This page contains a Flash digital edition of a book.
Januari 2015: de Participatiewet is ingegaan


Afgelopen jaar heeft Amsterdam zich voorbereid op een nieuwe wet: de Participatiewet. Nu, in januari 2015, is de wet ingegaan en voert de gemeente voortaan deze wet uit. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand en de Wet op de sociale werkvoorziening. Ook begeleidt de gemeente een deel van de jonggehandicapten die kunnen werken.


Minder uitkering en voorzieningen verdwenen Een aantal voorzieningen is verdwenen, een aantal voorzieningen blijft bestaan in 2015 en een aantal voorzieningen is nieuw. Lees hierover meer op www.amsterdam.nl/ voorzieningen. Volwassenen die samen in één huis wonen en een bijstandsuitkering ontvangen hebben, krijgen te maken met de Participatiewet. Hoe meer personen in een huis, hoe lager de uitkering. De komende maanden gaat de gemeente de situaties van deze mensen opnieuw beoordelen. Als er voor u wat verandert, dan neemt de ge- meente contact met u op.


Belangrijke informatie voor alleenstaande ouders Bent u alleenstaande ouder en ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u eind deze maand al minder geld van de gemeente door de nieuwe wet. Maar, alleenstaande ouders hebben per 1 januari 2015 recht op extra kindgebonden budget van de Belas- tingdienst. Let op: u krijgt nu dus op 2 mo- menten in de maand uw inkomen binnen.


Als u het kindgebonden budget al ontving in 2014, dan kreeg u in december 2014 al extra kindgebonden budget van de Belas- tingdienst. Ontvangt u geen kindgebonden budget, maar denkt u daar wel recht op te hebben? Neem dan contact op met de Belas- tingdienst. Bent u een alleenstaande ouder en hebt u schulden bij de Belastingdienst? Neem dan contact op met de Belasting- dienst om zeker te weten dat het verhoogde kindgebonden budget niet wordt verrekend met uw schulden.


Hebt u een laag inkomen? Ontvangt u een uitkering of maakt u gebruik van voorzieningen voor mensen met een laag inkomen? Kijk dan goed naar uw eigen situ-


atie. Zodat u weet wat er voor u verandert en u grip blijft houden op uw eigen situatie. Maakt u zich zorgen of komt u in de proble- men door de nieuwe wet? Neem dan contact op met uw klantmanager via 020 255 2915. Voor meer informatie over de Participatiewet kijkt u op: www.amsterdam.nl/participatiewet.


Bedragen bijstandsuitkering 2015


De nieuwe bedragen voor de bijstandsuitkeringen zijn bekend. Kijk op www.amsterdam.nl/werk-inkomen > Uitkeringen > Hoe hoog is de bijstandsuitkering?


1 januari 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36