This page contains a Flash digital edition of a book.
Events Q&A met Pumps & Valves Account Manager Michiel Schröder


Pumps & Valves 2017 L


Redactie Process Control


aten we het eens anders doen: voor wie is deze beurs nu eigenlijk níet? “Ha, dat is een goede! Dan draai ik het


toch meteen weer even om. Wij richten ons op men- sen die interesse hebben in fabrieksonderdelen, procescomponenten dus. Voor wie is deze beurs dus niet? Eigenlijk voor mensen die geen technische in- breng hebben in een fabriek. Pumps & Valves is inte- ressant voor procestechnologen, onderhoudsmensen, enzovoorts.”


Pumps & Valves Account Manager Michiel Schröder


Je moet dus eigenlijk hands-on in de techniek zitten? “Ja, maar dan wil ik toch een nuance maken. Dit evenement heeft natuurlijk ook een netwerkaspect. Dat moet je zeker niet onderschatten. Wil je op één dag veel mensen uit de branche ontmoeten, zit je bij ons goed. Daarnaast, los van dat een directeur van een grote plant misschien niet alles weet van proces-


We hebben dit jaar een nadruk op meet- en regeltechniek en analyse binnen diverse processen...


Op 4 en 5 oktober aanstaande wordt in Ahoy in Rotterdam de beurs Pumps & Valves georganiseerd. Allerlei details met betrekking tot het programma zijn heel gemakkelijk terug te vinden op internet. Daarom deze keer geen standaard overzicht van wat er wel en niet gaat gebeuren, maar wél een ‘vraag en antwoord’ met Account Manager Michiel Schröder.


onderdelen, heeft hij natuurlijk wel degelijk iets te zeggen over welke onderdelen uiteindelijk gekocht zullen worden.”


Wat is er veranderd aan Pumps & Valves als je kijkt naar vorige edities? “We zijn een aantal jaar geleden begonnen met dit nieuwe concept en dat werkt. Echte verandering was daarom niet nodig. Wat er vooral veranderd is: de beurs is gegroeid, we hebben meer exposanten. Ook veranderd is dat we dit jaar een nadruk hebben op meet- en regeltechniek en analyse binnen diverse processen. Daar kom ik zo nog even op terug. We gaan ook verder met de nieuwe, nou ja, relatief nieu- we innovations on tour. We nemen daarbij deelne- mers mee langs de meest interessante innovaties en noviteiten.”


Pumps & Valves wordt tegelijk met Solids georganiseerd: werkt dat goed? “Jazeker. We willen namelijk één processing show neerzetten in Rotterdam. De helft van de beursvloer richt zich op de verwerking van vloeistoffen en gassen en de andere helft richt zich op de verwerking van vaste stoffen. Voor veel exposanten is dat een interes- sante combinatie, omdat zij onderdelen leveren voor zowel de solids als de fluids markt. En ook voor de bezoeker is het interessant. Neem een bedrijf als Fries- land Campina: die werken zowel met vloeistoffen als vaste stoffen en kunnen nu op één show terecht. Er


34


| nummer 5 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48