This page contains a Flash digital edition of a book.
Column


Met deze opstelling kunnen alle fl owmeters worden gekalibreerd die in cryogene applicaties worden toegepast


Hoe meet je 85 miljard m3 vloeibaar gas?


van Noord Australië. Het is de grootste drijvende LNG (Liquid Natural Gas) installatie ooit ge- bouwd en wordt dan ook ge- kenmerkt door indrukwekkende cijfers. Want wat te denken van een lengte van 488 meter, een breedte van 74 meter en een waterverplaatsing van 600.000 ton. Dat is net zoveel als van zes grote vliegdekschepen. Per uur wordt zo’n 50 miljoen liter zeewater opgepompt om de installaties te koelen, terwijl er 6.700 pk aan voorstuwingsver- mogen beschikbaar is om het gevaarte op zijn plek te houden. Deze drijvende fabriek vergde een investering van zo’n 10 mil- jard euro en zal 20 tot 25 jaar op deze locatie blijven liggen om het in het Prelude veld aanwe- zige aardgas volledig te winnen. We praten dan over een slordige 85 miljard m3


I . Vanwege de lig-


Rob Hommersen Directeur Endress+Hauser B.V.


24 | nummer 5 | 2017


ging van het veld was de bouw van een pijpleiding geen optie. En het was onze Royal Dutch Shell die het aandurfde om de eerste drijvende LNG-installatie ter wereld te bouwen. Het schip is ‘cycloon-proof’, aan de voor- zijde verankerd en kan vrij rond- draaien om dit punt, waar ook het aardgas aan boord komt. SBM Off shore leverde hiervoor het roterende koppelstuk. Vol in productie zijn er ongeveer 400 medewerkers aan boord. Het van een diepte van 250 meter


nmiddels ligt de Prelude FLNG op haar plek, bijna 500 km boven de kust


afkomstige aardgas wordt ge- koeld naar -162°C, waardoor het gas vloeibaar wordt, 600 maal in volume afneemt en kan worden opgeslagen. Hiervoor zijn tanks beschikbaar met een totale inhoud van 175 Olympi- sche zwembaden (437.500 m3


).


LNG-zeetankers halen het LNG vervolgens op en vervoeren het naar de afnemers. Inmiddels zijn er ook andere partners uit Japan, Korea en Taiwan betrok- ken bij het project, maar Shell is met een aandeel van 67,5% nog steeds de grootste investeerder.


Per jaar gaat Prelude FLNG mini- maal 5,3 miljoen ton LNG pro- duceren. Een deel daarvan gaat naar afnemers in Azië, maar ook zal er een deel naar Europa komen en worden opgeslagen op de Maasvlakte in Rotterdam, waar Gate terminal de eerste Nederlandse LNG-importtermi- nal heeft gebouwd. De terminal heeft met drie opslagtanks een initiële doorzetcapaciteit van 12 miljard m3


(bcm) per jaar en


beschikt over twee aanlegstei- gers voor tankschepen. Maar, hoe meet je bij overslag en distributie van vloeibaar gas precies om hoeveel kubieke meters het gaat? Want zodra de temperatuur stijgt en/of de druk afneemt kan er gasvorming optreden en wordt de meting onbetrouwbaar. Het is dus ten eerste heel belangrijk om parameters als druk en tempe- ratuur goed te beheersen en ten tweede moet je uiteraard


super nauwkeurige fl owmeters toepassen. Maar hoe weet je dat die nauwkeurig zijn en blijven? Heel eenvoudig: door ze peri- odiek te ijken en te kalibreren. VSL bouwde daarvoor een kalibratie-installatie voor LNG metingen op basis van een als ‘master’ toegepaste Promass Q Coriolis fl owmeter. Deze kalibra- tie-unit staat opgesteld bij de Gate Terminal en wordt gekoeld met vloeibare stikstof, zodat de meetomstandigheden zo con- stant mogelijk blijven. Met deze opstelling kunnen alle fl owme- ters worden gekalibreerd die in cryogene applicaties worden toegepast. Bij het meten van vloeibaar gas is het naast het beheersen van de parameters ook belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van fl owmeters met een zo groot mogelijke doorstroomdiameter. Want dan is de drukval over de meter minimaal, waardoor ook de kans minimaal is dat door druk- verlaging gasvorming optreedt. In principe kan het volume van vloeibaar gas in een leiding ook met ultrasoon meters worden gemeten, maar Coriolis meters zijn nauwkeuriger. Vandaar dat er ook op het Prelude FLNG een aardig aantal Coriolis, maar ook druk- en temperatuurmeters is te vinden. Een mooi project met een dominant Nederlands aandeel!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48