This page contains a Flash digital edition of a book.
MUG MAGAZINE JANUARI 2015 MUGMIX 33


ENERGIECHECKS “Energie besparen is geld bespa- ren.” Dit is het motto van Wijk- steunpunt Wonen. Zij voeren in vrijwel elk stadsdeel gratis ener- giechecks uit bij bewoners thuis. Energieadviseur Bram van Garde- ren (ASW) vertelt dat stadsdeel Zuid een aantal jaar geleden met de gratis energiechecks is begon- nen. “Daarna zijn we in gesprek gegaan met Wijksteunpunten in Nieuw-West, Centrum, Oost en Zuidoost.” Bij de energiecheck kijken EPA-gecertificeerde mede- werkers naar de conditie van de woning en naar wat de bewoners zelf al doen om energie te bespa- ren. Ook geven zij advies over wat de bewoners nog meer kun- nen doen. Dit kan gaan om voor de hand liggende zaken zoals minder stoken, beter isoleren of de wasdroger minder gebruiken. Maar ook grotere ingrepen kunnen op jaarbasis gunstig uitpakken voor de portemonnee. Denk aan vloerverwar- ming of het zelf opwekken van energie via zonnepanelen. Als huurder hebt u niet altijd invloed op de conditie van uw woning. Daarom kan Wijksteunpunt Wonen naar aanleiding van de energiecheck ook de verhuurder voor- stellen om energiebesparende maatregelen te nemen. “In


MUGFILIPPINE Christine Westerveld


Zet de gevraagde woorden of namen in het bijbehorende balkje in het diagram. Vakjes met eenzelfde cijfer krijgen eenzelfde letter. Na correct invullen verschijnt in de grijze vakjes van boven naar beneden de oplossing. Tip: alle antwoorden zijn te vinden in eerdere edities van MUG


1. bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk (7)


2. populaire 19de eeuwse Engelse schrijver, stelde sociale misstanden aan de kaak (7)


3. Nederlandse schrijver, meest recente boek Ik kom terug (7,3,3)


4. project in Osdorpse wijk Wilde- man, dat jongeren gelegenheid biedt zich te ontplooien (6)


5. geldpotje met koninklijk tintje, waaruit projecten worden ondersteund die de sociale samenhang en participatie in de samenleving bevorderen (11)


6. Amsterdams theatergezelschap (1,5,4)


7. 8. 9.


Russische componist en dirigent, bekendste werk Le Sacre du Printemps (10)


bekende chef-kok, naamgever aan kookschool met baan- garantie (10)


park en buitenplaats in Watergraafsmeer (11)


10. Rooms Katholieke Kerk aan het Singel, bediend door paters Jezuïeten (8)


10


Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum geeft 5 exemplaren weg van Goedemorgen, meneer Mandela van Zelda la Grange (t.w.v. €19,99 paperback). Interesse? Maak snel de MUGFILIPPINE. Mail het goede antwoord uiterlijk 31 januari naar service@mugweb.nl o.v.v. ‘januari2015puzzel’.


9 5. 3 7. 5


7 8


5. 4. 5. 4 5.


6 4. 4.


5. 9. 9. 7. 7. 9. 9. 9. 5. 9. 3. 7. 1 9.


2 8. 7.


2.


OPLOSSING DECEMBER 2014: MANTELZORG 3.


6. 6. 7. 6. 3. 2. 9. 7. 6. 5. 2. 1. 8. 9. 8. 1. In Amsterdam


Oost heeft bijvoorbeeld een hele straat dubbel glas gekregen”, vertelt Van Garderen. Een huurder wilde graag dubbel glas in de woning en het Wijksteunpunt Wonen heeft samen met de verhuurder naar de moge- lijkheden voor de hele straat gekeken. Van Garderen: “Wij willen stimuleren dat huurders en verhuurders gaan investeren in woningen, zodat de woonlasten naar be- neden gaan.” Als u een minimum- inkomen heeft en woonachtig bent in Amsterdam West, kunt zich aanmelden bij Wijksteunpunt Wonen West voor een energiecheck plus een gratis ener- giebesparingsset ter waarde van 25 euro. Woont u in een ander stadsdeel? Informeer dan bij uw


eigen Wijksteunpunt Wonen naar de mogelijkheden.


Voor meer informatie, zie www.wswonen.nl/energieadvies en neem contact op via het formulier van de vragenbalie of bel het Wijksteunpunt Wonen van uw stadsdeel.


Tekst José Verwaal Beeld Sodis Vita


Goedemorgen, meneer Mandela geeft een unieke kijk op het leven van een bijzondere man die met zijn boodschap van hoop en verzoening zijn land wist te verenigen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36