This page contains a Flash digital edition of a book.
Column


besparing mogelijk in Nederlands onderhoud


Een goede voorbereiding is het halve werk


verbeteren. Vaak willen ze be- ginnen met het opzetten van een beter preventief onder- houdsplan. Meestal is dat ook nodig, omdat de schema’s die leveranciers meeleveren verre van optimaal zijn voor de meeste bedrijven. Leveran- ciers kunnen immers niet in een standaard schema zetten hoe een machine in specifieke omstandigheden moet worden onderhouden.


I


Toch is het jammer dat niet alle klanten voldoende tijd beste- den aan het goed organiseren van het onderhoud. Gevolg is dat volgens verschillende on- derzoeken de inzetbaarheid van monteurs met een factor ander- half verhoogd kan worden. Dit betekent dat ze vijftig procent méér uren echt in het veld bij de equipment aan het werk kunnen zijn, dan ze nu doen. Let wel: het gaat er niet om de medewerkers harder te laten werken, maar beter voorbereid en gepland. Nu verliezen ze veel tijd aan heen en weer lopen naar magazijn en werkplaats, wachten op uitleg of vrijgave van de equipment, of zoeken naar onderdelen die ze al gehad hadden moeten hebben.


Ir. Martin van den Hout Sr. Management Consultant Agidens Consulting martin.vandenhout@agidens.com


30 | nummer 5 | 2017


In Nederland geven we onge- veer 25 miljard Euro per jaar uit aan onderhoud van productie-


n mijn dagelijks werk kom ik bij klanten die hun onderhoud willen


middelen. Als je ervan uitgaat dat we de helft hiervan aan manuren besteden, dan leert een snelle rekensom dat we vier miljard per jaar zouden kunnen besparen door een betere voor- bereiding en planning. Dit zijn dan alleen nog maar de bespa- ringen die ontstaan doordat we hetzelfde werk doen met minder mensen. Hier bovenop komen nog de besparing die ontstaan doordat werk veel vaker in één keer goed gebeurt als het goed is voorbereid. U weet zelf het beste hoe groot die besparing in uw bedrijf zou kunnen zijn. Veel mensen uit de praktijk schatten dat deze besparing nog even groot is. In totaal zouden we dus in Neder- land het duizelingwekkende bedrag van acht miljard euro kunnen besparen.


“Hoe dan?” zult u vragen. We moeten al dat heen en weer geloop, wachten en zoeken terugdringen door klussen van tevoren goed voor te bereiden. Veel bedrijven doen dit wel voor de grotere projecten en werk- zaamheden tijdens shutdowns, maar het dagelijkse onder- houdswerk bereiden ze niet of nauwelijks voor.


Goede werkvoorbereiding is geen rocket science, maar toch gaat er nog veel in verkeerd. Veel bedrijven bereiden kleine- re werkzaamheden, zoals het vervangen van een afsluiter, helemaal niet voor. Hierdoor


moet een monteur eerst nog in overleg met productie over het veiligstellen van de afsluiter en daarna nog uitzoeken welke afsluiter het nu precies is en, met een beetje pech, ook nog een steiger bouwen. Niet alleen te weinig voorbereiding is een probleem; te veel bestaat ook. Bij een chemisch concern zag ik ooit werkvoorschriften van vierhonderd pagina’s voor het vervangen van een eenvoudig filter. Uiteraard zijn dit uitzon- deringen, maar vaak proberen bedrijven toch te veel vast te leggen. Bij een klant in de le- vensmiddelenindustrie moest iedere werkorder dertien keer doorgestuurd worden naar iemand anders, voordat hij uit- eindelijk uitgevoerd kon wor- den. Tien verschillende mensen waren bij dit proces betrokken. De meeste mensen die betrok- ken waren bij dit proces voeg- den inhoudelijk niets toe, ze moesten alleen toestemming geven. Omdat het in de meeste gevallen om kleine klussen ging, zoals het vervangen van een luchtslangetje, tekenden ze de werkorders blind. Het wrange was dat er niemand was die uitzocht welk luchtslangetje nu eigenlijk vervangen moest worden.


Acht miljard euro


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48