This page contains a Flash digital edition of a book.
Onderwijs Oude rubberfabriek dicht gat tussen leslokaal en draaiende fabriek


RDM Training Plant biedt unieke A


Maintenance technici in de procesindustrie moesten tot voor kort hun vaardigheden onder kunstmatige omstandigheden onder de knie zien te krijgen. Maar dat is vanaf nu verleden tijd: bij de RDM Training Plant op het Rotterdamse haventerrein kan er nu onder levensechte omstandigheden gewerkt worden.


Joeri van der Kloet


hmed Aboutaleb hees begin juni hoogst- persoonlijk de veertig meter hoge toren op z’n plek, onder toeziend oog van ruim honderdvijftig toeschouwers. En als we


een maand later een kijkje nemen op het RDM-terrein, is de Training Plant al in vergevorderde staat.


Profiteren We gaan langs bij Bas Janssen, directeur van Delta- linqs, die zijn werk uitvoert op een schitterende plek met uitzicht op gigantische containerschepen. “Delta- linqs is de belangenbehartiger van de ondernemin- gen in de Rotterdamse haven”, vertelt Janssen. “Die ondernemingen bestaan uit overslagbedrijven, raffi- naderijen, chemische fabrieken, tankopslag, allerlei dienstverleners, enzovoorts. Deltalinqs heeft feitelijk twee rollen: het beïnvloeden van beleid en het creë- ren van collectiviteit. Vanuit die tweede rol is de Trai- ning Plant opgezet: een collectieve faciliteit waar het havengebied van kan profiteren.”


Kamertemperatuur “Met deze Training Plant realiseren we iets compleet nieuws, namelijk een fase tussen het leslokaal met de gebruikelijke opstellingen enerzijds, en de praktijk van een plant met een onderhoudsbehoefte ander- zijds”, vervolgt Janssen. “De Training Plant ziet er uit als een real-life plant, waarbij we vaardigheden en gedrag kunnen trainen die werknemers beter voorbe- reiden op de praktijk.” “In het leslokaal leer je sleutelen”, meent Janssen. “Maar dat is niet hetzelfde als goed kunnen functio- neren in een plant. Daar komt namelijk veel meer bij kijken. Denk aan werkdruk, veranderende weersom- standigheden, toegangscontrole, werken op hoogte, ga zo maar door. Het werk van een onderhoudstech- nicus vindt in de praktijk niet altijd op woensdagmid- dag bij kamertemperatuur plaats, maar ook midden in de winter om 3 uur ‘s nachts, om maar even een voorbeeld te noemen.”


Je leert de theorie uit de boeken, maar voordat je echt gaat vliegen, leer je eerst vliegen in een simulator...


12 | nummer 5 | 2017


Opleidingen “Zie het als een simulator die beginnende piloten gebruiken’ vervolgt Janssen. “Je leert de theorie uit de boeken, maar voordat je echt gaat vliegen, leer je eerst vliegen in een simulator.” Een dergelijke ‘simulator’ was er nog niet in Nederland. Hoewel er op diverse locaties bepaalde opstellingen zijn gebouwd die bepaalde processen goed naboot- sen, is er geen oefenfaciliteit met een vergelijkbare schaalgrootte als de Training Plant op het RDM terrein. En dat maakt dat diverse opleidingen met interesse de ontwikkelingen van de Training Plant hebben gevolgd. De samenwerking tussen private en publieke sector mag ook best uniek genoemd worden. “Het is niet zo dat we hier onze eigen opleiding gaan neerzetten”, be- nadrukt Janssen. “Deze Training Plant moet een uitbrei- ding gaan vormen op het lesprogramma van diverse opleidingen. We zijn in die zin dus geen concurrent van de huidige aanbieders.”


Lat ligt hoog Aan de andere kant is er niet voldoende ruimte om alle opleidingen ongelimiteerd toegang te verschaffen tot de plant. Janssen: “We hebben een aantal preferred suppliers; opleidingen waarmee we graag willen wer- ken. Die suppliers zullen we jaarlijks reviewen om te kijken of we verder gaan, of liever met een andere op- leiding in zee gaan. Bij die reviews krijgt elke opleiding de kans om zich te profileren. We leggen dus best wat druk neer bij de bestaande prefered suppliers, maar we leggen de lat graag hoog.”


Asset owners De opleidingen die gebruik mogen maken van de nieu- we Training Plant komen uit twee verschillende hoe- ken. Enerzijds zijn er de diverse technische MBO’s en HBO’s, anderzijds is er het bedrijfsleven dat hun perso- neel beter wil opleiden: de zij-instromers. “Binnen de verzameling bedrijven die we als Deltalinqs vertegen- woordigen, hebben we heel wat asset owners die hun personeel willen opleiden”, begint Janssen. “De mensen die behoefte hebben aan zo’n opleiding kunnen bij een van onze preferred suppliers terecht. De asset owner betaalt voor het opleiden van zijn personeel en die fee wordt weer verrekend met de opleider.”


Drie kolommen De financiering van het project is in drie gelijke delen gesplitst. De 4,5 miljoen euro die nodig was voor de to- tale realisatie van het project wordt betaald door Delta-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48