This page contains a Flash digital edition of a book.
lopen. Die transitie is er namelijk wel dege- lijk. Kijk maar eens naar de huidige veldbus- protocollen. Dat was voorheen een tamelijk rigide iets, maar door de ontwikkelingen van Industrie 4.0 is er toch wel het een en ander veranderd. Zo’n verandering lijkt soms in eerste instantie een bedreiging, maar het kan ook juist kansen bieden.”


Tools Een voorbeeld van de door Industrie 4.0 ingezette verandering, is de manier waarop DSC systemen langzaam veranderen van functie. Braakman: “Die DCS systemen zijn nooit bedoeld voor het verzamelen en ver- sturen van de enorme hoeveelheden data die we nu tot onze beschikking hebben. De bestaande hardware is op zich prima bruik- baar, maar we zullen naar andere protocol- len moeten kijken om die data op een han- dige manier op te halen en te verzamelen. En daarna hebben we goede tools nodig om die data te analyseren. Met name dit laatste wordt een steeds belangrijker fenomeen. Dit is ook waar wij als FEDA onze leden mee willen ondersteunen. Daarom hebben wij een business Intelligence programma ont- wikkeld waar leden inzicht in trends en ont- wikkelingen worden geboden. Onze kracht zal dan vooral zitten in de data collectie en analyse. Hiermee bieden we FEDA leden een voorsprong.”


Dynamiek FEDA kijkt verder dan de eigen leden alleen. Braakman: “Het onderwijs is voor ons ook een punt van aandacht. Dat vertoont ge-


lijkenissen met een vrijwel onbestuurbaar containerschip. Ik zou graag zien dat bepaal- de scholen wat extra ondersteuning krijgen, maar we willen ook meer interactie tussen de opleidingen en het bedrijfsleven. Dat kan bijvoorbeeld door gastcolleges, maar ook door de technische leergangen die wij zelf uitgeven (waarvan de negende inmid- dels is uitgekomen, red.). Deze leergangen behandelen specifieke onderwerpen die binnen onze branche relevant is. Denk aan de werking van tandwielkasten, hydrauliek, elektromotoren, compressoren, enzovoorts. Deze leergangen zijn bedoeld om intern het personeel op een MBO of MBO plus niveau te krijgen, maar we zien ook dat dit cursus- materiaal inmiddels door onderwijsinstellin- gen wordt gebruikt. Het gaat er uiteindelijk om dat je een gezonde dynamiek hebt tus- sen onderwijs en bedrijven.”


Het onderwijs is voor ons ook een punt van aandacht. Dat vertoont gelijkenissen met een vrijwel onbestuurbaar containerschip...


De “Young professional” Volgens Braakman is het creëren van een uitdaging de beste manier om meer jonge- ren naar technische opleidingen te krijgen. “Jongeren willen met de state of the art techniek in aanraking komen en vraagstuk- ken hiermee oplossen. In dat kader hebben wij de Young Professional Award in het le- ven geroepen. Ieder jaar dagen we de hoge- scholen in ons netwerk uit een specifiek pro- bleem van bedrijven op te lossen. Een jury, bestaande uit leden uit de praktijk bepaalt de winnaar. We merken dat de uitdaging voor de jongeren eigenlijk al de prijs is.”


Diffuus Volgens Braakman zou er bij de huidige grote brancheverenigingen ook best iets mogen veranderen. “De bekende grote organisaties zijn in het verleden vooral ont- staan vanuit één specifiek onderwerp zoals bijvoorbeeld CAO’s. Helaas is daar nog te frequent de structuur van die organisaties op gebaseerd. Ik denk dat het verstandig is om goed te luisteren naar je achterban en niet bang moet zijn om eventueel krimpen maar daarmee wel specifieker en met meer focus kunnen handelen. Veel organisaties zijn eenvoudigweg nu te groot en soms vrij diffuus en hebben daardoor het contact met hun achterban verloren. FEDA heeft ook niet te ambitie om sterk te groeien. Het mag wel, maar dan wel kwalitatief en met focus op de achterban. Dat is wat echt belangrijk is.”


8 | nummer 5 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48