This page contains a Flash digital edition of a book.
van PBM’s, enzovoorts. Alle gebruikers en bezoekers dienen dus volgens het juiste protocol het terrein te betreden. Het wordt hier dus geen Madurodam.”


Protocollen De Training Plant wordt gevormd door een vijftig jaar oude rubberfabriek van Shell. “Het is goed om je te realiseren dat we niet een oude rubberfabriek aan het oplappen zijn, maar een nieuwe Training Plant aan het bouwen zijn. De basis wordt dus weliswaar door die rubberfabriek gevormd, maar het doel is niet om rubber te maken. Hadden we dat wel willen doen, waren we ook vijf keer zoveel geld kwijt geweest. In die zin is de leeftijd van die fabriek dus ook niet belang- rijk. Natuurlijk zou je een moderne fabriek nu anders ontwerpen dan die rubberfabriek vijftig jaar geleden werd ontworpen, maar heel veel basiselementen komen in beide ontwerpen overeen. Om het maintenance vak goed te leren, is dit dus een perfecte simulator. Voor het veilig onderhouden van een bepaald onderdeel op veertig meter hoogte maakt het weinig uit of dat onder- deel tien of vijftig jaar oud is. De manier van omhoog gaan, jezelf zekeren en het doorlopen van de protocollen is hetzelfde. Bovendien, veel van de plants die op dit moment gewoon prima functioneren, zijn ook al decennia oud.”


Sensoren Toch is het maintenance vak niet meer het- zelfde als twintig jaar geleden. Natuurlijk blijft een pomp een pomp en een klep een klep, maar het uitrusten van diverse onder-


delen met sensoren maakt predictive main- tenance mogelijk. Is dat niet lastig te simu- leren in een vijftig jaar oude rubberfabriek? “Dat is zeker een goed punt,” meent Janssen. “Wat we hier op de Training Plant gaan doen is meer basic. In Brielle zijn er meer mogelijkheden om met dit soort sensoren te werken. Echter, zoals ik al zei, hebben we hier op het RDM terrein geen statische fa- briek. Het kan dus best zijn dat we bepaalde delen van het proces gaan uitbreiden met sensoren. Bovendien is het niet zo dat als je geen moderne sensoren in je plant hebt je automatisch niet met de tijd kunt mee- gaan. Integendeel, we zijn hier nu al bezig met moderne technieken, zoals 3D, AR, het gebruik van drones, enzovoorts. Dat hoeft niet altijd aan het gebruik van sensoren vast te zitten.”


Netwerk Het heeft zo’n twee jaar geduurd voordat de eerste schop in de grond werd gezet. Zeven gelijkwaardige partners zijn betrokken bij het omvangrijke project (zie kader). “Je kunt


We benutten deze kans ook zeker om meer mensen naar die technische opleidingen te krijgen...


je voorstellen dat zo’n samenwerking echt een uitdaging is”, vertelt Janssen. Opvallend is dat Shell, die de oorspronkelijke eigenaar van de fabriek was, niet tot de partners behoort. “Dat klopt”, zegt Janssen. “In eerste instantie is de complete, gedemonteerde fabriek door een onderneming uit Rotter- dam gekocht met het idee het via een com- mercieel verdienmodel in de markt te zetten als proeff abriek. Dat is niet gelukt, maar wij hoorden wel van het idee. De kracht van Deltalinqs is ons grote netwerk en dankzij dat grote netwerk konden wij de fi nancie- ring van de realisatie wel rond krijgen. Wij hebben de complete fabriek dus van die ondernemer kunnen kopen.”


Op het moment van uitkomen van deze uit- gave is de Training Plant zeer waarschijnlijk al in gebruik. Kijk voor meer informatie op www.rdmtrainingplant.nl en voor het trai- ning aanbod op www.deltalinqstraining.nl.


De partners


Bij dit soort omvangrijke en kostbare projecten zijn meestal meerdere partijen betrokken. Zo ook bij deze Training Plant. Een consortium van zeven industriële contractors is bij de bouw van dit project betrokken: Stork, Croonwolter & Dros, SPIE, Mourik Services, Engie, Mammoet en Bilfi nger Industrial Services.


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48