This page contains a Flash digital edition of a book.
MUG MAGAZINE JANUARI 2015 ACHTERGROND 7 Achter de voordeur... COLUMN


Let op: MUG streeft ernaar uitkeringsregels zo zorgvuldig mo- gelijk uit te leggen maar kan door de complexiteit van de regelgeving niet altijd instaan voor de juistheid van de informatie. Aan artikelen in MUG kunnen geen rechten worden ontleend.


Catelijne Bosman


Catelijne is ex-bijstandsmoeder. Ze doet maandelijks verslag van haar overlevingstocht met vijf opgroeiende kinderen.


Dat dit jaar niet mijn jaar is mag wel duidelijk wezen. Het ongeluk, de toenemende ernstige gedragsproble- men van de oudste drie kinderen waar maar geen oplos-


KOSTENDELERSNORM Met ingang van 1 januari is de kostendelersnorm van kracht. De hoogte van uw uitkering hangt van uw woonsituatie af. Hoe meer mensen op één adres samen- wonen, des te lager de uitkering. U ontvangt hierover in de eerste helft van dit jaar bericht van DWI.


TAALLESSEN Om volwaardig mee te kunnen draaien is de Nederlandse taal een minimale vereiste, vindt de overheid. Daarom eist de ge- meente dat u de Nederlandse taal leert. Bij weigering kunt u gekort worden op uw uitkering.


ONBETAALD WERK Per 1 december 2014 is de ge- meente gestopt met onbetaald werk met behoud van uitkering. DWI nodigt mensen die nu nog onbetaald werk doen vóór 1 juni uit voor een gesprek. Daarin worden de mogelijkheden van betaald werk of een perspectief- baan besproken.


sing voor gevonden wordt ondanks dat ik als moeder zo goed meewerk. En het niet verlengen van mijn contract vanwege niet functioneren door langdurig ziekte. Somber en zeer zorgelijk. Toch zie ik enig lichtpuntje in deze duisternis. Dit keer staat mijn voordeur open en zet ik mijn voet tussen het kiertje van de tot nu toe bijna altijd dichte voordeur van de hulpverlenende instanties. De basis om met deze rotproblemen om te gaan is gelegd. Dit keer geen labiele angstige moeder die het leven niet meer ziet zitten. Ook al loop ik voortdurend achter de fei- ten aan en moet ik toekijken hoe alles kapotgaat wat ik heb opgebouwd omdat onder andere jeugdbescherming het liever houdt bij zalvende goedpratende gesprekjes zonder in actie te komen. Ja als het leed al is geschied. Maar nu ik weet wat het mij heeft opgeleverd om een kijkje achter mijn voordeur te geven staat deze wagenwijd open net zolang totdat iemand zoals mijn toenmalige Vigcoach Frits naar binnenstapt om actie te ondernemen en de juiste beslis- singen te nemen zonder die loze praatjes en aanbod van niets oplossende gesprekjes. Samen met mij als kapitein op mijn langzaamzinkende schip. Aan de ene kant voelt het goed om die voordeur weer open te zetten omdat ik nu de kracht en kennis heb om dit aan te kunnen, aan de andere kant voelt het als falen omdat het maar niet wil lukken. Ik sluit dit jaar dan ook met gemengde gevoelens af. Maar sterk en vastberaden om die voordeuren van de zogenaamd hulpverlenende instanties in het nieuwe jaar voor eens en altijd goed open te trappen. Ook al zal dit voor mijn gezin niet altijd even fijn zijn.


VAN DE REDACTIE JOOP LAHAISE


Thomas Kampen (33) sloot 2014 af met een promotieonderzoek naar vrijwil- ligerswerk. Zijn bevindingen pakken niet voordelig uit voor politici, vooral ter rech- terzijde, die roepen dat je wat terug moet doen voor je uitkering. Werken als vrijwil- liger, met behoud van uitkering, is door- gaans niet de gehoopte opstap naar een betaalde baan. En wie daar te lang mee doorgaat, doet gewoon werk onder het minimumloon, dat anders wellicht door een betaalde kracht was gedaan. Kampen bevestigt wat MUG al jaren constateert: menig vrijwilligerswerk of participatie- traject is ordinaire werkverschaffing. Dat is jammer voor de werkloze in kwestie en voor de samenleving als geheel want vrijwilligerswerk kan juist heel waardevol zijn, mits het ook echt ‘vrijwillig’ is, de samenleving dient en niet een goedkope manier is om iemand voor noppes aan het werk te zetten. Ik moest bij het lezen


van ons interview met Kampen aan een van onze eigen vrijwilligers denken. Zij werd al na drie maanden door DWI naar een commerciële ‘start up’ gestuurd, een beginnende taxibedrijf op Schiphol. Daar zou ze meer kans hebben op een betaalde baan dan bij een non-profitorganisatie als MUG, wat op zich klopte. De belofte was dat zij na een half jaar salaris zou krijgen. Dat half jaar werd een jaar lang werken tegen niet meer dan haar bijstandsuitke- ring. Dag in dag uit, door wind en regen op de fiets naar Schiphol. Dapper... en tevergeefs. Want na daadwerkelijk een half jaartje als parttimer salaris te hebben ontvangen, staat ze alweer een tijdje op straat. En zo zijn er velen, mensen die niet van bijstand ‘genieten’ en achterover leu- nen, met hooguit wat zwart werk erbij. Dat is het karikatuur dat De Telegraaf en het VVD-electoraat graag van bijstandsont- vangers schetsen. De werkelijkheid is dat de meeste werklozen staan te trappelen om weer aan de gang te gaan, desnoods een tijdje zonder loon. Doctor Thomas Kampen waarschuwt tegen het misbruik van mensen, met een wetenschappelijk onderbouwd verhaal. Laten we hopen dat zijn visie schoolmaakt, met een dit nieuwe jaar aantrekkende werkgelegenheid als steuntje in de rug. De redactie van MUG Magazine wenst u een voorspoedig 2015.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36