This page contains a Flash digital edition of a book.
WERKT MUG MAGAZINE JANUARI 2015


19


Peer: een administratiekantoor met een sociale missie


Peer is een bedrijf met een missie: een sociaal doel op een commerciële manier realiseren. ‘Ieder mens heeft nou eenmaal een gebruiksaanwijzing.’ Tekst Jos Verdonk Beeld Sandra Hoogeboom


Bij Peer kunnen bedrijven terecht voor financieel en fiscaal ad- vies. Zeventig procent van de werknemers van Peer zijn mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De naam ‘Peer’ is een speelse verwijzing naar de multinational Apple en slaat op de Engelse betekenis van het woord: gelijke, gelijkgestemde. Directeur Otto Reuchlin wilde iets goeds doen voor de samenle- ving maar wel in de vorm van een commercieel bedrijf. “Wij zijn géén re-integratieproject en worden alleen indirect gesubsidieerd doordat sommige medewerkers werken met behoud van uitke- ring. Bij ons is het werk de therapie.” Peer bestaat nu ruim een jaar en zetelt voorlopig in enkele ruim- tes van het voormalige stadsdeelkantoor van De Baarsjes. Om bij Peer te kunnen werken moet je aan drie voorwaarden voldoen. Reuchlin: “Allereerst een uitstekende motivatie. Dus niet: ‘Ik moet werken voor mijn uitkering maar ik heb er eigenlijk geen zin in’. Wij zijn op zoek naar mensen die zeggen: ‘Ik wil heel graag werken en me terugknokken op de arbeidsmarkt en daar wil ik heel veel voor doen’. Dat soort mensen zoeken wij.” De tweede voorwaarde is opleiding. “Daarmee bedoel ik hbo of hoger, met een boekhoudkundige, financieel-administratieve of sociaal-juridische achtergrond. Dat geldt ook voor stagiaires en externe medewerkers.” Derde voorwaarde is dat medewerkers een echte afstand tot de arbeidsmarkt hebben. “Onze medewerkers moeten een uitkering met een no-riskpolis hebben. De Wajong, WIA en de SW hebben zo’n polis; mensen die onder de Participatiewet of de Bijstandswet vallen hebben die be- scherming soms ook maar lang niet altijd. No-risk betekent hier dat de uitkeringsinstantie de ziektekosten overneemt. Zonder die zekerheid zouden we bij langduriger ziekte van enkele medewer- kers failliet gaan. Door de no-riskpolis kunnen we mensen een nieuwe kans geven.” Doorstromen naar een vaste, betaalde baan is het doel. Mede- werkers kunnen met behoud van uitkering doorgroeien naar een tijdelijk en daarna een vast contract. Het is voor sommige men- sen zelfs mogelijk om met een vast contract op zak toch in de no-riskregeling te blijven. Rob was bijna 35 jaar administrateur en boekhouder. Door pro- blemen met alcohol kwam hij meer dan twee jaar aan de zijlijn te staan. Hij werd de Reuchlins eerste medewerker. “Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden vaak als patiënt gezien”, vertelt Rob, “maar hier zijn wij geen patiënt, maar werknemer. Zorgverleners komen hier niet over de vloer. Met slechts een paar aanpassingen kunnen mensen ‘die een beetje anders zijn’ zichzelf ontwikkelen tot volwaardige medewerkers.” Rob werkt volop aan zijn herstel. “Ik ben de draad aan het oppakken en weer een bio- ritme aan het aanleren. Van maandag tot en met vrijdag ben ik in elk geval onder de pannen.” Reuchlin: “Ik zeg altijd: ieder mens heeft een gebruiksaanwij- zing. Ikzelf ook. Wij kijken naar je als mens. Sommige van onze


Om bij Peer te werken is motivatie heel belangrijk.


mensen hebben wat discipline nodig, andere moeten worden afgeremd omdat ze juist door te hard te werken in de problemen zijn geko- men.” Rob: “Bij Peer speelt het begrip tole- rantie een belangrijke rol. In het ‘gewone’ be-


drijfsleven is er minder tolerantie voor mensen die iets afwijken.” Op dit moment werken er zo’n twaalf mensen bij Peer, inclusief stagiaires. Maar Reuchlin en zijn medewerkers zijn ambitieus: ze willen uitbreiden en er zijn zelfs plannen voor meerdere vesti- gingen. “Vaktechnisch willen wij in de voorste linie lopen”, zegt Reuchlin. “De administratieve wereld is enorm aan het verande- ren. Het gehele factureringsproces zal gedigitaliseerd worden en de tijd van ‘bonnetjes inkloppen’ ligt voorgoed achter ons.”


Peer is ‘net zo ambitieus als Appel’. Dit administratiekantoor is gespecialiseerd in financieel en fiscaal advies en zoekt


hoogopgeleide medewerkers met een boekhoudkundige, financieel-administratieve of fiscaal-juridische achtergrond ‘met gebruiksaanwijzing’. Meer informatie: www.peeradministratie.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36