This page contains a Flash digital edition of a book.
Aansturing van de kleppen. Een overloopbeveiliging is geïnstalleerd. Vooral bij het koelen wordt veel water in korte tijd toegevoegd.


is dat een tamelijk unieke eigenschap die je niet bij andere PLC-aanbieders tegenkomt. Houter legt uit hoe dat werkt: “Bij veel an- dere PLC moet je die hele PID-regeling zelf configureren en dat kan best lastig zijn. Bij ons zit die hele regelstructuur al ingebakken in de regelmodule.” “Zonder die voorprogrammering zouden wij ook niet met die PLC kunnen werken”, voegt Van Liempt toe. “Ook prettig is dat die regel- structuur eigenlijk in de loop van de tijd niet is veranderd. Ik kon dertig jaar geleden met een JUMO systeem uit de voeten en nu, met de vertaalslag naar de PLC-structuur, nog steeds.”


Goedkoper “Vroeger moest je bij wachttijden en inter- vallen allerlei ingewikkelde constructies met timers uithalen”, weet Van Liempt. “Nu is het een kwestie van even opnieuw programme- ren, niet veel ingewikkelder dan de timer op je vaatwasser. Dat maakt het werk in zo’n lab een stuk effectiever en efficiënter.” De efficiëntie zit hem niet alleen aan de kant van het werken in het lab. Ook de productie is dankzij de implementatie van een PLC efficiënter geworden. “Als je bedenkt hoe- veel bedradingsuren we voorheen moesten inplannen bij de productie van een fermen- tatiebad, is deze werkwijze een hele vooruit- gang. Ik schat in dat het zomaar een derde in tijd scheelt, misschien nog wel meer. En ook de hardware is nu goedkoper. Eén PLC kost minder dan vierentwintig afzonderlijke regelaartjes. De klant is dus uiteindelijk ook goedkoper uit door met een PLC te werken, zelfs als je de investering in het mTRON sys- teem verdisconteert.”


Finetunen De eisen van de afnemers worden steeds strenger, een bekend verschijnsel in de levensmiddelenindustrie. “Ook een fermen- tatiebad moet vlakker zijn en soms met


Een ‘ouderwetse’ analoge maximaalbeveiliger voorkomt dat de temperatuur een bepaalde kritische waarde overschrijdt.


andere materialen worden uitgevoerd dan voorheen”, licht Van Liempt toe. “Het moet gemakkelijker te reinigen zijn.” Ook het al eerder genoemde loggen wordt voor de afnemers steeds belangrijker. “Vroe- ger moest je apart een datalogger bij zo’n installatie kopen, maar nu draait dat automa- tisch mee in het systeem”, legt Van Liempt uit. “En die data is nu veel gemakkelijker op te roepen door de gebruiker.”


De software van het mTRON systeem is zo ontwikkeld dat die relatief eenvoudig geprogrammeerd kan worden door de eindgebruiker zelf...


Houter: “Vooral bij een fermentatieproces is het uitermate prettig dat je heel snel terug in de tijd kunt gaan om bijvoorbeeld even een pH-waarde op te zoeken. Bij het finetunen van een zuivelproduct heb je die snelle toe- gang tot data gewoonweg nodig.”


Voorbereiden JUMO levert het complete PLC-systeem, maar de installateurs van Hettich kunnen het systeem zelf installeren. Houter: “We hebben vaker het mTRON systeem aan Hettich gele- verd. Ook in de klimaatkasten voor de glas- tuinbouw maakt Hettich gebruik van mTRON. Nieuw in deze specifieke applicatie is het gebruik van JUMO digiLine (digitale, red.) sensoren. “Om die te kunnen programmeren, hebben we een van onze engineers hier een


tweetal ochtenden laten meedraaien om de heren van Hettich goed op weg te helpen. We vinden dat we als JUMO er voor moeten zorgen dat we onze klanten goed voorberei- den op het werken met onze producten.”


Andere voordelen Het werken met digiLine sensoren, ten op- zichte van conventionele analoge sensoren, heeft ook z’n voordelen. Houter: “Ook hier heb je weer een tijdswinst met betrekking tot bekabelen. Normaliter heb je per sensor een kabel nodig, maar met digitale sensoren kun je met een lusverbinding werken. Je hebt dus tussen de afzonderlijke sensoren één geloopte kabel die vervolgens naar de PLC gaat. De sensoren hebben allemaal hun eigen IP-adres, dus het systeem weet pre- cies welke waarde door welke sensor wordt gegenereerd. Als er eentje uitvalt, zie je ook direct welke het is, plus áls ze uitvallen zijn ze ook een stuk makkelijker te wisselen. Tenslotte heb je ook geen omvormer meer nodig, terwijl je dat met analoge sensoren wel zou moeten hebben, per sensor wel te verstaan.”


Intuïtief We lopen naar de productieruimte waar de laatste hand aan het fermentatiebad wordt gelegd. Johnny van de Laar, project engi- neer bij Hettich Benelux, is net bezig met een aantal instellingen en staat ons graag te woord. “Kijk, je kunt hier op het touch screen zien wat voor proces we nu hebben voorgeprogrammeerd. De klant begint bij een bepaald setpoint, gaat met een ramp naar een tweede setpoint. Hij staat nu op op 4 graden en na dat setpoint rampt hij in een half uur naar 42 graden. Daar blijft hij staan tot een bepaalde pH waarde is bereikt, en- zovoorts. Alles is bijzonder overzichtelijk en intuïtief, dankzij dit grote touchscreen en de handige bediening. Onze opdrachtgever zal er blij mee zijn.”


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48