This page contains a Flash digital edition of a book.
MUG MAGAZINE JANUARI 2015 MUGWIJZER 35


STEUNPUNT GGZ Dit steunpunt van Cliëntenbelang Amsterdam ondersteunt mensen met psychische klachten. Het biedt gratis informatie, advies en ondersteuning bij vragen over behandeling, bege- leiding, thuiszorg, wonen, dagactivi- teiten, inkomen, pgb, Crisiskaart, huishouden, administratie et cetera. clientenbelangamsterdam.nl Steunpunt ggz Centrum Plantage Middenlaan 14-1 hoog, 020 577 7976 Steunpunt ggz Zuidoost Anton de Komplein 150, 06 165 48910 Steunpunt ggz West Hudsonhof 1-3, 06 242 51472 Steunpunt ggz Noord Hagedoornplein 1-B, 06 2498 3120


VASTELASTENBOND Inkoopcollectief dat voor zijn leden aanbiedingen bedingt bij energie- leveranciers, verzekeraars en inter- netaanbieders. Gratis lidmaatschap. 040 720 0200 vastelastenbond.nl


VOEDSELBANK AMSTERDAM Deelt voedselpakketten uit aan men- sen in noodsituaties 020 638 4477 amsterdam.voedselbank.org


COMITÉ VROUWEN EN DE BIJSTAND/ECONOMIE VROUWEN EN ARMOEDE Elke maandag 11.00-14.00 open en telefonisch spreekuur: 020 624 6666


OVERIGE HULPLIJN AMSTERDAM Telefonische hulpdienst en chat dag en nacht bereikbaar voor een gesprek van mens tot mens. 020 675 7575 hulplijnamsterdam.nl


DE WARMLINE Telefonische hulpdienst voor een ge- sprek met een lotgenoot uit de GGZ. 020 623 4555, iedere weekdag bereikbaar van 19.00-22.00, in het weekend vanaf 17.00 uur.


PROTESTANTSE DIACONIE Helpt dak- en thuislozen, migranten zonder verblijfstatus en vluchtelingen en andere mensen op of onder het bestaansminimum. 020 535 3700 diaconie.org


HUMANITAS Biedt vriendschappelijk huisbezoek, hulp bij thuisadministratie, bij rouw, bij opvoeding, etc. Sarphatistraat 4-6 020 523 1100 humanitas.nl


HOME-START Geeft gezinnen een steuntje in de rug. Ervaren en getrainde vrijwilligers bie- den ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind van 7 jaar of jonger. www.home-start.nl


JEUGDSPORTFONDS AMSTERDAM Biedt kansen aan kinderen van 4-18 jaar die om financiële redenen niet op een sportclub gaan. 06 2007 4161 amsterdam.jeugdsportfonds.nl


ZONNEBLOEM Organiseert in de regio Groot Amster- dam uitjes en bezoeken voor mensen met een beperking, van alle leeftijden. 06 4620 1644 regio-groot-amsterdam.zonnebloem.nl


NIBUD Helpt om het huishoudboekje op orde te krijgen. Op welke toeslagen en subsidies heeft u recht? Hoeveel leveren deze regelingen u op? Zie: nibud.nl/berekenuwrecht. 030 239 1350, bereikbaar ma-vr 9.00-13.00 nibud.nl


RODE KRUIS AMSTERDAM Verleent noodhulp en sociale hulp aan Amsterdammers. 020 622 6211 rodekruis.nl/afdeling/amsterdam


STADSBANK VAN LENING In de volksmond ‘lommerd’, voor het belenen van waardevolle spullen. via 14020 (alg. nummer gemeente) amsterdam.nl/sbl


DRESS FOR SUCCESS Gratis nieuwe kleding voor zzp’ ers en mensen met een smalle beurs die gaan solliciteren. Ook voor mensen met een parttime baan of slecht be- taald werk of mensen met een klein bedrijf die niet voldoende inkomsten hebben om goed gekleed naar hun werk te gaan. 020 615 7370 e-mail: winkel@dfs-amsterdam.nl dfs-amsterdam.nl


SOA-POLI GGD Gratis onderzoek en behandeling van soa (geslachtsziekte) bij de GGD. Afspraak tel. 020 555 5822 ma t/m vr 08.30-10.00 en 13.30-16.30; Weesperplein 1 www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/ soa-hiv-sense


Je kunt MUG Magazine ook op een mobiel apparaat of op je computer lezen. De online editie is interactief: klik direct door naar nuttige adressen en Stadspas-aanbiedingen. Download de app ‘MUG Magazine’ via de app- of playstore of wordt vaste lezer via www.mugweb.nl/abonneren. Stadspashouders lezen de online MUG en profiteren van lezersaanbiedingen voor €22,50 per jaar in plaats van €35,- per jaar.


Wist u dat MUG Magazine iedere maand door zo’n 40.000 Amsterdammers wordt gelezen? Dit is een van de uitkomsten uit een recent lezersonderzoek door bureau Markteffect.


Adverteren in MUG Magazine is effectief en goedkoop. U adverteert al voor €100,- per maand, inclusief een interactieve advertentie in de online editie.


Neem vrijblijvend contact op met advertentie@mugweb.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36