search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
9 VERKOOP ZEEMANSHUIS DEUTSCHE SEITEN


ERFREULICHE ZAHLEN DUISPORT


17-18 17 NOORMAN-SCHIP Maatregelen voor extra versnelling van infraprojecten


15


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Slurink Easy Scan


Makkelijk scannen van uw aankoopbonnen, laad- en los papieren om ze vervolgens direct naar kantoor te mailen of in de juiste mappen op te slaan.


Eén van de projecten waar momenteel hard gewerkt wordt, is de renovatie van sluis Weurt.


DEN HAAG Minister Van Nieuwenhuizen (VVD/ Infrastructuur en Waterstaat) en de bouw- sector treffen maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, bruggen, sluizen en de kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk verder te versnellen.


Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en bouwers brengt in kaart welke werkzaamhe- den direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. Daarnaast wordt er ingezet op versnelling van asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden bij projecten die nu al in uitvoering zijn.


Van Nieuwenhuizen: “We hebben onze bouwers die werken aan onze wegen, brug- gen en andere infrastructuur hard nodig. Veel


YOUR SHIP


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGHHIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


mensen verdienen hun boterham in de bouw. De sector is belangrijk voor onze economie. Daarom ben ik blij dat we samen met de sector de schouders er onder zetten zodat de vele bedrijven en mensen die werken in de bouw zo goed mogelijk door deze tijd komen en aan het werk kunnen blijven”.


De minister heeſt de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd hoe aanleg, vervanging en reno- vatie en beheer en onderhoud in volle vaart kan doorgaan, waarbij voorop staat dat dit veilig en conform de richtlijnen van het RIVM kan. De versnelling komt bovenop het eerdere impulspakket en de versnelling van beheer en onderhoud in 2020 en 2021. De minister heeſt daarvoor dit jaar circa 100


miljoen euro extra uitgetrokken en volgend jaar 165 miljoen euro. Ook voor vaarwegen is er dit jaar 150 miljoen euro extra beschikbaar.


Van Nieuwenhuizen.


Gesteund Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, is blij met deze aanpak. “Ik voel me bijzonder gesteund door de inspanningen van minister Van Nieuwenhuizen om het werk in de GWW-sector veilig doorgang te


laten vinden.


Een vitale bouw- en infrasector is van levens- belang voor de Nederlandse economie. Werk in de markt blijven zetten en daar waar mo- gelijk naar voren halen is de beste waarborg voor spoedig economisch herstel.”


Foto Sluis Weurt


Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland sluit zich hierbij aan: “Het is be- langrijk dat we juist in deze periode werken we aan de versterking van onze infrastruc- tuur. Hiermee houden we onze bedrijven en de werkgelegenheid in stand en komen we sterker uit deze crisis”.


Aanbestedingen Om de orderportefeuille van de markt vanuit Rijkswaterstaat goed gevuld te houden, wordt zo veel mogelijk vaart gehouden in lopende en geplande aanbestedingen. Soms kan dit proces vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke manier verlopen, bijvoor- beeld met bijeenkomsten met een grote groep mensen. Dan wordt er gezocht naar alterna- tieven om het aanbestedingsproces door te laten gaan. De eerste ervaringen hiermee zijn positief.


DIESEL MARINE SERVICES


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


MEER DAN 100 JAAR


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18 13:41 WWW.NELFMARINE.NL


+31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com MOURIK EGP


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


desmibv@desmi.com www.desmi.com


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON BY info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl 078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


WEEK 18-19 29.04.2020 I NUMMER 936

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32