This page contains a Flash digital edition of a book.
Branchenieuws


Van traditionele ALV naar S


FEDA moderniseert, Braakman aan het roer


Branchevereniging voor aandrijvings- en automatiseringstechniek FEDA is stevig gemoderniseerd. De crisis van afgelopen jaren zette aan tot een nieuwe filosofie binnen de gelederen. Met André Braakman aan het roer wordt deze nieuwe trend steeds concreter gemaakt.


Joeri van der Kloet


inds 1 februari van dit jaar is André Braak- man weer actief binnen FEDA. Na een tijdje te zijn weggeweest, keerde hij een half jaar geleden terug om opnieuw als


verenigingsmanager voor FEDA ingezet te worden. Voor Process Control tijd om eens aan te schuiven en te informeren hoe de zaken er voor staan.


Kernpunten Braakman volgt Jeroen Jongeling op, die gedurende een jaar de verenigingsmanager was van de branche- vereniging. “Jeroen heeft zich op zeer bekwame wijze hard gemaakt voor met name de noodzakelijke imag- overandering van de FEDA”, vertelt Braakman. “Hij heeft een traject ingezet waarbij we goed zijn gaan kijken naar het merk FEDA. Wie zijn we en wat willen onze leden? Daarbij zijn we tot drie kernpunten geko- men waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Als eerste punt hebben we ‘inspireren en innoveren’, als tweede ‘versterken en vernieuwen’ en als derde punt ‘lokaal present zijn’.”


Wat mij betreft zoeken


we ook de samenwerking met andere partijen op, ook internationaal…


Samenwerking Concreet is er al flink wat veranderd binnen FEDA. Zo zijn de traditionele Algemene Leden Vergaderingen (ALV) omgetoverd tot ‘leden events’, waarbij de statu- taire verplichtingen worden gecombineerd met actue- le onderwerpen. “Voorheen was zo’n ALV voornamelijk zenden en relatief weinig dialoog“, legt Braakman uit. “Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd en dat bleek ook uit ons leden- onderzoek. Zo’n ALV wil- den we dus anders gaan vormgeven.” Ook andere events krij- gen een ander karakter. “In 2016 organiseerden


we het Dutch Fluid Power Conference, waarbij we heel specifiek met tweehonderd deelnemers op thema’s in de hydrauliek konden ingaan. Je kunt dan door die themagerichte benadering vrij diep op de onderwer- pen ingaan. Dat hoeft niet altijd binnen de lijnen van FEDA te passen. Wat mij betreft zoeken we ook de sa-


6 | nummer 5 | 2017


menwerking met andere partijen op, ook internatio- naal. We weten inmiddels dat het maken van eilandjes echt niet meer werkt.”


Betaal voor gebruik Ook de contributie structuur is aangepakt. “Er bestaat nog wel een contributie”, verduidelijkt Braakman. “Maar we gaan steeds verder over op betalen voor wat je gebruikt. Leden betalen nu, naast een jaarlijkse contributie, per event of onderwerp waar ze aan deel- nemen.” Die events variëren van lezingen tot conferenties, maar ook bedrijfsbezoeken zijn regelmatig aan de orde. “We hebben de zogenaamde technologiegroe- pen waarmee leden specifiek per discipline met hun collega’s samen kijken welke opportunity’s er liggen”, legt Braakman uit. “Daarnaast zijn we bezig met de groep ‘connected industry’, waarbij een groep gelijk- gestemden omtrent het digitaliseren van onze indus- trie, aan specifieke uitdagingen werkt.”


Kansen Het economisch klimaat van nog niet eens zo lang geleden, speelde ook een rol in de veranderingen bin- nen de organisatie. Braakman: “Veel van onze leden kampten met problemen en we moesten dus op een andere manier naar onze organisatie gaan kijken. Hoe kun je je leden helpen en op wat voor manier is dat het meest effectief? Dat het nu weer beter gaat, wil niet zeggen dat we ineens minder scherp hoeven te zijn op de ontwikkelingen. Je moet oppassen dat je niet terugvalt in een oude gewoonte. In het dynami- sche economische landschap moeten we zeker niet de neiging hebben achterover te hangen. Juist dan is het moment daar om je op de toekomst te oriënteren en te ontwikkelen. Voorbereid zijn op wat er komen gaat; wat mij betreft houden we ons elk jaar weer een spiegel voor om te kijken wat er beter moet en kan.” Vooral in de markten waarin FEDA-leden opereren is dat belangrijk, meent Braakman. “We zitten in een commodity branche. We werken met motoren, tand- wielkasten en automatisering. Daar lijkt in eerste in- stantie weinig bijzonders aan te zijn, maar dat klopt niet. Ik denk dat het onze taak is om onze leden te laten zien dat de markt aan het veranderen is. Daarom nodigt FEDA regelmatig een inspirator uit om de leden mee te nemen in zaken die mogelijk zullen komen, zodat de bedrijven voorop kunnen blijven


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48