This page contains a Flash digital edition of a book.
14 MUG MAGAZINE JANUARI 2015 ACHTERGROND


Overzicht minimumloon, AOW en huur- en zorgtoeslag vanaf 1 januari 2015


WETTELIJK MINIMUMLOON (BRUTO) Leeftijd


23 jaar en ouder 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar


Per maand €1.501,80 €1.276,55 €1.088,80 €923,60 €788,45 €683,30 €593,20 €518,10 €450,55


Per week €346,55 €294,55 €251,25 €213,15 €181,95 €157,70 €136,90 €119,55 €103,95


Per dag €69,31 €58,91 €50,25 €42,63 €36,39 €31,54 €27,38 €23,91 €20,79


TOELICHTING MINIMUMLOON De bedragen gelden voor een volledige werkweek. Hoeveel uur een volledig dienstverband telt, is niet wettelijk vastgelegd. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week. Bovengenoemde bedragen zijn brutobedragen. Uw werkgever houdt belasting en premies in. Hoeveel de werkgever inhoudt, verschilt per werknemer. Op de web- site http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto kunt u zelf uitrekenen hoeveel u netto zou moeten overhouden. Bron: ministerie van Sociale Zaken


HUUR- EN ZORGTOESLAG Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis, dan heeft u wellicht recht op huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, uw inkomen, leeftijd en woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Lees wat de voor- waarden voor uw situatie zijn op: www.belastingdienst.nl (vul in zoek- venster: huurtoeslag) Een voorbeeld: bent u ouder dan 23 jaar, maar jonger dan de AOW-


leeftijd, dan mag uw huur niet meer dan €710,68 bedragen om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. Bovendien mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan €21.950 en uw vermogen niet meer dan €21.330. U moet altijd een deel van de huur zelf betalen. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen. Voor een proefberekening: www.belastingdienst.nl (tik in zoekvenster: proefberekening huurtoeslag).


Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorg- verzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af


AOW BRUTO PER MAAND Categorie


Alleenstaand Getrouwd/samenwonend (p.p.)


Partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag


Partner heeft nog geen AOW en u krijgt volledige toeslag


Partner heeft nog geen AOW en u krijgt 10% minder toeslag


AOW NETTO PER MAAND Categorie


Alleenstaand Getrouwd/samenwonend (per persoon)


Uw partner heeft nog geen AOW en u krijgt geen toeslag


Uw partner heeft nog geen AOW en u krijgt volledige toeslag


Uw partner heeft nog geen AOW en u krijgt 10% minder toeslag*


€1.111,55 €765,95


€765,95 €1.506,55 €1.432,49


AOW Vakantiegeld €69,32 €49,51


€49,51 €99,02 €94,07


Per maand €1.057,64 €728,81


€728,81 €1.334,41 €1.277,36


TOELICHTING AOW Vanaf 1 januari 2015 heeft u recht op AOW als u 65 jaar en drie maan- den oud bent. De hierboven vermelde bruto bedragen zijn inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,35. Tevens is een heffi ngs- korting verwerkt, waardoor u minder belasting en premies hoeft te betalen. Het vakantiegeld wordt in mei uitbetaald. Bron: Sociale Verzekeringsbank


van uw inkomen. Lees wat de voorwaarden zijn in 2015 op de site van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl (tik in zoekvenster: zorgtoeslag) U krijgt geen zorgtoeslag als uw inkomen hoger is dan €26.316.


Heeft u een toeslagpartner? Dan krijgt u geen zorgtoeslag als uw gezamenlijke inkomen hoger is dan €32.655. Huur- en zorgtoeslagen kunnen worden aangevraagd via: http://www.belastingdienst.nl (tik in zoekvenster: mijn toeslagen) of via de belastingtelefoon: 0800-0543.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36