This page contains a Flash digital edition of a book.
MUG MAGAZINE JANUARI 2015 ACHTERGROND 21


Niet werkloos maar wensloos


Gerhard Hormann schreef Het Nieuwe Nietsdoen. Echte luxe staat voor hem gelijk aan een lege agenda en een lege verlanglijst. Tekst Charles Vervaeck Beeld George Maas/Fotonova


Politicoloog Gerhard Hormann weet wat tegenslag of ellende is. In volle crisis ver- loor hij zijn baan als journalist. Zoals vrij- wel alle mannen van middelbare leeftijd moest Hormann vervolgens uitgaan van het realistische maar deprimerende sce- nario dat de kans op werk vrijwel nihil is. Maar Hormann is somberman niet. Hij besloot zijn kont tegen de krib te gooien. In versneld tempo loste hij zijn hypotheek af, klom in de pen en publiceerde het boek Hypotheekvrij!, een instant bestseller. Het aflossingsvrije deel, ruim de helft van zijn hypotheek, heeft Hormann thans afgelost. “Dat is natuurlijk ook het meest problematische deel”, zegt hij. Maar hij is ook weer gestopt met aflossen. “De vaste lasten bleken op een gege- ven moment al minder dan wat mijn oudste zoon voor zijn stu- dentenkamer betaalt.”


‘Je hoeft


geen miljonair te zijn om zo te leven’


Door versneld af te lossen heeft Hor- mann zijn woonlasten flink laten dalen. Dat ging niet vanzelf. Eerst moest de broekriem worden aangetrokken: “We hebben dat op eigen houtje gerealiseerd door super zuinig te leven. Dat wil zeg- gen dat je jarenlang alleen geld uitgeeft aan boodschappen en brandstof voor de auto en dat ik geen nieuwe spijkerbroek meer heb gekocht sinds het uitbreken van de kredietcrisis in oktober 2008. Elk jaar krijg ik voor mijn verjaardag een nieuwe broek en twee overhemden. Dat is het qua kleding!” Hormann ontdekte dat zijn Spartaanse aanpak niet ten koste ging van zijn kwa- liteit van leven. “Die nam op een rare manier zelfs toe.” Maar dan moet wel aan een aantal basisvoorwaarden worden vol- daan? Het huis is in prima staat. En ook de aftandse Fiat Panda zingt het nog wel een tijdje uit. “De waarde van ons huis is maar twee ton. Je hoeft geen miljonair te zijn om zo te leven.”


Hun zuinigheid mag niet ten koste van gaan van de kinderen. Hormann: “De jongste zoon heeft natuurlijk een smart- phone maar wel een goedkoop exemplaar van circa 80 euro. Het is niet zo dat hij niets krijgt. Maar hij krijgt niet auto- matisch het allerduurste en hij rijdt met een twee- dehands fiets. Al is dat wel weer een tweedehands racefiets omdat hij dat zo graag wilde. Ik denk dat je een kind daarmee op de lange termijn trouwens de beste dienst bewijst. Als je ziet hoeveel jongeren van 25 al depressief zijn of een burn-out hebben, door de overvloed aan keuzes, dan denk ik dat je ze op een andere manier meer bagage meegeeft.” Hormann kan met zijn adviezen niet iedereen van dienst zijn. “Ik geef nadrukkelijk aan dat het jezelf vrijwillig op rantsoen zetten een an- dere ervaring is dan niks kunnen kopen omdat je beneden modaal verdient. Maar ik heb wel ontdekt dat ik niet veel meer nodig heb dan een stoel en het duurste abonnement op de bibliotheek, waarmee ik onbeperkt boeken en dvd’s kan huren.” Voor de rest is zijn bucket list (verlanglijst) blanco. Met de walvissen zwemmen bij de Galapagos-eilanden, zoals Peter R. De Vries, hoeft de schrijver niet zo nodig. Hij heeft een tweedehands mountainbike ge- kocht. Daar maakt hij lange tochten mee. “En dan heb ik niet veel meer nodig dan een bidon water en enkele mueslirepen om mij de gelukkigste man ter wereld te voelen.” Het ontslag als kans. De luxe zelf te be- palen waar je staat en gaat. Alsof mensen die werkloos worden zich niet rottig voe- len, want afgedankt? Hormann: “Afge- dankt zijn ze ook! Als je op mijn leeftijd ontslagen wordt, dan verschil je niet zo-


veel van de vrouw van middelbare leeftijd die door haar man midden in de meno- pauze wordt gedumpt ten faveure van een identiek exemplaar dat twintig jaar jonger is. Dat is hetzelfde mechanisme.” Maar is het dan onredelijk om het op die manier te bekijken? “Dat is het zeker niet! Toen bij ons in het bedrijf de eerste men-


‘Ik heb niet veel meer nodig dan een stoel en het duurste abon- nement op de bibliotheek.’


sen boven de vijftig werden ontslagen, had ik niet meteen door het een structureel probleem is dat men- sen vanaf een bepaalde leeftijd vrijwel auto-


matisch worden afgedankt. Jammer en het is een hardnekkige misvatting dat zij niet meer productief genoeg zouden zijn.” Hormann heeft met zijn boek in elk geval bewezen ook zonder stok van een veelei- sende werkgever achter de deur behoorlijk productief te zijn.


Op Mugweb staan meer citaten en tips van WWW Gerhard Hormann


Just Publishers geeft driemaal Het Nieuwe Nietsdoen (t.w.v. €14,95) weg. Interesse? Stuur uiterlijk 31 januari een email naar service@mugweb.nl onder vermelding van ‘Het Nieuwe Nietsdoen’.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36