search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
O


Op 13 maart, meteen na het uitbreken van de coronacri- sis, stelde KBO-PCOB een speciale telefoonlijn in. De lijn wordt bij toerbeurt bemenst door meerdere medewerkers. Hans Melief, coördinator voor de ouderenadvisering, is een van hen. ‘In het begin werd er veel gebeld met vragen over het beleid’, vertelt hij. ‘Mensen zochten bevestiging over wat ze wel of niet nog konden doen. Na een paar weken gingen mensen meer bellen om even contact te hebben. Een collega sprak onlangs een hardhorende vrouw. Ze kon hem niet goed verstaan, maar ze wilde zo graag even haar verhaal doen. Ze klaarde ervan op.’


Briefwisseling met kleindochter De medewerkers van de telefoonlijn merken dat er best veel mensen zijn die weinig of zelfs helemaal geen contact hebben met anderen. ‘Als dan in een praatprogramma op tv iemand zegt dat alle 60-plussers ‘gewoon’ binnen moe- ten blijven, dan bellen mensen om hun verontwaardiging kwijt te kunnen’, zegt Melief. Mensen reageren heel verschillend op de isolatie. Zo zijn de vrijwillige ouderenadviseurs van de KBO-PCOB door- gaans heel vitaal en ondernemend. ‘De meesten van hen redden zich heel goed’, zegt Melief. ‘Ik ken ook verhalen van mensen die nu meer contacten hebben dan voor de isolatie. Een man bijvoorbeeld is een briefwisseling begon- nen met een kleindochter, over wat ze meemaken in deze tijd. Wat een goed idee!’ Op tal van plaatsen organiseren afdelingen en regio’s van KBO-PCOB nu momenten van contact. De mensen van de KBO-PCOB-telefoonlijn kunnen daar soms ook naar door- verwijzen. Zo helpen ze mensen met elkaar te verbinden.


Angstig leven in strikte isolatie ‘Het gemis aan sociale contacten is soms erger dan het risico op besmetting.’ Dat zegt Marieke Hartgerink, klinisch geriater (arts voor ouderen) in het Wilhelminaziekenhuis in Assen. ‘Ik ben geen voorstander van strikte isolatie voor alle ouderen’, zegt ze. ‘De maatregelen van de regering zijn genomen uit medisch oogpunt, maar gezondheid is niet alleen medisch. Het heeft met evenwicht te maken. Veel ouderen zijn te bang gemaakt. Angstig leven in strikte isolatie is geen leven.’ Hartgerink kent een man van 90 die elke dag 30 kilometer fietst. Hij is kerngezond en weigert de hele dag thuis te blijven. ‘Hij zei tegen me: “Ik blijf lekker fietsen, want dood ga ik toch.´ En dat snap ik eigenlijk wel.’ Het noorden van Nederland liep twee weken achter op


het zuiden. ‘Huisartsen en praktijkon- dersteuners zijn meteen massaal het gesprek aangegaan met hun oudere patiënten’, vertelt Hartgerink. ‘De boodschap was: als u ziek wordt, kan het ziekenhuis niet veel méér voor u doen dan wij thuis voor u kunnen. Mede daardoor is de druk op de zie- kenhuizen beperkt gebleven.’


Het leven is niet maakbaar De pijn van de isolatie is het grootst bij mensen in verpleeghuizen, die hun kinderen, kleinkinderen of soms zelfs partners niet kunnen zien. ‘Dat is schrijnend’, zegt Hartgerink. ‘Het gaat immers om mensen die sowieso in de laatste fase van hun leven zijn.’ Ook voor mensen met dementie is de isolatie niet te doen, zegt ze. ‘Zij begrijpen niet wat er gebeurt – of ze vergeten het weer. Voor thuiswo- nende mensen met dementie is de dagbesteding gestopt en dat maakt het leven voor veel mantelzorgers zwaarder. Ze kunnen niet meer op adem komen. Dat maakt het risico op mishandeling van ouderen uit on- macht of uitputting groter.’ Omgaan met het veranderde leven is ook moeilijk voor de nieuwe gene- ratie ouderen, de babyboomers, zo signaleert Marieke Hartgerink. ‘Velen van hen hebben het goed gehad en nu raakt in een keer het idee van de


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75