazine van KBO-PCOB juni 2020


Kan iedereen wel aanhaken bij het digitale verhaal? Wim: ‘Ik ben toch bang dat een grote groep Nederlanders niet kan aanha- ken bij dat digitale verhaal: senioren, laaggeletterden, mensen met weinig inkomen... Die hebben geen smart- phone of tablet. Te duur.’ Jeroen: ‘We weten dat 95 procent van de klanten toegang heeft tot zo’n apparaat. Het probleem is eerder dat mensen niet snappen hoe ze online kunnen bankieren. In Nederland zijn er zo’n 2,7 miljoen mensen die geen of weinig digitale kennis en vaardig- heden hebben. We pushen niemand om digitaal te bankieren, maar we nodigen klanten wel uit het te probe- ren. Onze digicoaches verzorgen in onze kantoren en bij bibliotheken workshops voor ouderen die willen leren om online bankzaken te doen. Van de twintig klanten die meedoen aan zo’n workshop, blijven er na af- loop negentien digitaal bankieren.’


Waarom sluiten servicepunten? Wim: ‘Je hebt het over kantoren, maar ING sluit dit jaar 150 van de 380 servicepunten in bijvoorbeeld winkels van Bruna en Primera door heel Nederland. Terwijl deze waren opgezet om klanten zonder internet toch van dienst te zijn, toen vele ING-kantoren dichtgingen!’


Jeroen: ‘De realiteit is dat steeds minder mensen gebruikmaken van de servicepunten, omdat klanten steeds meer digitaal hun bankzaken doen. De servicepunten die overblij- ven, worden omgebouwd en richten zich nog meer op hulp bij digitale bankhandelingen. Bovendien blijft het meestal mogelijk om in of vlak bij de verdwenen servicepunten geld op te nemen, bijvoorbeeld bij een Geldmaat: een geldautomaat van alle grootbanken gezamenlijk.’


Waarom zijn de TAN-codes afgeschaft? Wim: ‘We krijgen ook veel vragen en klachten over het afschaffen van de papieren TAN-codes.’ Jeroen: ‘Met deze codes kon je be- taalopdrachten bevestigen. Je kreeg zo’n code op je mobiele telefoon in een sms-bericht. Of je ontving via de post een papieren lijst met codes. Omdat veel klanten inmiddels de mobielbankieren-app gebruiken, kiezen we ervoor dat klanten hun betaalopdrachten voortaan met hun smartphone kunnen bevestigen. Klanten die geen mobiele telefoon hebben of deze niet hiervoor wil- len gebruiken, kunnen een gratis ING-scanner aanvragen: een appa- raatje om opdrachten te bevestigen. Hierover hebben we onze klanten de afgelopen twee jaar op verschillende manieren geïnformeerd.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75