This page contains a Flash digital edition of a book.
Vezelmat alternatief voor traditionele anti-fouling


Dr.ir. Rik Breur wil met zijn gepatenteerde antifouling vezelmat Thorn-D de Ame- rikaanse watersportmarkt gaan veroveren.Thorn-D ziet er uit als een soort tapijt, bezaaid met nylon stekeltjes, waaraan zich geen aangroei hecht. In Nederland richt zijn onderneming Micanti zich vooralsnog op werkschepen, maar op termijn ook op de watersport.


Yachtwrapping.nl uit Grou, dealer van Micanti, bezig met het aanbrengen van Thorn-D.


laties van viskwekers, plus motorjachten en werkschepen in de Verenigde Staten. In Nederland is een test uitgevoerd met de snelle loodstender Mercury. Thorn-D weert alle vormen van macro-aangroei (mosselen, zeepokken, marco-algen etc etc); micro-aangroei als bacteriën en dia- tomeeën niet omdat die door hun geringe afmeting geen problemen geven. Micanti heeft de eerste stappen met motor- boten gezet in Californië. “Vanwege het grote aangroeiprobleem daar en de manier waarop de markt is georganiseerd: vrijwel alle antifoulings worden professioneel aan- gebracht. Het probleem met koper in de jachthavens is daar zeer groot en de over- heid stimuleert dan ook milieuvriendelijke alternatieven.” Breur heeft met zijn bedrijf Micanti de aandacht in Nederland vooral gericht op werkschepen.


Breur ging bij de ontwikkeling uit van een fysisch principe dat ook in de natuur voor- komt. Het product is in 2006 op de markt gekomen en eerst getest op vaste instal-


Er bestaan misverstanden over de weer- stand, die Breur graag weerlegt: “Het klopt dat we een vezelmat onder het schip plak- ken. Alvorens we de scheepvaartmarkt op gingen, hebben we die dan ook uitvoerig


Anti-aangroei wapen


De H2OBoatCare XP1 is het nieuwste wapen tegen aangroei. Het systeem bestaat uit een elektronicakast en een transponder, die wordt geplaatst in het water van de ligplaats van de boot en op de romp gericht. Pulsen en cavitatie zijn het geheim van de smid.


“Ons systeem verschilt van de oude ultrasone techniek”, aldus Jurgen Smit van H2OBoatCare in Breukelen, “die ging uit van het opwekken van ultrasone geluids- golven, opgewekt door een speaker, verpakt in een rvs-omhulsel. Doel was het veroor- zaken van zogenaamde sonicatie; het laten trillen van de cel van de alg, waardoor deze scheurt en afsterft. Het effect was echter gering.” De nieuwe techniek is gebaseerd op het op- wekken van cavitatie; het laten imploderen van kleine luchtbelletjes die van nature in


het water aanwezig zijn. De H2OBoatCare XP1 bestaat uit een transponder waarin onder een bepaalde druk keramische schijven zitten. Als daar een stroompje doorheen loopt, geven de schijven door spanningsverschil met


tussenpozen trillingen af die op de romp worden gericht. Hierdoor worden de zuur- stofbelletjes zo bewerkt dat deze uiteinde- lijk imploderen, er ontstaat dus cavitatie. Het omgevingswater dat bij de implosie is betrokken, geeft minuscule waterstraal- tjes af onder zeer hoge druk die de cellen van algen vernietigen en de larven van de zeepokken verdrijven. “Een natuurlijke, milieuvriendelijke hogedrukreiniger. De opwekte cavitatie is trouwens bij lange na niet krachtig genoeg om de romp en onderdelen aan te tasten; dat blijkt ook uit onze testen.”


De techniek van de H2OBoatCare is ontwikkeld door Nederlandse wetenschap- pers en technici en langdurig getest in onder meer het Middellandse Zeegebied. Vier proefopstellingen op Mallorca hebben bewezen dat de H2OBoat Care XP1 werkt.


www.h2oboatcare.com De XP1 transponder houdt het onderwaterschip schoon.


getest op weerstand. Voor motorschepen weten we dat er geen verandering is, met zeilschepen hebben we nog geen ervaring.” Thorn-D moet volgens Breur niet als ruw- heid maar als textuur moet worden gezien. “Je kan de interactie met water vergelijken met die tussen wind en korenvelden. Daarin zie je patronen ontstaan die worden gevormd doordat de hele interactie veran- dert. Er komt als het ware een ordening in de turbulente stroming. Bij Thorn-D wordt weliswaar een verhoging van de opper- vlaktewrijving gevonden, maar overall een gelijkblijvende totaalweerstand.” Voor de applicatie met een zelfklevende folie, ontwikkeld samen met Avery Denis- son, werkt Micanti met getrainde professi- onals. “We willen problemen vermijden die kunnen ontstaan door foute applicatie. Het is wel de bedoeling dat we bijvoorbeeld jachtschilderbedrijven gaan trainen om het product aan te brengen. Dat vergt echter wat meer tijd.”


www.antifouling.nu www.micanti.com


9 Een close-up van de nylon stekeltjes van Thorn-D.


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36