search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
reis geboekt? wat nu?


JE GELD OF JE LEVEN


CORONACRISIS: VOUCHER OF GELD TERUG?


WORDT VANWEGE DE


CORANACRISIS EEN REIS VAN U GEANNULEERD OF EEN EVENEMENT


AFGELAST WAARVOOR U EEN KAARTJE HAD GEKOCHT? DAN BIEDT DE ORGANISATIE IN VEEL


GEVALLEN EEN VOUCHER AAN. ALS CONSUMENT HEEFT U VAAK RECHT OP TERUGGAVE VAN


UW GELD, MAAR DOOR HET ACCEPTEREN VAN VOUCHERS EN


TEGOEDBONNEN HELPT


U HET BEDRIJF OVEREIND TE BLIJVEN. EN DEZE


OPLOSSING KAN OOK IN UW EIGEN BELANG ZIJN. TEKST: ERIK BECKERS


ILLUSTRATIE: TOM JANSSEN 20 Magazine van KBO-PCOB juni 2020


CHECK UW ANNULERINGSVERZEKERING In normale tijden kunnen we terugval- len op onze annuleringsverzekering als een reis door een onvoorziene gebeurtenis niet door kan gaan. Een negatief reisadvies wordt nu niet meer als onvoorzien voorval gezien, maar enkele maanden geleden nog wel. Dus heeft u begin dit jaar of eerder een reis geboekt met annuleringsverzekering en kan deze nu niet doorgaan door corona, dan bieden de verzekeringen soms dekking. Dit geldt in veel gevallen ook voor reizen in Nederland. Heeft u een annuleringsverzekering met een aanvullende dekking terro- risme en natuurrampen , dan heeft u waarschijnlijk zelfs op dit moment nog recht op geld terug bij annuleringen.


RECHT OP GELD TERUG Heeft u al betaald voor reizen, concer- ten of evenementen die niet doorgaan door corona? Vaak blijft uw kaartje dan geldig voor een nieuwe datum, krijgt u een tegoedbon of voucher aange- boden, soms met een extra bon voor drankjes of een lunch voor het uitstel. U mag dit alles weigeren en zonder opgaaf van reden uw geld terugvragen. Had u zelf twee losse onderdelen geboekt, bijvoorbeeld een hotel bij een evenement of een vlucht bij een accommodatie, vraag dan bij beide


organisaties uw geld terug of annuleer tijdig uw reservering. Als u een eerste aanbetaling heeft gedaan voor een reis of evenement, dan moet u in principe ook de tweede aanbetaling voldoen, behalve als op dat moment al zeker is dat het niet doorgaat. U krijgt dan uw geld terug of een voucher voor het al betaalde bedrag.


WAT ALS DE ORGANISATIE FAILLIET GAAT?


Gaat de organisatie failliet waarvan u geld terugvraagt of een tegoedbon of voucher ontvangt? Dan loopt u het risico dat u uw geld niet meer krijgt en uw tegoedbon of voucher niets meer waard is. Een curator zoekt uit hoeveel geld er nog is en hoe dit verdeeld kan worden over alle schuldeisers. U wordt dan ook een schuldeiser, om iets terug te krijgen meldt u zich bij de curator. Maar u staat achter in de rij, de over- heid en banken hebben meestal voor- rang. Wordt het failliete bedrijf overge- nomen door een ander bedrijf of vindt er een herstart plaats? Dan worden meestal de toezeggingen of afspraken uit het verleden niet overgenomen.


GEGARANDEERD CORONA-VOUCHER Om bedrijven te ondersteunen, ont- staan initiatieven in de vorm van gega- randeerde tegoedbonnen en vouchers.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75