This page contains a Flash digital edition of a book.
28 MUG MAGAZINE JANUARI 2015 OPINIE SOCIAAL RAADSLIEDEN


WOONDUURREGELING VERDWIJNT De woonduurregeling ver- dwijnt per 1 juli 2015. Sociale huurwoningen worden dan alleen nog verdeeld aan de hand van uw wachttijd bij Woningnet. Deze wachttijd bouwt u alleen op als u inge- schreven staat bij Woningnet. Als u niet bij Woningnet staat ingeschreven betekent dat u bij uw zoektocht naar een so- ciale huurwoning achter in de rij moet aansluiten, ongeacht de jaren dat u in uw huidige woning woont. Voorkom dat


JURIDISCH LOKET


OPTIES IN DE ZORG Mevrouw De Wit is hulpbe- hoevend maar hoort dat vanaf 2015 fiks wordt bezuinigd op zorg. Ze weet niet of zij in aanmerking komt voor thuis- zorg, plaatsing in een verzor- gingshuis of mantelzorg. Wat voor mogelijkheden zijn er? Voor haar zijn er diverse mo- gelijkheden.


ZORG Voor verzorging of verpleging


u voor verrassingen komt te staan en onderneem tijdig actie!


WOONDUUR OMZETTEN IN WACHTTIJD Als u voor 1 juli 2015 inge- schreven staat bij Woningnet wordt uw woonduur automa- tisch omgezet naar wachttijd. U krijgt dan de kans om 15 jaren lang uw woonduur in te zetten bij uw zoektocht naar een andere woning. Op deze manier tellen de jaren dat u op dezelfde plek woont tóch nog mee als u naar een andere woning op zoek bent. Het is van belang dat u dit voor 1 juli 2015 regelt. Bij inschrijvingen na 1 juli 2015 telt de woonduur definitief niet meer mee.


is een AWBZ-indicatie nodig. De Wit vraagt deze indicatie aan bij het Centrum Indica- tiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ geeft aan welke vorm van zorg nodig is. Het kan gaan om zorg in een instelling of zorg voor thuis. Heeft ze zorg thuis nodig en kiest ze voor een persoonsgebonden budget, dan koopt ze zelf de zorg in. Kiest zij voor natura zorg, dan wordt dit voor haar geregeld.


HUISHOUDELIJKE HULP Soms is er geen zorg nodig, maar is hulp in de huishou- ding voldoende. In dat geval vraagt De Wit hulp bij de gemeente via het WMO-loket.


OVERIGE REGELINGEN De regelingen ‘Samenvoegen woonduur’ en ‘Tijdelijk be- houd ‘woonduur’ komen bei- den te vervallen. Het samen- voegen van wachttijd blijft wel mogelijk.


INSCHRIJVEN BIJ WONINGNET Inschrijven bij woningnet kost €50,-. Na het eerste jaar betaalt u ieder jaar €10,- ver- lengingskosten. Wij adviseren dit via een au- tomatisch incasso te voldoen. Hierdoor verkleint u de kans dat u de rekening niet op tijd voldoet en daardoor uw inschrijving kwijt raakt. In- schrijven kan via www.woningnet.nl.


WIJKSTEUNPUNT WONEN Ieder stadsdeel heeft een wijk- steunpunt wonen. Hier kunt u als huurder terecht voor hulp bij het inschrijven en het zoe- ken naar een andere woning. Ook kunt u hier terecht voor hulp en vragen over het huur- recht en bijvoorbeeld gebreken aan uw huidige woning. Daar- naast biedt het wijksteunpunt ook voorlichtingen over uw rechten en plichten als huur- der maar ook hoe u energie, en dus geld, kunt besparen. Op www.wswonen.nl vindt u een overzicht van de locaties en de activiteiten die het wijksteun- punt organiseert.


Anouar Hatimi Medewerker Dynamo Amsterdam


De gemeente bekijkt met haar wat de mogelijkheden zijn.


MANTELZORG Als De Wit ervoor kiest de zorg met een familielid of bekende te regelen, is dat mantelzorg. Ga altijd goed na of de mantelzorger wel echt kan helpen, voor de afspraken hierover op papier staan.


AANPASSINGEN Soms zijn er aanpassingen aan de woning nodig voor een goede verzorging. Denk aan een traplift om de zorg en het wonen mogelijk te maken. Al deze veranderingen vraagt zij bij het WMO-loket aan.


Advertentie


JURIDISCHE HULP Als u advies nodig heeft over het aanvragen van vergun- ningen of u bent het niet eens met een beslissing van het CIZ of de gemeente, vraag dan raad aan uw rechtsbij- standverzekering of het Juri- disch Loket.


Miskoop via internet, huwelijk voorbij, probleem op uw werk? Met een gratis advies van het Juridisch Loket staat u sterk. Bel 0900-8020 (€0,20 p/m), vind uw antwoord op www.juridischloket.nl of loop binnen bij uw dichtstbijzijnde vestiging aan de Vijzelgracht 21-25 in Amsterdam.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36