This page contains a Flash digital edition of a book.
34 MUG MAGAZINE JANUARI 2015 MUGWIJZER


MUG WIJZER


WERK/UITKERING? UWV Werkbedrijf is het vroegere arbeidsbureau, waar iedereen die voor een WW-uitkering in aanmerking wil komen zich moet melden. Dat gebeurt via werk.nl. Geen compu- ter? U kunt dan terecht op een van de Werkpleinen van UWV/DWI. Voor inschrijving heeft u een DigiD nodig. Op werk.nl kunt u uw CV plaatsen en vacatures van werkgevers bekijken. Er staan ook veel tips in voor succes- vol solliciteren. Het UWV regelt ook uitkeringen bij (gedeeltelijke) arbeids- ongeschiktheid. Werkpleinen zijn open op werkdagen van 9.00-17.00. Tel: 0900 9294 Vestigingen Werkpleinen: Jan van Galenstraat 323 (West, Nieuw-West, Zuid) Weesperstraat 117 (Centrum, Noord, Oost, Zuidoost) uwv.nl


DWI Geen recht (meer) op een WW- uitkering? Vraag dan bijstand aan bij de gemeente. Te bereiken op tel: 020 346 3636. www.amsterdam.nl/werk-inkomen/ contact/werkpleinen


DWI JONGERENLOKET Zonder werk en jonger dan 27 jaar? U wordt geacht te werken of te studeren. Meldt u bij het Werkplein in uw buurt. amsterdam.nl/werk-inkomen/jongerenloket


VRIJWILLIGERSWERK? Niet direct uitzicht op betaald werk? Soms kan vrijwilligerswerk u een eind op weg helpen. Bespreek het wel eerst met de DWI.


VRIJWILLIGERS CENTRALE AMSTERDAM VCA Amsterdam, Geldersekade 101 (hoofdlocatie): 020 530 1220 VCA Nieuw-West, Jan Tooropstraat 6: 020 408 1040 en 06 3403 0720 VCA Noord, Hagedoornplein 1 B: 020 636 5228 en 06 3942 6591 VCA Zuid, diverse locaties: 020 530 1220 vca.nu


VRIJWILLIGERS EN ZO Voor vrijwilligerswerk in Amsterdam- Zuidoost 020 760 1170 vrijwilligersenzo.nl


DE DERDE SCHINKEL Voor mensen met een psychiatrische achtergrond: vrijwilligerswerk met behoud van uitkering. 020 665 5801 derdeschinkel.nl


DAGACTIVITEITENCENTRUM (DAC) Vrijwilligerswerk voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Deelname alleen met CIZ-indicatie. 020 494 9616 en 020 420 7744 cordaan.nl


REPAIR CAFÉ Onder deskundige leiding met elkaar kapotte spullen repareren. repaircafe.nl/netwerk


Het is niet eenvoudig de weg te vinden in het woud van loketten en instanties. Bij wie moet je zijn? MUGwijzer geeft antwoord.


AANVULLING NODIG? Inkomen geregeld en toch moeite rond te komen? De Belastingdienst en andere organisaties kunnen u ver- tellen op welke toeslagen u eventueel recht heeft. Landelijk: huurtoeslag; zorgtoeslag; kinderbijslag; kindge- bonden budget; kinderopvangtoeslag TOG; tegemoetkoming lesgeld scho- lieren 18-30 jr.; heffingskortingen; bijzondere bijstand. Amsterdam: col- lectieve zorgverzekering; vergoeding chronisch zieken en gehandicapten; langdurigheidstoeslag; plusvoorzie- ning (extraatje voor AOW’ers); scho- lierenvergoeding; pc-voorziening; bijdrage kinderopvang; korting op sport, cultuur en recreatie; gratis OV voor ouderen.


DIENST BELASTINGEN AMSTERDAM Veel mensen met een minimuminko- men hebben recht op kwijtschelding van gemeente- en waterschapsbelas- tingen. Bij de belastingaanslag zit een kwijtscheldingsformulier. 020 255 4800 amsterdam.nl/belastingen


DIENST RIJKSBELASTINGEN Afdeling toeslagen Aanvraag voor huur-, zorg- en kinder- opvangtoeslag en kindgebondenbud- get gaat via de Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. 0800 0543 (belastingtelefoon, gratis) toeslagen.nl


STICHTING BELASTINGWINKEL AMSTERDAM Voor mensen met een laag inkomen. Helpt bij problemen met belastingen en toeslagen. 020 624 7003, bellen voor afspraak op: ma, di, do, vr 10.00-11.00 belastingwinkelamsterdam.nl


DIENST UITVOERING ONDERWIJS (DUO) Voor het verlenen van studiefinancie- ring en studietegemoetkomingen. 050 599 7755 duo.nl


SOCIALE VERZEKERINGSBANK (SVB) De uitvoerder van de kinderbijslag, AOW, aanvulling AOW en nabestaan- denuitkering ANW. 075 655 1000 svb.nl


ZORG NODIG? Sommige problemen kunnen een obstakel vormen op weg naar werk of inkomen. Voor lichamelijke of gees- telijke bijstand kunt u bij de volgende adressen terecht.


JELLINEK Voor hulp bij verslaving (alcohol, drugs, gokken). Verwijsbrief van huis- arts is nodig. 020 590 4444 (aanmelding en advies) jellinek.nl


MENTRUM Behandeling en begeleiding van men- sen met langdurige, ernstige psychi- atrische problemen en/of verslaving. Verwijsbrief van huisarts is nodig. 020 590 5000 mentrum.nl


CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG (CIZ) Beoordeelt of u aanspraak maakt op zorg uit de AWBZ. algemeen nr.: 0900 1404 CIZ Amsterdam: 088 789 1300 ciz.nl


LEGER DES HEILS Naast materiële hulp geeft het Leger des Heils praktisch advies als u in het woud van hulpverleners de weg niet meer vindt. Crisisopvang: 020 462 6360 Kantoor: 020 630 1111 goodwillcentra.legerdesheils.nl


DE REGENBOOG GROEP Zet zich in voor mensen met sociale problemen, dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychia- trische klachten. Droogbak 1-D, 020 531 7600 deregenboog.org


SOCIAAL LOKET Voor vragen over zorg, wonen, en welzijn aan de gemeente.


Centrum: centrum.amsterdam.nl algemeen: 020 256 4800, Stadhuis, Amstel 1 Nieuw-West: nieuwwest.amsterdam.nl Osdorpplein 1000, tel: 14020 Noord: noord.amsterdam.nl algemeen: 020 751 0610 Stadsdeelhuis: Buikslotermeerplein 2000 Nieuwendam: Beverwijkstraat 9-D Midden-Noord: Hagedoornplein 1-F Banne Buiksloot: Banne Buikslootlaan 135 Tuindorp Oostzaan: Aldebaranplein 2-C Oost: oost.amsterdam.nl hoofdlocatie naast OLVG, ‘s Gravensandeplein 19, 020 462 0399 Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727-B, 020 495 2250 West: west.amsterdam.nl Staatsliedenbuurt: De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119, 020 30 35 008 Bos en Lommer: Dienstencentrum en buurtbeheerkantoor, Bos en Lommerweg 359, 020 253 1999 Kinkerbuurt: Ten Katepoort, Ten Katestraat 67-71, 020 253 1306 Zuid: zuid.amsterdam.nl algemeen: 020 252 4255 Stadsdeelkantoor Zuid, Pres. Kennedylaan 923 Dienstencentrum De Berlage, Lekstraat 13-A Huis van de Wijk Binnenhof, A.J. Ernstst. 112 Huis van de Wijk De Pijp, 2e van der Helststraat. 66 Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10 Zuidoost: zuidoost.amsterdam.nl algemeen: 020 252 5777 Stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150


MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Schuldhulp en sociaal raadslieden. Voor hulp bij ingewikkelde regelge- ving en doorverwijzen naar instanties.


Stichting CentraM (Centrum) - 020 557 3338 Civic (Oost) - 020 665 8001 Combiwel (Noord; West; Zuid) - 020 575 47 00 Stichting Doras (Noord) - 020 435 4555 Dynamo (Oost) - 020 460 9300 MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen - 020 314 1618 PuurZuid (Zuid) - 020 570 6262 SEZO Maatschappelijke Dienstverlening (Nieuw-West) - 020 667 5100


GEMEENTELIJKE KREDIETBANK AMSTERDAM (GKA) Geeft voorlichting, bemiddelt met schuldeisers en kan helpen schulden te saneren. Verder verstrekt de GKA leningen. Afdeling Schuldhulp: 020 3463627, telefonisch spreekuur: ma-vr 9.00-11.00 Afdeling Kredietverstrekking: 020 3463620, telefonisch spreekuur: ma-vr 9.00-17.00 amsterdam.nl/werk-en-inkomen/ hulp-laag-inkomen/gemeentelijke


RAAD EN DAAD Van concrete hulp of juridische bij- stand tot goede raad. Onderstaande organisaties staan u bij:


VAKBOND FNV Als u lid bent, kunt u vragen voorleggen over arbeidsrecht of bij problemen met uw werkgever. Ook voor loopbaanadvies. 0900 330 0300 (10 cent per minuut) fnv.nl CNV De christelijke vakbond. Helpt leden tegen een geringe vergoeding met het invullen van belastingformu- lieren en biedt juridische bijstand. 030 751 1001 cnv.nl


DE BIJSTANDSBOND Belangenbehartiger voor mensen met een bijstandsuitkering. Deze Amsterdamse organisatie helpt in het hele land. 020 618 1815 en 020 689 8806 spreekuur di en do 11.00-16.00 bijstandsbond.org


STEUNPUNT WERK, HANDICAP EN VOORZIENINGEN (ANGO) Voor vragen over (her)beoordeling WAO/WIA/Wajong en vragen over in- komen of mogelijkheden om aan het werk te komen. Gratis. 020 672 2005, bereikbaar: di en do 10.30-13.30 ango-werk-handicap.nl


HET JURIDISCH LOKET Geeft gratis juridisch advies en is er voor mensen met laag inkomen. Inloopbalie ma-vr 10.00-17.00 Vijzelgracht 21-25 0900 8020 (20 ct p/m) juridischloket.nl


WIJKSTEUNPUNTEN WONEN Gratis informatie, advies en onder- steuning over huren en wonen. Elk stadsdeel heeft meerdere locaties van een Wijksteunpunt Wonen met een eigen spreekuur: wswonen.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36