This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Eindeloos


vakblad over procesbesturing en -optimalisatie


Process Control verschijnt 7x per jaar (zowel print als digitaal)


Hoofd- en eindredactie Drs. Joeri van der Kloet joeri.vanderkloet@processcontrol.nl www.processcontrol.nl


Medewerkers aan dit nummer Jan de Loper Alexander Horch Rob Hommersen Henk Krols Martin van den Hout


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht Henk van der Brugge 0184-481041 henk@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Henno Ploeg, MSc 0184-481045 henno.ploeg@processcontrol.nl


Vormgeving Jessica Dales, X-Media Solutions


Druk Senefelder Misset B.V., Doetinchem


Abonnement € 79,- excl. BTW (ontvangst print en digitaal) Buitenland € 109,- excl. BTW Jaargang van 7 achtereenvolgende uitgaven


Disclaimer AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia, (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, (hoofd)redactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever foto’s of (gedeelten van) teksten uit deze uitgave over te nemen. Ook met toestemming van bronvermelding is verplicht.


De titel Process Control is eigendom van Adept BV en wordt in licentie uitgegeven door AcquiMedia. ISSN 1387 - 5825


RDM Trainingsplant pc05cover.indd 1


Tussen leslokaal en praktijk:


Op het moment van schrijven van dit voorwoord hebben we nog steeds geen kabinet. Ik kan me persoonlijk al bijna niet meer herinneren dat ik naar de stembus liep om ge- bruik te maken van mijn stemrecht, maar los van wat ik me kan herinneren: wat duurt dit toch eindeloos lang.


Ik ben er natuurlijk niet zelf bij geweest, maar wat mij betreft leek het me bij voorbaat vrij lastig om GroenLinks en de VVD in één kabinet te verenigen. Klaver moest natuur- lijk laten zien dat hij serieuze regeerambities had, maar tegelijk wist hij dat een coalitie met de VVD water bij de wijn zou zijn. En dat zou hem vier jaar later stemmen kunnen kosten. Toen het bij de tweede poging stukliep op nog een extra aantal vluchtelingen, was het voor de meeste mensen wel duidelijk. Tja, je zou er een uur durende docu- mentaire over kunnen maken.


In de tussentijd weet men in de industrie nog niet wat er de komende jaren zal gaan gebeuren. Wat gaat er met het klimaatakkoord gebeuren? Waar wordt straks vanuit de politiek sterk op ingezet? En hoe komen we nu eindelijk eens af van het tekort aan technisch personeel?


Een aantal maanden geleden was ik te gast op de RDM Traningsplant in Rotterdam. Samen met een aantal partners heeft Deltalinqs een oude rubberfabriek van Shell gekocht en die op het RDM terrein weer opgebouwd. De bedoeling is niet dat er rub- ber wordt geproduceerd, maar dat er praktijkervaring kan worden opgedaan in het maintenance vak. Een prachtig idee dat de leegte tussen het leslokaal en de fabriek uitstekend opvult.


De RDM Trainingsplant is ook vrij uniek in de manier waarop het initiatief gerealiseerd is. Zowel publieke als private partijen hebben meegewerkt en betaald om de plant te realiseren. U ziet de bui al hangen: publieke en private partijen die moeten samenwer- ken om een zeer kostbaar idee te realiseren? Dat heeft vast jaren gekost, of niet soms? Nee, om precies te zijn: één jaar.


De RDM Trainingsplant is een mooi voorbeeld van het feit dat goede initiatieven niet persé einde- loos hoeven te wachten op hun realisatie. Laten we voor het komende kabinet in vredesnaam hopen dat het omgekeerde ook niet altijd waar hoeft te zijn.


Redactioneel


Joeri van der Kloet Hoofdredacteur


redactie@processcontrol.nl jaargang 26 | 2017 | www.processcontrol.nl


Automatiseren van fermentatiebad


met PLC


Niveaumeting in ontgasser


Bij de cover De RDM Trainingsplant, gefotografeerd op 5 juli. Inmiddels is de plant nagenoeg operationeel. De Trainingsplant is eigenlijk een fl ight simulator voor maintenance monteurs: het vult de leegte tussen het leslokaal en de praktijk.


05-09-17 10:38


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48