This page contains a Flash digital edition of a book.
Waterzuivering Grotere capaciteit, grotere mate van bedrijfszekerheid en nieuwe technieken


Evides Industriewater opent E


Over een paar maanden opent Evides Industriewater een nieuwe demiwaterfabriek (DWP) op de Maas- vlakte. De huidige fabriek in de Botlek heeft haar maximale capaciteit bereikt. De nieuwe DWP is groten- deels gebaseerd op het ontwerp van de eerste DWP, maar wel met enkele interessante vernieuwingen.


vides bouwt een nieuwe demiwaterfa- briek op de Maasvlakte. In 2009 realiseer- de het bedrijf haar eerste demiwaterplant in de Botlek. Van daaruit voorziet Evides


We hebben voor een duurzame methode


gekozen waarbij we het slib in het voedings- water op natuurlijke wijze laten bezinken


diverse petrochemische bedrijven van demiwater. En dat doen ze goed. “Zo goed dat uitbreiding nood- zakelijk is geworden”, vertelt Anneke Abrahamse die als Senior Proposal Engineer bij de ontwikkelfase van de nieuwe DWP betrokken was. “Onze fabriek in de Botlek heeft haar maximale capaciteit bereikt. Aanlei- ding om onderzoek te doen naar de ontwikkelingen in de Rotterdamse Haven, waaronder de komst van de Tweede Maasvlakte. Conclusie is dat er voldoende marktpotentie is. In juli 2016 zijn we daarom gestart met de bouw van de DWP Maasvlakte.” Martin Pot is Senior Process En- gineer bij Evides en hij voegt toe: “We geven onze klanten bepaal- de garanties over de bedrijfsze- kerheid. Met de DWP Maasvlakte erbij kunnen we die ook bij een grotere vraag leveren. We bouwen een nieuwe fabriek en gebruiken een ander innamesta- tion voor voedingswater vanuit het Brielse meer. Dit leidt tot behoud of zelfs een verbetering van de leveringszekerheid.”


Links sitemanager Louis Maljaars, rechts proposal engineer Anneke Abrahamse, voor de RO membranen.


Aandacht voor duurzaam De fabriek ziet er in veel opzichten hetzelfde uit als die in de Botlek. Zo zijn de hoofdstappen van het zui- veringsproces nagenoeg gelijk aan elkaar. “We maken gebruik van Dissolved Air Flotation (DAF), ionenwisse- lingstechnologie (IX) en membraantechnologie (RO)”, licht Senior Projectingenieur Leon Wijkhuijs toe. Hij is als projectleider mede verantwoordelijk voor de rea- lisatie van de nieuwe fabriek. “Deze combinatie is van belang omdat omgekeerde osmose (RO) het systeem minder afhankelijk maakt van de zoutconcentratie in het voedingswater uit het Brielse Meer.” “Het Brielse meer ligt dichtbij de zee en je kunt soms kleine pie- ken in de zoutconcentratie meten als je flinke storm, eventueel in combinatie met vloed hebt gehad”, vult Pot aan. “Of je ziet soms dat bij een verminderde ri- vierafvoer het water langduriger meer zouten bevat. Het RO-systeem is ontworpen op de zoutst mogelijke situatie, dus we kunnen zelfs met brak water uit de voeten.”


De membranen voor de RO (reverse osmosis), een zuiveringsstap. 36 | nummer 2 | 2017


Duurzaam Een van de dingen die wel anders is ten opzichte van onze eerste plant zijn de slibdroogbedden die naast de fabriek gerealiseerd worden. “In de Botlek maken we gebruik van mechanische slibontwatering. Iets wat relatief veel energie en chemicaliën, doorgaans polymeren, vergt. Voor de Maasvlakte hebben we voor een duurzamere methode gekozen door het slib in het voedingswater op natuurlijke wijze te laten bezinken”, vertelt Wijkhuijs. “Dat kan omdat we bij de nieuwe DWP fors meer ruimte hebben”, verduidelijkt


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48