This page contains a Flash digital edition of a book.
MUG MAGAZINE JANUARI 2015 ADVERTENTIE 27


‘Oefen de taal door in contact te komen met Nederlanders’


Cristiane kwam in 2010 naar Nederland omdat ze nieuwsgierig was naar het land van haar toekom- stige man. In het begin was het wennen. Het was hartje winter en heel erg koud, maar al gauw voel- de zij zich hier thuis.


In Nederland startte zij meteen met de verplichte cursus Staatsexa- men 1. Om nog beter de taal te leren, deed zij ook het Staatsexamen II bij de Universiteit van Amsterdam.


Baan in HRM In Brazilië studeerde Cristiane Voeding en Diëtiek en Human Resource Management en werkte zij bij een bank als baliemedewerkster en groeide door tot afdelingsmanager. In Nederland wil zij ook graag in de human resource werken. Cristiane: “Mijn diploma is geldig hier, het is alleen niet gericht op de praktijk in Nederland. Daarvoor moet ik extra studeren.”


Hulp van DWI Cristiane werkt 12 uur op een postsorteercentrum, maar zij wil graag meer werken. Via een kennis kwam zij bij DWI terecht en kon zij ge- bruikmaken van het aanbod voor mensen die geen recht hebben op een uitkering. Via die weg kreeg zij hulp bij het vinden van een baan.


World Smart College “Ik kwam terecht bij het World Smart College. Daar doe ik de oplei- ding Eventmanagement van 6 maanden. Daarnaast leer ik ook werk- nemersvaardigheden en krijg ik sollicitatietraining. Heel leerzaam, want het solliciteren gaat hier toch anders dan in Brazilië. De oplei- ding vind ik een prettige uitdaging en het college heeft een leuke sfeer. Het is goed voor mijn cv en het opbouwen van mijn netwerk.”


Foto: Wim Salis


Het World Smart College is een project van Stichting Vrouwen Aan Het Werk in samenwerking de gemeente Amsterdam, het bedrijfs- leven en het ROC.


Probeer werk te vinden “Als je hier komt dan kun je meestal niet werken op hetzelfde niveau als in je geboorteland. Dat is jammer, maar blijf jezelf ontwikkelen en probeer werk te vinden. Maakt niet uit wat, en oefen de taal door in contact te komen met Nederlanders. Het is makkelijker om te sollici- teren vanuit een baan.”


Wilt u aan het werk met een arbeidsbeperking?


Vanaf 1 januari vervangt de Participatiewet de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. Het kabinet heeft met de wet tot doel dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan vinden.


Lukt het (nog) niet om met een beperking zelfstandig aan het werk te gaan of zelfstan- dig het minimumloon te verdienen, dan kan de gemeente Amsterdam u daarbij helpen. U kunt dan misschien in dienst komen bij een werkgever met loonwaardesubsidie. Dat betekent dat de werkgever een compensatie krijgt voor het deel dat u minder productief bent dan collega’s in een zelfde soort func- tie. Als werknemer merkt u hier niets van. U krijgt net als uw collega’s gewoon salaris.


Wilt u meer weten? U kunt contact opnemen met het Werkplein van de gemeente Amsterdam in uw buurt of kijk op: www.amsterdam.nl/participatiewet.


Als u al een klantmanager hebt bij de ge- meente Amsterdam, dan kunt u daarmee contact opnemen.


“Zonder die subsidie had ik geen werk”, vertelt Kevin, 22 jaar, een deelnemer uit de pilot Werken naar Loonwaarde die vorige jaar in Amsterdam werd gehouden als voorbereiding op de Participatie- wet. Dat de supermarkt waar hij werkt van de gemeente Amster- dam loonkostensubsidie krijgt, vindt Kevin een goede zaak. Hij is ervan overtuigd dat het vinden van een werkplek moeilijker ge- weest zou zijn als de werkgever de compensatie niet zou krijgen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36