search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BETER ZIEN TEKST: INGRID NIES FOTO’S: SHUTTERSTOCK DIE SLECHT ZIEN


HANDIGE TIPS VOOR MENSEN


Bij mensen die slecht zien of blind zijn


denken we al snel aan braille en de blinde- geleidestok, maar er zijn tegenwoordig veel meer hulpmiddelen. ‘Tablets en smartphones kunnen ontzettend handig zijn voor mensen die slecht zien, maar je moet wel even weten wat er allemaal mogelijk is. Daarom geven we op 11 juni een digitale cursus aan de ta- bletcoaches en andere geïnteresseerden van KBO-PCOB’, vertelt Ine Woudstra van


Bartiméus, het kennis- en expertisecentrum voor blinden en slechtzienden in Nederland.


Digitale hulpmiddelen kunnen van grote meerwaarde zijn voor mensen die slecht zien. Ine Woudstra: ‘We leven allemaal in een digitale samenleving. We doen onze bankzaken online, de belastingaangifte, we zoeken de bustijden op en ga zo maar door. Wanneer je slechter gaat zien, kan die digitale wereld juist veel toegankelijker zijn dan de papieren wereld. Vooral de iPad en iPhone bieden veel mogelijkheden voor blinde en slechtziende mensen, omdat daar al erg veel standaard op zit. Je kunt bijvoorbeeld een ‘voice over’ alles laten voorlezen wat er op het scherm gebeurt of laten vertellen wie er belt, je kunt beelden vergroten met de zoom-functie (het inge- bouwde vergrootglas), je kunt de lettergrootte aanpas- sen, of het contrast veranderen.’


Handige tips en trucjes ‘Tablets zijn in het algemeen toegankelijker dan vaste computers voor mensen die slecht zien’, vervolgt Ine. ‘Op de computer moet je werken met een muis en cur- sor, terwijl tablets veel gebruiksvriendelijker en toegan-


38 Magazine van KBO-PCOB juni 2020


kelijker zijn. Met de juiste instellingen en apps (programma’s) kun je er van alles mee doen: er zijn talloze apps te downloaden met evenzoveel handi- ge functies. Je moet alleen even de weg weten. Bij Bartiméus hebben we veel kennis over digitale toeganke- lijkheid voor mensen die slecht zien. Die handige tips en trucjes willen we graag delen met de tabletcoaches van KBO-PCOB. Die komen immers regelmatig in contact met mensen van wie het zicht achteruitgaat. Hoe fijn is het dan als je ze kunt helpen met de juiste tips?’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75