search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
SAMEN KOMEN WIJ ER WEL


HOEZO ZIJN JONGEREN


ASOCIAAL?


Regelmatig lees ik dat groepen jon- geren die bij elkaar komen in deze tijd asociaal worden genoemd. Maar is dat wel waar? Jongeren hebben diverse redenen om elkaar op te zoeken. Zij bouwen een sociaal netwerk op, waarin verliefdheid ontstaat, een huwelijk en een gezin. Een mens lijkt op een hond, is sociaal, zoekt contact en de beruchte anderhalve meter of digitaal contact volstaan daarvoor niet. Verder hebben zij een redelijk goede weerstand tegen corona. Slechts een enkeling belandt in het ziekenhuis. Als een groep jongeren inderdaad besmet raakt door corona, dan helpen ze ook nog mee aan de groepsimmuniteit. Dus hoezo zijn de groepen jongeren asociaal? Ze helpen de vijand corona te verslaan, want als er genoeg mensen immuun zijn, dan is de vijand verslagen en zelfs kansloos als die via het buitenland weer binnenkomt.


REIN PELGROM, ARNHEM 7 DE PEN


De pen, het verlengstuk van de menselijke geest onuitgesproken gevoelens en heimelijke verlangens belanden geruisloos op tastbaar papier fi losofi sche beschouwingen geschiedenis, verhalen, wetenschap en techniek alles zou ons door de eeuwen heen zijn onthouden pennen... dé manier


ANNY LESSCHER- SCHASFOORT


Sinds januari heb ik in Wijchen de coördinatie van het Magazine van KBO-PCOB en de Klimop (plaat- selijk blaadje). Mijn taak is onder andere om, samen met twee andere vrijwilligers, de aantallen voor de rayons klaar te zetten en de post bij de pakketten te doen bij ons plaatselijke reprocentrum. Door het coronavirus was het niet meer mogelijk om die pakketten klaar te zetten. Gelukkig kwam de eigenaresse van het Reprocen- trum Wijchen ons te hulp door deze werkzaamheden tijdelijk van ons over te nemen en te zorgen dat bij het ophalen van de pakket- ten de regels in acht werden genomen. Door dit geweldige initiatief is het ons gelukt om alle leden te voorzien van de bladen. Dank! Samen komen wij er wel.


Cor van der Wielen, Wijchen


Redactie: Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers is ook dit Magazine weer bij de leden in de bus gekomen. Iedereen ontzet- tend bedankt hiervoor. Inderdaad, samen komen we er wel!


REAGEREN? mail magazine@kbo-pcob.nl


of schrijf naar Magazine Reacties, Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75