search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
936 | WEEK 18-19 29 APRIL 2020


Tweede sluis bij Eefde in gebruik genomen


Enschede en Almelo kunnen aandoen”. De nieuwe sluiskolk heeſt een zogeheten seg- mentdeur gekregen, die wegdraait in de bo- dem als de sluis opengaat: iets unieks in Nederland. Het voordeel van deze segment- deur is dat hij bij een calamiteit ook tegen de stroming in is te sluiten. Behalve de sluis zelf is ook de omgeving van het sluizencomplex aangepakt, met onder meer extra bomen en een boulevard, zodat wandelaars de passe- rende schepen kunnen bekijken.


EEFDE De tweede sluis bij Eefde is op maan- dag 20 april 2020 in gebruik genomen. De bouw heeſt in totaal zo’n drie jaar geduurd en geeſt met de diepere sluiskolk meer ruim- te aan de grotere binnenvaartschepen. Een kapotte sensor zorgde de eerste nacht al voor een storing, die daags erna kon worden verholpen.


Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “De tweede sluis verbetert de bereikbaarheid van Twente voor de binnen- vaart en geeſt hiermee een belangrijke eco- nomische impuls aan de regio. Het geeſt de ruimte aan grotere zwaarder beladen binnen- vaartschepen die door uitbreiding van het sluizencomplex nu ook de havens in Hengelo,


Port of Twente vult hierop aan: "Een wens van de watergeboden bedrijvigheid en schip- pers, die al decennia oud is, gaat in vervulling. Eefde had de grootste wachttijden van alle sluizen in Nederland, deze liepen soms op tot acht uur".


"Toen in 2012 de sluisdeur naar beneden viel en de Twentekanalen wekenlang afgesloten waren, werd pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk het bedrijfsleven van sluis Eefde is en heeſt minister Schultz definitief besloten tot de aan- leg van een nieuwe innovatieve sluis".


Antwerps zeemanshuis Stella Maris in verkoop


tussen de 20 en 70 personen en tijdens de weekenden en feestdagen nog wel meer. In 2019 werden er 11.613 bezoekende zeelieden geregistreerd (12.370 in 2018). Tevens biedt het complex studentenhuisvesting aan 25 stu- denten van de Hoge Zeevaartschool, onder wie een tiental van de Belgische Marine.


Paasviering bij Apostolatus Maris.


ANTWERPEN Het aan de Italiëlei 72 in Antwerpen gevestigde zeemanshuis Stella Maris moet worden verlaten, zo is te lezen in het jaarverslag over 2019. “Het financiële be- heer en onderhoud van de gebouwen is niet langer houdbaar en renovatiekosten ontoe- reikend met de actuele inkomsten, zodat verkoop genoodzaakt is”.


Opnieuw uit het jaarverslag: “Bij verande- ring van locatie is het belangrijk de eigen- heid, specifieke dienstverlening en bijhorende


Archieffoto


infrastructuur voor de ‘Seamen’s club Stella Maris’ en zijn twee aalmoeze- niers te verzekeren. Laten we voor- komen het kind met het badwater weg te gooien”.


De zendingsgemeenschap van Apostolatus Maris heeſt er een ei- gen kapel met sacristie en biedt on- derdak aan de zeemansmissies DSM, Sailors’ Society en MTS. Het aantal bezoe- kende zeemannen en vrouwen ligt dagelijks


Eucharistievieringen De eucharistievieringen op zaterdag en zon- dag worden doorgaans bezocht door 5 tot 20 deelnemers, terwijl er ook andere liturgi- sche vieringen zijn. Aalmoezenier Bago heeſt er zijn woning en diens collega-aalmoezenier Vanhoof zijn dagelijkse werkkamer en ont- vangstruimte. Een Duitse vrijwilliger bewoont er een appartement.


Voor grote bijeenkomsten is er een feest- zaal voor honderd personen met bij- horende keuken en accommodatie. Er zijn twee vergaderzalen, die ook gebruikt worden voor verhuur aan derden. Het Zweeds gouvernement heeſt er zijn bureau voor maritieme dienstverlening in de havens van België en Nederland. Het KBZ, de Dag der Zeelieden en de BVL houden er kan-


toor en tot slot heeſt het Scheepsarchief er zijn opslagruimte.


10 JAAR GELEDEN


Alternatieve première voor docu-film over kindertransport per schip in hongerwinter


GOUDA Amateurfilmclub Toverlint uit Gouda heeſt het in 2017 verschenen oorlogsboek ‘Vergeten Kinderen’ van Jessica Verhagen (uitgeverij Aspekt) verfilmd. Het is een re- constructie van een kindertransport dat in de hongerwinter van 1945 heeſt plaatsge- had, met 45 ondervoede kindjes uit Reeuwijk naar Drenthe.


Het is een film geworden van ongeveer een half uur, een zogenoemd docu-drama: een ge- deelte is documentaire en een deel is nage- speeld, door kindertheater Mirakel uit Gouda. Er is gefilmd op het schip Bona Spes, een ori- gineel binnenvaartschip dat in 1945 is ge- bruikt voor deze transporten, over een traject van Den Haag naar Friesland. De trailer staat op op Instagram #vergetenkinderen en op Youtube.


In overleg met de gemeente Bodegraven- Reeuwijk en de crew is evenwel besloten om de première niet uit te stellen, maar op een


andere wijze te laten plaatsvinden. Op de avond van 4 mei - na Dodenherdenking, zal de lokale omroep BR6 (ook digitaal via www. BR6.nl - voorheen RTV Bodegraven) om 20.15 uur een uitzending verzorgen, waarin de film in zijn geheel getoond zal worden. Dat is dan in feite de formele première van de film. Tegelijkertijd met BR6 zullen de lokale omroe- pen RTV-Gouwestad en RTV-Krimpenerwaard ook om 20.15 uur de première uitzenden.


Lespakket Het zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn om de film persoonlijk te laten zien op scholen, van- wege de onzekerheid op dit moment over sa- menkomsten en schoolactiviteiten. Om die reden wordt er een lespakket voor scholen gemaakt, dat naar verwachting in mei online wordt gezet. In het lespakket zit tevens de film Vergeten Kinderen. Dit lespakket is gratis te gebruiken. Een mailing met informatie hier- over aan scholen, zal naar verwachting begin mei plaatsvinden.


u


Lezers van de e-paper kunnen hier de trailer bekijken.


De Franse schippers hebben woord gehouden: op maandag 26 april stremden zij de scheepvaart op verscheidene kanalen in Noord-Frankrijk. Ook de grensovergang naar België op de Schelde werd geblokkeerd. De schippersbond La Glissoire eist een onderhoud met de minister van Transport, Jean-Louis Borloo. De acties breiden zich als een olievlek uit. De schippers accepteren niet langer dat hun problemen niet serieus worden genomen. Zij willen een fatsoenlijk tarief voor hun werk.


Rondom de overdracht van ondernemingen doen zich diverse problemen voor. Het belangrijkste probleem waar ondernemers bij overdracht van hun zaak tegenaan lopen, is de prijs die voor de onderneming gevraagd moet worden. Zeker door de belastingdruk van 45 procent. MKB-Nederland heeſt bij de overheid bedongen dat ondernemers hun bedrijf per 1 januari 2001 belastingvrij aan derden mogen overdragen.


9


SCHEEPVAARTKRANT 30 JAAR GELEDEN


Om de spitsenvaart op Frankrijk voor verder afglijden te behoeden, heeſt de vereniging Toerbeurt Noord-Zuid een ervaren acquisiteur in de arm genomen. Iemand die vloeiend Frans spreekt en ervaring heeſt in de handel met de Fransen. Deze man is al enige tijd bezig met het zoeken naar methoden om bepaalde goederensoorten weer ‘in de spits’ te krijgen. Hij geeſt de opdracht – als hij daar mogelijkhe- den toe ziet – een logistieke keten op te bouwen voor die goederen.


20 JAAR GELEDEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32