This page contains a Flash digital edition of a book.
garandeert juiste flowmeting


Echobeeld van de appli- catie bij SDU. De groene piek in het midden is de werkelijke niveaume- ting. De lagere piek er voor wordt veroorzaakt door de inlaat. Het verschil is uitermate duidelijk.


Het kunnen uitvoeren van een betrouwbare niveaumeting met een vrijeveld radar is echter afhankelijk van een aantal factoren. Roosendaal: “De ontgastank is vrij smal én de inlaat zit halverwege de tank. Conven- tionele radarmeting zou alleen al door de inlaat zoveel verstoring registreren dat het werkelijke niveau nauwelijks te meten zou zijn. Die inlaat zorgt namelijk voor een krachtige vloeistofstroom langs de hele wand. De niveaumeter moet in staat zijn om daar tussendoor het werke-lijke niveau op de tankbodem te kunnen meten, oftewel, je hebt een meter nodig met een kleine zendhoek.”


Zendhoek De zendhoek van een radarmeter wordt be- paald door de oppervlakte van de antenne en de frequentie. Roosendaal: “De opper- vlakte van de antenne vergroten, is in zo’n applicatie niet mogelijk. Wat overblijft is een niveaumeter gebruiken die een voldoende hoge frequentie heeft. Met de 80GHz VEGA- PULS 64 kun je een meting realiseren waar- mee je echt het niveau onderin kunt meten. We kunnen bij deze zeer kleine 1½” uitvoe- ring een zendhoek van zeven graden berei- ken en dankzij deze sterke focussering blijft de stoorecho van de inlaat zeer beperkt.”


Dat blijkt ook duidelijk uit het echobeeld van deze applicatie. Mede dankzij het hoge dynamische bereik van de sensor is er bij deze applicatie een meetzekerheid van ten- minste 35dB. “En dat is echt zeer royaal om het niveau goed te kunnen bepalen”, vult Roosendaal aan. “Daar moet je nog bij optel- len dat we in deze applicatie ook nog eens


te maken hebben met een vloeistof met een lage dK constante én een turbulent opper- vlak. Hoogfrequente radar is beter geschikt voor vloeistoffen met een lage dK dan laag- frequente radar.”


“Het zijn de diverse eigenschappen van deze radarniveaumeter die hier gecombi- neerd een hele goede oplossing bieden”, vat Roosendaal samen. “Hoogfrequent, een zeer kleine zendhoek én een groot dynamisch bereik. Daarmee kun je dus zelfs in een kleine tank met turbulent oppervlak en een medium met een lage dK prima meten.”


Hiermee kun je dus zelfs in een kleine tank met turbulent oppervlak en een medium met een lage dK prima meten


Exact Van den Burg is zeer tevreden met de appli- catie. “Het werkt allemaal uitstekend, ik kan niet anders zeggen. Nu weten we dankzij ijkwaardige apparatuur exact wat er onze fabriek binnenkomt. De uitgaande stroom hebben we al lang geleden goed in kaart ge- bracht. Als je het over traceability hebt, zijn we dus goed voorbereid op de toekomst.”


Voor Van den Burg was de keuze voor de VEGAPULS 64 vrij eenvoudig. “We werken al heel lang met VEGA en ik heb veel vertrou- wen in die partij. Ze weten wat ze doen. De hoogfrequente vrijeveld radarmeting is nog vrij nieuw, maar VEGA heeft als enige partij echt veel ervaring met die techniek. Voor een betrouwbare flowmeting is een snelle en accurate niveaumeting echter een ver- eiste. We merken in de praktijk dat de me- ting zeer betrouwbaar is. Sterker nog, nu we zulke goede ervaringen hebben met deze vrijveld radar, zou de VEGAPULS ook inte- ressant kunnen zijn om onze geleide radar in onze grote opslagtanks te vervangen.”


Over Sime Darby


De Nederlandse fabriek Sime Darby Unimills B.V. (SDU), onderdeel van de Maleisische Sime Darby Groep, heeft een capaciteit van 450.000 Mt per jaar. Ruwe plantaardige oliën en vetten worden per binnenvaartschip naar het terrein in Zwijndrecht ver- voerd. Deze ruwe producten worden geraffineerd en vervolgens geleverd aan bedrijven in de levensmiddelen- en diervoedingsindustrie. De geraffi- neerde producten worden gebruikt voor bijvoorbeeld margarine, saus- jes, (banket)bakkerij, snacks, ijs en kaarsen.


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48