search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
IN HET NIEUWS ONDER REDACTIE VAN INGRID NIES MANIFEST


‘GEEN WEDEROP- BOUW ZONDER HEN DIE DIT LAND HEBBEN OPGEBOUWD!’


MANON VANDERKAA VAN KBO-PCOB, JAN SLAGTER OMROEP MAX EN GERT-JAN SEGERS VAN DE CHRIS- TENUNIE SLAAN OPNIEUW DE HANDEN INEEN MET EEN DRINGEND APPÈL OM TIJDENS DE CORONA- CRISIS GEEN KEUZES TE MAKEN WAARBIJ OUDEREN TWEEDERANGSBURGERS WORDEN. DE DRIE ORGA- NISATIES HEBBEN EEN MANIFEST GEPUBLICEERD MET DE OPROEP OM BIJ NIEUWE STAPPEN NIEMAND VOOR TE TREKKEN EN NIEMAND AF TE SCHRIJVEN. KIJK VOOR HET MANIFEST OP WWW.KBO-PCOB.NL


Wat gebeurt er nu met mijn pensioen?


1. Wordt mijn pensioen nu verlaagd? Nee, in 2020 gaat uw pensioen niet (verder) omlaag. Aan de hoogte van uw huidige pensioenuitkering verandert dit jaar niets.


VRAAG OVER BEELDBELLEN? BEL ONZE DIGI-BELLIJN!


Ondanks de versoepeling van de maatregelen zullen veel se- nioren nog een tijdje thuis (moeten) blijven. Voor mensen die digitaal handig zijn is het makkelijker om in contact te blijven. Ze bestellen hun boodschappen digitaal, ze kunnen kinderen, kleinkinderen en vrienden zien met beeldbellen of gebruiken WhatsApp om contact te houden. Maar niet alle senioren zijn even vaardig in dat soort zaken. Tabletcoaches van KBO-PCOB helpen leden al jarenlang om de kneepjes van internet onder de knie te krijgen. Maar ook hun cursussen op de afdeling zijn gestopt. Daarom is KBO-PCOB de Digibellijn gestart.


Dus heeft u een vraag over bijvoorbeeld beeldbellen of het gebruik van WhatsApp? Bel de Digibellijn en stel uw vraag aan een tabletcoach. Bel 030-3 400 660 op maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.


2. En in 2021? Of uw pensioen in 2021 omlaag gaat, valt nog niet te zeggen. Dat wordt pas aan het einde van het jaar duidelijk. De coronacrisis heeft een grote invloed op de aandelenmarkten. De pensioenfond- sen beleggen veel in aandelen en zien nu hun dekkingsgraad dalen. Mogelijk herstellen zij zich op tijd, maar misschien ook niet. In dat geval gaat KBO-PCOB opnieuw met minister Koolmees om ta- fel hoe korten voorkomen kan worden.


3. Gevolgen voor het pensioenakkoord? De onderzoeken en gesprekken rondom het pensioenakkoord lopen – op afstand – door. Ook KBO-PCOB is daar, als lid van de klankbordgroep jongeren en ou- deren, bij betrokken. Onze inzet daarbij is onveranderd: een toekomstbestendig, solidair stelsel dat gepensioneerden weer perspectief op indexatie biedt.


WILT U MEER NIEUWS?


Wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt binnen KBO-PCOB en wat we allemaal voor u doen? Abonneer u dan nu op onze (gratis) digitale nieuwsbrief. Ga naar www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven en meld u aan.


Magazine van KBO-PCOB juni 2020 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75