This page contains a Flash digital edition of a book.
6 MUG MAGAZINE JANUARI 2015 ACHTERGROND


Veranderingen in de bijstand


De Participatiewet is op 1 januari ingegaan. De aangescherpte Bijstandswet is daarvan onderdeel. Belangrijk nieuws is dat de gemeente Amsterdam stopt met onbetaald werk met behoud van uitkering en dat de kledingplicht niet wordt ingevoerd. Daarnaast belooft de gemeente gesubsidieerde


perspectiefbanen tegen tenminste het minimumloon. Maar de kostendelersnorm, de verplichting om aangeboden werk te accepteren en de verhuisplicht worden ook in Amsterdam uitgevoerd. De veranderingen in de bijstand in schema: Tekst Tayfun Balcik


I U WILT BIJSTAND A ANVRAGEN


1 Heeft u al een WW-uitkering of een andere uitkering?


JA, dan heeft u in principe geen recht op bijstand maar misschien wel op aanvullende bijstand. Informeer dit bij DWI.


NEE, ga door naar 2 2 Heeft u eigen vermogen?


JA, dan moet u dat eerst opmaken. Eigen vermogen kan bestaan uit: spaargeld (ook van uw thuiswonende kinderen), bezittingen (auto, boot, huis, caravan), erfenissen, giften of geldprijzen. Het maximale bedrag dat u mag hebben hangt


af van uw woonsituatie: alleenstaand €5.850,-; alleenstaande ouder of gezin €11.700,-. De maximale vrijlatingswaarde bij een eigen woning is €49.400,-. NEE, ga door naar 3


3 Heeft u geen WW of een andere uitkering en heeft u ook geen vermogen, dan heeft u waar- schijnlijk recht op bijstand. Voordat uw aanvraag wordt toegekend door de Dienst Werk en


Inkomen (DWI) kan u worden verplicht om zelf op zoek te gaan naar werk voor een periode van vier weken. Bent u jonger dan 27 jaar, dan is deze periode wettelijk verplicht.


In de bijstand krijgt u te maken met: I I U HEEFT AL BIJSTAND


Heeft u al bijstand, dan wil DWI dat u zo snel mogelijk weer op eigen benen komt te staan. Aangeboden werk mag u in principe niet weigeren, maar DWI kijkt wel naar uw kansen op de arbeidsmarkt. Als verhuizen tot een baan kan leiden, dan verwacht DWI dat u dat doet. En al is het aantal vacatures veel minder dan het aantal werklozen, de sollicitatieplicht blijft gehandhaafd. Want ‘rust roest’ is het motto van DWI. Heeft u een afstand tot de arbeidsmarkt?, dan belooft DWI u een steuntje in de rug te geven. U kunt te maken krijgen met:


LEERSTAGES Bestaande participatieplaatsen en ‘werkervaringstrajecten’ met behoud van uitkering worden afgebouwd. Dat geldt ook voor het DWI-praktijkcentrum aan de Laarderhoogtweg. Participatieplaatsen en trajecten worden vervangen door leerstages van een half jaar, die maximaal met nog een half jaar kunnen worden verlengd. Stages kunnen bij DWI of bij een werkgever. De leerstage is ter voorbereiding op een perspectiefbaan maar kan ook leiden tot gewoon betaald werk.


PERSPECTIEFBAAN DWI is deze maand een proef begonnen met perspectiefbanen. U werkt voor minimaal het minimumloon en het is tijdelijk: maximaal één jaar (exclusief de eventuele periode aan leerstages – zie hierboven). De werkgever dient u na deze periode aan te nemen. DWI kan u niet verplichten een perspectiefbaan te aanvaarden, maar net als bij regulier werk kan het niet accepteren van een perspectiefbaan wel gevolgen hebben voor uw uitkering.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36