This page contains a Flash digital edition of a book.
MUG MAGAZINE JANUARI 2015 OPINIE 29


Peter van Straaten


de ombudsman


GEFRUSTREERDE MANTELZORGER Een vrouw gebruikt een mantelzorg-parkeer- vergunning voor bezoekjes aan haar bejaar- de vader. Als hij naar een zorgcentrum ver- huist, geeft ze zijn nieuwe adres schriftelijk door aan het stadsdeel. Ook meldt ze dat ze, als gevolmachtigde, voortaan al zijn post wil ontvangen. De wijzigingen worden volgens Cition binnen zes weken doorgevoerd. Bij controle van haar vaders rekening blijkt dat het termijnbedrag voor de vergunning al een paar maanden niet is afgeschreven. Via MijnCition.nl ontdekt ze dat de vergun- ning zal worden beëindigd. Drie dagen lang probeert ze de gemeente te bellen maar ze kan niet met Cition worden doorverbonden. Ook wordt ze niet teruggebeld. De callcen- termedewerkers kunnen wel zien dat Cition brieven naar haar vaders nieuwe adres heeft gestuurd, waaronder een aanvraagformulier voor de verlenging van de vergunning en een waarschuwing dat de vergunning wordt be- eindigd. Hoewel de vrouw met de verpleging heeft afgesproken dat zij haar vaders post krijgt, heeft ze de brieven nooit ontvangen. Na drie dagen krijgt ze een Cition-medewer- ker aan de lijn. Die vertelt haar dat ze op de site had kunnen zien dat de vergunning elk jaar opnieuw moet worden aangevraagd. Haar aanvraag voor een nieuwe vergunning kan niet met voorrang worden behandeld. Ze moet met haar vader naar het stadsdeel komen. De vrouw voelt zich geschoffeerd


wor mhoudt berg advocaten Advertentie


• ambtenarenrecht • arbeidsrecht • consumentenrecht • huurrecht • letselschade • personen- en familierecht • sociale voorzieningen • sociaal zekerheidsrecht • strafrecht • verbintenissenrecht • vreemdelingenrecht


www.wormhoudtbergadvocaten.nl GRATIS


INLOOPSPREEKUUR ELKE DINSDAG VAN 17.00 - 18.30


Amstelveenseweg 4 1075 XH Amsterdam Tel. 020 - 618 53 30 fax 020 - 618 90 85


en dient een klacht in bij Cition. Dezelfde dag belt de medewerker in kwestie haar terug. Hij vertelt dat hij de oude gegevens van de ver- gunning niet kan terugvinden en belooft terug te bellen. Dit gebeurt niet. De vrouw dient dan een klacht bij mij in. Ze is boos over het gesprek met Cition en dat een medewerker een klacht over zichzelf afhandelde. Ook vindt ze het raar dat Cition eigen gegevens niet kan inzien terwijl het callcenter dat wel kan. Maar ze vindt het vooral onacceptabel dat de overheid meer van mantelzorgers vraagt, maar hen op geen enkele manier tegemoet wil komen. Ze heeft alles netjes doorgegeven en moet alsnog zes weken wachten op een vergunning. Als mijn frontoffi ce de zaak voorlegt aan Cition krijgt ze de vergun- ning alsnog met voorrang. De kwestie van het meerdere malen ver- strekken van dezelfde gegevens om als gemachtigde de post toege- stuurd te krijgen, kaart ik op een ander niveau aan bij de gemeente.


Arre Zuurmond, Gemeentelijke ombudsman


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36