This page contains a Flash digital edition of a book.
kansen voor maintenance sector


linqs (asset owners en contractors), regionale partners (Gemeente Rotterdam en Havenbe- drijf) en de rijksoverheid. “Er kan door deze drie clusters van partijen per cluster voor een derde aanspraak worden gemaakt op de trainingsfaciliteit. Dat is in dit geval praktisch vrij eenvoudig te realiseren, omdat we drie afzonderlijke destillatiekolommen hebben op de plant. Elke partij kan dus zijn eigen proces voor een bepaalde tijd gebruiken.” De MBO- en HBO-studenten komen voor het conto van de rijksoverheid. “Van het MBO zullen we vooral de operationele mensen op de plant aan het werk zien. HBO’ers zit- ten meer in de ontwerphoek. Dat laatste is goed mogelijk, omdat het proces na de ingebruikname verder zal worden uitgebreid. Studenten kunnen daar dus praktijkervaring mee opdoen.”


Vlag uithangen Nu is het zo dat er een tekort is aan technisch geschoold personeel. Je zou je kunnen afvra- gen of het neerzetten van een Training Plant daar verandering in brengt, immers, wat moet je met een Training Plant als er über- haupt te weinig aanmeldingen op technische opleidingen zijn? “Dat is op zich een terecht punt”, vindt Janssen. “Echter, we hebben inmiddels de ervaring met de Training Plant in Brielle, die zich meer richt op procesope- rators, dat zo’n faciliteit gewoon echt werkt. Met de Training Plant op de RDM hebben we nu ook een mooi aanbod voor maintenance mensen. Los van de aanmeldingen op tech- nische MBO- en HBO-opleidingen is het be- staan van deze faciliteit minstens zo relevant voor de zij-instromers.” Maar ook de aanzuigende werking van de Training Plant moet niet worden onderschat volgens Janssen. “We benutten deze kans ook zeker om meer mensen naar die techni- sche opleidingen te krijgen. Ik zie graag dat opleidingen de vlag uithangen en potentiële studenten laten zien wat voor prachtige faci- liteiten ze hun studenten kunnen bieden.”


Madurodam Dat betekent overigens niet dat bussen voor middelbare school leerlingen dagelijk over het fabrieksterrein mogen rondlopen. Janssen: “We gaan deze plant als een echte fabriek gebruiken en dat betekent dus ook dat niemand zomaar het terrein op komt. We hebben dus toegangseisen, veiligheidseisen, het bekende veiligheidspaspoort, gebruik


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48