This page contains a Flash digital edition of a book.
Meten, regelen en besturen VEGAPULS 64 meet razendsnel niveau in ontgasser voor flowmeting Betrouwbare radarniveaumeting


Het bepalen van het niveau in een smalle ontgasinstallatie met een verstorende zij-inlaat én een vloei- stof met een lage dK waarde lijkt in eerste instantie niet eenvoudig. Toch levert de VEGAPULS 64 met een zendfrequentie van 80GHz een indrukwekkende meetzekerheid in een applicatie bij Sime Darby Unimills in Zwijndrecht.


Joeri van der Kloet


delen- en diervoedingsindustrie. De grondstoffen worden per binnenvaartschip aangeleverd en vervol- gens verwerkt.


B


Steekproeven Tot voor kort werd de geleverde hoeveelheid vet en olie steekproefsgewijs gecontroleerd. Gerrit van den Burg is projectleider Instrumentatie bij SDU: “We hadden goede afspraken met de transporteur, maar we wilden graag van die steekproeven af. Dat kostte toch vrij veel tijd en geld. Nog veel belangrijker voor ons was dat we een continu inzicht wilden hebben in onze ingaande en uitgaande grondstoffen.”


ij Sime Darby Unimills in Zwijndrecht worden ruwe plantaardige oliën en vet- ten geraffineerd, waarna deze worden geleverd aan afnemers in de levensmid-


Luchtbellen Het betrouwbaar en nauwkeurig kunnen meten van de flow van het schip naar de voorraadtanks lijkt wel- licht een simpel klusje, maar het ligt toch iets comple- xer. “Het probleem is dat wat je uit dat schip pompt, niet uitsluitend uit vloeistof bestaat”, vertelt Onno Roosendaal, Accountmanager bij VEGA. “Door het verpompen krijg je toch luchtbellen in de olie en daar wil je vanaf voordat de vloeistof door de meter gaat. De meting is anders simpelweg niet nauwkeurig.” Door de vloeistof eerst door een ontgasser te sturen, bestaande uit een staand cilindrisch vat, wordt de vloeistof uitermate effectief ontdaan van luchtbellen.


Verstoring De werking van de ontgasser kan alleen worden ge- garandeerd als het vloeistofniveau in het vat binnen een bepaald werkgebied blijft. Een te hoog niveau kan de werking van de ontgasser verstoren, een te laag niveau belemmert de voortgang van het proces onnodig. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat het vloeistofniveau wordt gemonitord. En bovendien op een bijna real-time manier, want het vat is niet bijzon- der groot. Radarniveaumeting is de meest betrouw- bare wijze om in een dergelijk vat het niveau snel te kunnen bepalen.


De applicatie op de kade bij SDU. De ontgasser (staande vat) is duidelijk zichtbaar. 26 | nummer 5 | 2017


De VEGAPULS 64 gemonteerd op de ontgasinstallatie bij SDU.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48