This page contains a Flash digital edition of a book.
pH Vooral de temperatuur en de pH-waarde zijn cruciaal in een fermentatieproces. “Daarmee kun je de structuur en ook deels de smaak mee bepalen”, legt Van Liempt uit. “Het ma- ken van bijvoorbeeld yoghurt vereist een hele cyclus van verwarmen, roeren, afkoe- len, enzovoorts. Die processen kunnen we in een fermentatiebad uitstekend aansturen en monitoren.”


Regelaars Fermentatiebaden voor de zuivelindustrie worden al lang gemaakt, maar het exem- plaar dat binnenkort wordt uitgeleverd, onderscheidt zich van de oudere modellen. Van Liempt: “Voorheen had je voor elke afzonderlijke parameter een aparte regelaar nodig: dus eentje voor je pH, eentje voor je temperatuur, vier in totaal. In zo’n fermen- tatiebad zitten zes afzonderlijke comparti- menten waarbij je dus per compartiment een aantal afzonderlijke regelaars moet in- stalleren. Je hebt dan uiteindelijk een enorm regelpaneel met vierentwintig regelaars dat niet enorm intuïtief en overzichtelijk is.” Voor het nieuwe fermentatiebad is gekozen voor een totaal andere benadering. “We hebben nu één centraal touchscreen waar alle informatie van de verschillende com- partimenten te zien is”, legt Van Liempt uit. “Veel overzichtelijker en de mogelijkheden zijn nu legio.”


PLC Deze modernisering is mogelijk door het gebruik van PLC’s. Hettich Benelux koos er


Het mTRON systeem aan het werk. Linksonder (het blauwe kastje) de voeding. Verder de CPU, de diverse modules, I/O kaarten, een aantal (analoge) PT-100 ingangen. De pH-sensoren zijn digitaal.


voor om met JUMO het fermentatiebad te automatiseren. Niels Houter, Account mana- ger bij JUMO, legt uit: “We hebben gebruik gemaakt van een PLC, uiteraard een beken- de techniek in de procesindustrie. Met ons mTRON PLC-systeem vervangen we dus al die vierentwintig regelaars die je voorheen had, door een centraal systeem. Je hebt een CPU, waaraan je per parameter die je wilt meten en aansturen, een module kunt koppelen. Het aantal modules is eenvoudig uitbreidbaar en bovendien: alle parameters die je meet kun je nu ook heel eenvoudig loggen.”


Voorgeprogrammeerd Er zijn meer voordelen aan het werken met een PLC, vergeleken met vele afzonderlijke regelaars. Houter: “De software van het mTRON systeem is zo ontwikkeld dat die relatief eenvoudig geprogrammeerd kan worden door de eindgebruiker zelf. Per vak moet je per parameter heel simpel de instel- lingen kunnen wijzigen, zonder dat daar een programmeur aan te pas komt. De proces- operator in het lab bij zo’n zuivelfabrikant kan daar uitstekend mee overweg.” Bij JUMO is de PID-regeling in de PLC al voorgeprogrammeerd. Volgens Van Liempt


Nu is het een kwestie van even opnieuw programmeren, niet veel ingewikkelder dan de timer op je vaatwasser...


Jack van Liempt van Hettich Benelux (links) in overleg met Niels Houter van JUMO. 22 | nummer 5 | 2017


Temperatuursensor in een van de fermentatiebaden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48