This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuws Nieuw revolutionair draadloos AirPro platform voor


luchtsnelheid en verschildrukmetingen! TSI Inc. Fabrikant van meetin- strumentatie voor ventilatie, binnenklimaat en HVAC doel- einden introduceert een com- pleet nieuw platform genaamd “AirPro”. De AirPro instrumenten zijn revolutionaire “draadloze” meet- oplossingen voor het meten van luchtsnelheid en druk in combi- natie met Smartphone en App! Deze combinatie biedt onge- evenaarde meetoplossingen voor gebruikers op het gebied van productiviteit, meetrap- portage en gebruikersvrien- delijkheid met natuurlijk de hoge meetnauwkeurigheid van de bedrijfszekere TSI meetvoelers. In de nabije toekomst zal deze serie worden


Memosens COS81D optische O2


De nieuwe Memosens COS81D optische (opgelost) zuurstofsensor van Endress+ Hauser is ontworpen voor industriële toe- passingen. Deze nieuwe sensor is geschikt voor zowel vloeistoffen als gassen. Denk aan aerobe of anaerobe fermentatie in de lifescience industrie, maar bijvoorbeeld ook aan het meten van afwezigheid van zuurstof in stikstofdekens op tanks in de proces- of voedingsmiddelen industrie. De COS81D is optioneel geschikt voor explo- siegevaarlijke gebied, zelfs Atex zone 0.


In de voedingsmiddelenindustrie moeten procesonderdelen zoals leidingen, tanks en dus ook sensoren CIP reinigingen door- staan, in Lifescience industrie vinden er zelfs ook SIP stoomsterilisaties plaats. Dit vraagt om optische O2


sensoren die ro-


buust zijn maar vooral over lange termijn (na veelvuldig CIP en/of SIP) nauwkeurig en reproduceerbaar blijven meten. De Memosens COS81D voldoet aan al deze eisen.


Zelfde maatvoeringen als een pH sensor De diameter van de COS81D is 12 mm, de


uitgebreid met nieuwe meet- instrumenten gebaseerd op dit uniek platform. De eerste instrumenten uit deze serie zijn de luchtsnelheid op- nemer de AP500 en de verschil- drukopnemer de AP800. Deze instrumenten werken sa- men met de AirPro Mobile App. die beschikbaar is voor de iOS en Android platformen. De App’s zijn in “Basis, Advance en Professional” uitvoeringen beschikbaar met verschillende mogelijkheden voor documen- tatie, meet-calculaties en data- logging. Het is eenvoudig meetdata, fo- to’s en commentaar de delen en te exporteren naar rapporten, wat de gebruiker tijd scheelt op de meetlocatie.


De AP500 is gebaseerd op een handvat, voorzien van klein display voor de meetwaarden en bluetooth communicatie. Verschillende meetvoeler typen kunnen op het handvat ge- plaatst worden en de kalibratie gegevens bevinden zich in de meetvoeler zodat bij kalibratie alleen de meetvoeler geretour- neerd behoeft te worden. De AP800 kan worden gebruikt als verschildrukmeter voor filter en ruimte drukmetingen of als luchtsnelheid meter in com- binatie met een pitotbuis en is voorzien van een auto-zero functie.


Meer informatie: www.catec.nl


sensor voor de industrie


schroefdraad PG13,5. Hierdoor past de sensor in dezelfde (retractable) armaturen die voor de pH sensoren zijn ontworpen. De sensorlengte kan variëren van 120 mm tot 420 mm zodat naast kleine leidingen, doorstroomarmaturen of benchtop fer- mentoren ook in grotere tanks of met behulp van kogelkraanarmaturen geme- ten kan worden.


Groot meetbereik & kalibratie Vanaf 4 μg/l tot 25 mg/l meet de COS81D. Eventuele nulpuntkalibratie gebeurt met de nieuwe nulpuntgel COY8. Hierdoor heeft de gebruiker geen gedoe meer met natriumbisulfiet oplossingen of stikstofgas om deze nulpuntkalibratie uit te voeren. De kalibratie van de sensor kan ook wor- den uitgevoerd in werkplaats of laborato- rium met behulp van de Memobase Plus CYZ71D software. Deze kalibraties worden volautomatisch opgeslagen in de data- base en voldoen aan 21CFR11.


Past op bestaande transmitters De COS81D past op de bestaande Liqui- line CM42/CM44x transmitters, mits voor- zien van recente firmware. Hierdoor hoeft


een gebruiker dus niet te investeren in nieuwe transmitters.


Meer informatie: www.nl.endress.com/cos81d


16


| nummer 5 | 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48