search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
2 Lees de krant gratis


Kijk voor onze verspreidpunten op www.scheepvaartkrant.nl/e-papers en bekijk de e-paper


936 | WEEK 18-19 29 APRIL 2020


75 JAAR BEVRIJDING: HET NOOIT UITGESPROKEN VERHAAL VERTELD ‘Het stak m’n vader dat de


Ook onze krant handig in uw brievenbus?


NEEM EEN ABONNEMENT VOOR SLECHTS € 38,- PER JAAR Mail uw gegevens naar office@scheepvaartkrant.nl of bel 010 413 77 69


Dick Snijders met een drukproef van de omslag voor het boek over zijn vader en oom: allebei op hun eigen manier Engelandvaarders. 75 jaar bevrijding is een mooie aanleiding om hun verzwegen ver- haal te publiceren.


PONTOS Shipping S.à r.l. is een onderdeel van de GEFO Shipping Group. Met onze eigen vloot moderne tankschepen transporteren wij minerale olie- en chemische producten over het hele Rijngebied, de West-Duitse kanalen en het ARA-gebied.


Om ons team te versterken zijn we op korte termijn op zoek naar ervaren: Kapiteins


• Rijnpatent minstens tot Mannheim • ADN • Goede taalvaardigheid in Duits/ Nederlands (bij voorkeur Nederlands)


Stuurmannen met Patent


• ADN • Goede taalvaardigheid in Duits/ Nederlands (bij voorkeur Nederlands)


Ons aanbod: • Luxemburgse arbeidsvoorwaarden • Geregeld vrijetijdsstelsel (14:14) + 1 week verlof


• Efficiënte trainingsmogelijkheden • Professionele ondersteuning • Een gemotiveerd team met goede doorgroeimogelijkheden


Uw kandidatuur: Bent u een kandidaat of kent u iemand die ons team wil versterken? Stuur ons dan uw kandidatuur of neem direct contact met ons op via:


PONTOS Shipping S.à r.l. 15a, Route d`Echternach, L – 6617 Wasserbillig Telefoon: +352 20 60 73 00 - 11 bewerbung@pontos-shipping.lu


OUD-BEIJERLAND Vader Willem Snijders voer als machinist op de grote vaart. En dat hij in de oorlogsjaren Engelandvaarder was, wist zoon Dick wel, maar er werd verder nau- welijks thuis over gesproken. Na zijn pen- sionering dook Snijders in het verleden en haalde pa’s bijzondere verhaal over de oor- log op zee boven water. Dat resulteerde in het begin deze maand verschenen boek ‘Dordrecht-Stockholm-Londen’.


De interesse voor de scheepvaart erfde Dick (70) wel van z’n vader, maar hij verkoos het vak van leraar. Ruim 40 jaar gaf de geboren Dordtenaar les in het voortgezet onderwijs van Oud-Beijerland.


“De eerste aanzet voor een boek ontstond toen mijn zoon Liam in 2014 een profiel- werkstuk moest schrijven”, legt Dick uit, “Hij koos, een beetje op mijn advies, als onder- werp de rol van de koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog met het verhaal van zijn opa Willem. Hij rondde het af met een mooie vol- doende. Het onderwerp liet mij niet los en ik ben er mee verder gegaan”.


Want het verhaal van de oorlog op zee is ei- genlijk nog vrij onbekend, weet Snijders. Vader


Foto Conno Bochoven


Willem bleef ook na de oorlog varen en was dus vaak en lang van huis. En in de naoorlog- se jaren was het vooral hard werken en op- bouwen en er werd amper gesproken over de oorlogsjaren.


In het verhaal komt ook Cornelis ruim- schoots aan bod, een 15 jaar oudere broer van vader Willem. Die voer als stoker/olieman. Aanvankelijk op de Rijn- en binnenvaart (ss Borussia), later op de zeevaart. Hij was in 1941 in het Finse Helsinki van boord van het ss Emile Sauber gestapt, met de bedoeling vandaar via Zweden naar Engeland te gaan – zijn gezin on- der ongewisse omstandigheden in Rotterdam achterlatend.


“Mijn vader en oom waren dus allebei Engelandvaarders” , vervolgt Dick. “Oom Cornelis ging bij de marine, mijn vader bleef varen voor de koopvaardij. Mijn vader werk- te eerst bij scheepswerf De Biesbosch en was nog maar 20 jaar toen hij aanmonsterde op het schip Stad Dordrecht, zijn geboorteplaats. Het schip voer in konvooi naar de Oostzee. Het was een hele brij met soms veel vage informatie, maar ik heb kunnen reconstrueren dat hij in het destijds neutrale Zweden van boord heeſt weten te komen”.


Onafhankelijk vakblad voor Rijn-, binnen- en passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.


Verschijnt 26x per jaar.


Vormgeving/DTP/Website Ineke Mintjes Jean-Paul ter Haar


Scheepvaartkrant Media Nijmegenstraat 27 3087 CD Rotterdam T: 010 412 95 00 E: office@scheepvaartkrant.nl I: scheepvaartkrant.nl


Redactie Mark van Dijk Noelia Romero Cabrera T: 010 413 16 88 E: redactie@scheepvaartkrant.nl


Advertentieverkoop Leoni Boeije Yvonne Dolk T: 010 413 16 79 E: sales@scheepvaartkrant.nl


Redactie België, Frankrijk Jan Schils Wilfried Veldhuijzen


Aan de krant wordt meegewerkt door: Arie Jonkman Truus den Hartog Erik Pennekamp Jan Douwe Tiemersma Pierre Verberght Sanne Verhoeff Gé van de Zon


Directeur/uitgever Peter Dirks


Bladmanager Renée Kurver


Administratie Adrie Heukels T: 010 413 77 69 E: office@scheepvaartkrant.nl


Redactie Duitsland Judith Stalpers Wilfried Veldhuijzen


Distributiepunten: scheepvaartkrant.nl


Abonnementen: Nederland: € 38,– België: € 41,– West-Europa: € 84,–


Oost-Europa en buiten Europa op aanvraag


Advertenties worden geplaatst volgens de Regelen van het Advertentiewezen.


COLOFON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32