search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
936 | WEEK 18-19 29 APRIL 2020


TWEE STERKE FAMILIEBEDRIJVEN BUNDELEN KRACHTEN


Verhaar Omega & De Waal werken samen aan revolutionaire elektrische voortstuwing


19


Op werkbezoek afgelopen februari. Van links naar rechts: Jan Verhaar, Mark Verhaar, Johan Verlaan en Marco de Waal.


Ondanks het coronavirus gaan de ontwikke- lingen bij Verhaar Omega en Machinefabriek De Waal gewoon door. Momenteel zijn deze gevestigde bedrijven in de nationale en in- ternationale scheepvaartbranche met elkaar in gesprek over het op de markt brengen van een nieuw type elektrische azimuth thruster. De nieuw te ontwikkelen 360 graden draai- bare, volledig elektrische poddrive speelt perfect in op de huidige elektrificatie van de scheepvaart.


De laatste tijd heeſt de elektrificatie bin- nen de scheepvaart een vlucht genomen. Alternatieven als LNG of Dual-Fuel lijken naar de achtergrond te worden gedrongen door de grote opkomst van elektrisch varen. Met de nieuw te ontwikkelen azimuth thruster in de vorm van een poddrive met geïntegreer- de elektromotor spelen Verhaar Omega en Machinefabriek De Waal perfect in op de wen- sen van de scheepvaart. De nieuwe poddrive wordt zowel een modernere, als efficiëntere versie van de eerder ontwikkelde V-Pod van Verhaar Omega. Met de sterke combinatie Verhaar Omega & De Waal verwachten beide partijen de sleutel in handen te hebben voor een hernieuwde, succesvolle introductie op de Nederlandse markt.


Manieren van elektrificatie Elektrificeren van de voortstuwing kan op verschillende manieren, waarbij in alle ge- vallen voeding geleverd wordt via generato- ren en/of een accupakket. Ten eerste een hy- bride opstelling waarbij de dieselmotor en/of de elektromotor de keerkoppeling aandrijſt. Hierbij kan de elektromotor op twee manie- ren toegevoegd worden, namelijk: direct ach- ter de keerkoppeling om de schroefas heen, of op een extra ingang op de keerkoppeling zelf. Ten tweede bestaat er een optie waarbij


de schroefas direct door een elektromotor wordt aangedreven, zonder de aanwezigheid van een keerkoppeling en dieselmotor, waar- door er sprake is van een volledige elektrische voortstuwing. De laatste optie die vandaag de dag gebruikt wordt is een elektrisch aange- dreven azimuth thruster met een haakse over- brenging, welke door een elektromotor in het schip wordt aangedreven. Met de nieuwe elek- trische poddrive, waarbij een geïntegreerde elektromotor onder water direct de schroefas aandrijſt, brengen Verhaar Omega en De Waal een vierde, efficiëntere oplossing op de markt.


Volwaardig alternatief Marco de Waal: “We zien dat de eerste, hybri- de oplossing langzaam aan het uitfaseren is. De nieuwbouwmarkt stapt steeds vaker over op een volledige elektrische aandrijving, waar- bij momenteel de keuze bestaat uit een grote elektromotor gecombineerd met traditionele schroefas en roeren, of een azimuth thruster die nu ook in de binnenvaart langzaam aan het opkomen is. De markt raakt er steeds meer van overtuigd dat een Azimuth thruster of pod- drive een volwaardig alternatief wordt voor de traditionele aandrijving. Als De Waal & Verhaar Omega spelen we hier graag op in”.


Poddrive voortstuwing Mark Verhaar vervolgt: “Een poddrive is ei- genlijk een andere naam voor een azimuth thruster waarbij de elektromotor volledig is geïntegreerd; hierdoor vindt er geen haak- se overbrenging meer plaats en wordt de schroefas direct door de elektromotor aange- dreven. De gehele poddrive bevindt zich on- der water waardoor er sprake is van natuurlij- ke koeling. In de achterpiek of machinekamer komen alleen maar een paar elektrokabels naar boven of optioneel een sleepcontact om oneindig in de rondte te kunnen draaien. De


ruimtebesparing aan boord in combinatie met minder mechanisch weerstandsverlies en na- tuurlijke waterkoeling, zorgt voor een lager brandstofverbruik, een stillere aandrijving en een hoger rendement. Tel hier de uitsteken- de manoeuvreereigenschappen, het succes van poddrives in de zeevaart én de grote op- komst in de pleziervaart bij op en we verwach- ten dat het door ons te ontwikkelen systeem gaat bijdragen aan de elektrificatie van de binnenvaart”.


Doorontwikkeld en verbeterd Bij de huidige ontwikkeling van de nieuwe poddrive wordt goed geluisterd naar de tech- nische en gevoelsmatige opmerkingen vanuit de markt op de eerder ontwikkelde V-pod. Alle aandachtspunten worden meegenomen in het proces, waardoor op de tekentafel een inno- vatief en geheel nieuw ontwerp aan het ont- staan is. Het hightech concept is doordacht, erg veilig, heeſt geen tandwielen en wordt een (prijstechnisch) interessant alternatief voor een reguliere azimuth thruster of schroefas- roersysteem. Als eerste wordt er een poddrive met een vermogen van 500 kW ontwikkeld, die in dezelfde bouwvorm ook met een lager ge- wenst vermogen geleverd kan worden.


Samenwerking is positief Als fabrikant van onder andere boegschroef- installaties staat Verhaar Omega al sinds 1967 garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Wereldwijd varen er ruim 4000 binnenvaart- en zeeschepen rond met installaties van Verhaar Omega. Machinefabriek De Waal is inmiddels ruim tachtig jaar gespecialiseerd in voortstu- wings- en manoeuvreertechnologie. Het is in- middels eveneens een gevestigde naam in de binnenvaart en tevens actief in de zeevaart, visserij en superjachtbouw met hun schroefas- sen, stuurmachines en roeren.


Ontwikkelingen gaan door Enige tijd geleden achtte Verhaar Omega de tijd rijp om een nieuwe versie van de eerde- re V-pod te gaan ontwikkelen. Het bedrijf be- schikt over veel ‘knowhow’ op dit gebied en zocht een partnerbedrijf om de poddrive ma- chinaal te bewerken, samen te gaan stellen, in te bouwen en om uiteindelijk met elkaar ser- vice te gaan verlenen. Vrijwel gelijktijdig was ook De Waal achter de schermen op zoek naar een dergelijk product als uitbreiding op hun portfolio. In het voorjaar van 2019 kwamen de bedrijven met elkaar in contact. Ze vonden el- kaar in hun toekomstplannen, beseſten dat ze een succesvolle marktintroductie niet alleen konden bewerkstelligen en besloten daarom elkaar aan te gaan vullen. Verhaar Omega be- schikt over de technische kennis; De Waal over de faciliteiten zoals een moderne fabriek met cnc-machines, kades en scheepsliſten; de ideale combinatie.


Marktintroductie Verhaar Omega & De Waal verwachten de nieuwe poddrive tegen een nette prijs op de markt te gaan brengen. Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de verdere technische uitwerking. Over enige tijd worden de eerste exemplaren gebouwd. Voorafgaand aan de in- troductie wordt ingezet op uitgebreide prak- tijktesten: zowel op de testbank als aan boord van een schip. Ook wordt er nagedacht over de naamgeving en wordt er een brochure ont- wikkeld. Tevens is er veel aandacht voor in- terne opleiding van de installatie- en service- monteurs. In het najaar verwachten Verhaar Omega & De Waal de nieuwe poddrive op de beurs Maritime Industry aan het publiek te kunnen tonen.


www.verhaar.com www.dewaalbv.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32