search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
CULTUURHONGER


Joost van der Hoeven, Van Gogh Museum: ‘Gauguin schilderde naar de verbeelding, Van Gogh naar de werkelijkheid’


Kunsthistoricus Joost van der Hoeven onderzoekt de schil- derijen van tijdgenoten van Vincent van Gogh (1853-1890). Hij vertelt over een schilderij van Paul Gauguin (1848-1903) waarop Van Gogh zonnebloe- men schildert.


‘Er bestaat een mythisch beeld van Van Gogh, de kunstenaar met koortsdromen die in rap tempo zijn doeken vult. Zijn stijl lijkt dan uit het niets gekomen. Kijk je breder, dan zie je hoe Van Gogh juist leerde van an- dere kunstenaars uit zijn tijd. Bijvoor- beeld van het werk van Millet en de impressionisten in Parijs. Begin 1888 ging Van Gogh naar Arles, waar hij na een tijdje het bekende, door hem op een schilderij vastgelegde gele huis huurde. Zijn droom was het begin- nen van een kunstenaarskolonie, het Atelier van het Zuiden. De eerste die hij uitnodigde was Gauguin, een kunstenaar die hij enorm bewonder- de en die aan het hoofd zou kunnen staan. Gauguin liet zich over de streep trekken door een toelage van 150 Franse franc per maand, betaald door Van Goghs jongere broer Theo.


54 Magazine van KBO-PCOB juni 2020


SAMEN IN HET GELE HUIS Dit schilderij gaat over de weken die beide kunstenaars samen doorbrachten in het gele huis. Gauguin verbeeldt hier dat Van Gogh zich blind staart op de zonnebloemen. De hand, het penseel en zijn blik zijn gericht op hetzelfde punt. Het is een kritische noot richting de kunst van Van Gogh: de werkelijkheid opnieuw creëren is geen kunst. Gauguin schilderde naar de verbeelding, als een van de eerste symbolisten. Hij wilde een diepere waarheid uitdrukken en wilde Van Gogh aansporen om meer naar binnen te kijken. Maar Van Gogh wilde juist de werkelijk- heid schilderen en had daarvoor al een persoonlijke ma- nier gevonden. Door hun verschillende kunstopvattingen ontstonden felle woordenwisselingen. Naast kritiek is het schilderij ook een viering van het werk van Van Gogh. In een brief noemt Gauguin de zonnebloemen van Van Gogh het puurste element uit zijn werk. Misschien was hij er zelfs jaloers op.


DROOM IN DUIGEN Het schilderij is gemaakt op doek van jute. Gauguin ex- perimenteerde daarmee, omdat het paste bij de primitie- ve stijl en omdat het goedkoop was. We laten dit werk in ons museum in een speciale kast zien, waarin het schuin gepresenteerd wordt. Aan de muur zou dit werk zich- zelf kapottrekken. Kort na het maken van dit schilderij vertelde Gauguin aan Van Gogh dat hij het niet meer met hem kon volhouden. Zo viel de droom van Van Gogh in duigen en komen we bij de avond waarop Van Gogh in een psychose belandde en zijn linkeroor afsneed. Een ander verhaal, dat bijna iedereen kent.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75