This page contains a Flash digital edition of a book.
Flow, kleppen en pompen Startflow verkoopt, engineert, assembleert en installeert in de procesindustrie


Niet nieuw, wel vernieuwend H


Startflow is voor sommige mensen in de branche misschien nog een onbekende naam, maar Inrada Flow Controls doet ongetwijfeld wél een belletje rinkelen. Inrada Flow Controls is sinds januari 2016 onder een nieuwe naam verder gegaan als Startflow B.V., en vormt daarmee een van de drie bedrijven onder de Van Stenis Group.


Redactie Process Control


et onlangs betrokken pand van Startflow is zo nieuw dat Google street view nog steeds een groen weiland laat zien.


Marketing Manager Frans Voogt vertelt dat de verhuizing zó in de schoolboeken voor verhuizers kan worden gedrukt: “Het pand stond er binnen een half jaar, de verhuizing duurde één dag en dankzij onze systemen in de cloud draaiden we in minder dan een uur weer op volle toeren.”


Familiebedrijf In een branche waar aandeelhouders het vaak voor het zeggen hebben, is het heel aardig om weer eens bij een bedrijf te ko- men dat gerund wordt door een familie. De Van Stenis Group wordt gevormd door drie broers: Arjen, Wim en Karel. Gedrieën heb- ben deze broers een fraaie propositie in di- verse markten. Luitec richt zich onder meer met compressoren op de maritieme markt, Sellon reviseert pompen en rotating equip- ment uit de procesindustrie en Startflow houdt zich bezig met verkoop, engineering, assemblage en installaties van onder andere hoogwaardige procesafsluiters.


Complete besturingskasten Vooral die engineering en installatie zijn vrij uniek voor een bedrijf dat zich in eerste in- stantie als handelsonderneming presenteer- de. “In 1955 werd ingenieursbureau De Raay en Datema opgericht. Vanaf dat moment is er dus enorm veel kennis en ervaring opge- daan in de procesindustrie. In de vijftiger jaren leverden wij magneetventielen van Herion aan bijvoorbeeld DSM in Geleen en Shell in de Botlek. We kwamen er al snel achter dat de klant niet alleen een magneet- ventiel wil hebben. Ze hadden liever een serie ventielen op een batterijlijst in een kast. Zo zijn we zelf die engineering gaan doen en nu, ruim een halve eeuw later, maken we complete besturingskasten voor ATEX omgevingen in allerlei plants in de procesindustrie.”


Dat maakt Startflow misschien wat lastig te plaatsen in de markt. Het is geen toeleve- rancier pur sang, maar ook geen ‘reguliere’ installateur. “Klopt”, lacht Voogt. “We zijn wat dat betreft een soort hybride onderneming. Veel van onze concurrenten in de proces- appendages houden zich verre van de be- sturingstechniek. Die piekeren er niet over om zich te branden aan het ontwikkelen van een besturingskast. Bij ons zit dat in het DNA. Ik denk dat die benadering ook echt z’n voordelen heeft, want je weet van beide kanten, dus van de afsluiter en van de bestu- ring, exact hoe ze in elkaar zitten.”


Monteur aan het werk voor een van de vele reviseer- klussen.


10 | nummer 5 | 2017


ATEX Voogt heeft de ontwikkeling van explosie- veilige applicaties in de loop van zijn carrière meegemaakt. “In het begin stelde dat nog niet zoveel voor”, weet hij. “Als het maar zwaar genoeg was uitgevoerd, was het goed. Een magneetventiel uit die tijd trok gewoon vijftien tot twintig watt. Tegen- woordig hebben we het over laag vermogen spoelen, soms slechts enkele milliwatts. Dat is uiteraard vele malen veiliger, maar een 10 watt ventiel dat non-stop jaren lang bekrachtigd is, telt ook op in de kosten. Tegenwoordig bouwen wij regelkasten die


Een besturingskast wordt in de werkplaats gemon- teerd.


voldoen aan de zwaarste ATEX eisen. Ook dat mag niet iedereen zomaar doen.”


Half uurtje “Onze klanten zitten de chemie, petroche- mie, farma, food”, legt Voogt uit. “Een van onze grote klanten is Shell, waar we sinds de jaren zestig al Herion magneetventielen le- veren. Bij Shell in de Botlek bevindt zich het gros van die magneetventielen in de buiten- lucht, soms alleen onder een simpel afdakje. De magneetventielen die wij daar leveren voor de afsluiters in hun pijpleidingen, cor- roderen niet en kunnen onder de zwaarste ATEX omstandigheden worden ingezet.” “Een ander voordeel van dat we al zo lang in de branche zitten is de continuïteit voor de klanten”, vervolgt Voogt. “We hadden laatst een klant uit de Botlek aan de telefoon over een ontwerp dat we jaren geleden voor ze hadden gemaakt. Of we er nog eentje kon- den maken. Geen probleem, binnen een half uurtje hadden we de stuklijst uitgedraaid en konden we aan de productie beginnen.”


Lage kostprijs Twee jaar geleden leverde Startflow een complete applicatie voor een Indiase farma- ceut op. Alleen het orbitaal-laswerk werd uit- besteed. Voogt: “Het ging hier om een mixer en droger van een toeleverancier. Omdat het in dit geval over een CIP-SIP skid ging, wilde die toeleverancier dat wij de applicatie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48