This page contains a Flash digital edition of a book.
Door Gerwin Klok, branchemanager NJI


Jachtbouwindustrie verkent export naar Brazilië


Van 19-23 november 2012 vond de brede uitgaande handelsmissie plaats naar Brazilie. Met een delegatie van 230 personen was dit de grootste Nederlandse uitgaande missie ooit. Het gezelschap stond onder leiding van de kersvers aangetreden minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen en MKB- voorman Hans Biesheuvel. De aanwezigheid van het kroonprinselijk paar en hun onvolprezen inzet voor de Nederlandse bedrijven gaf de missie extra cachet en opende deuren die anders misschien gesloten zouden zijn gebleven.


Gelet op de snelle expansie van met name Franse en Italiaanse producenten van ple- zierjachten en het feit dat Nederland door professionals in de Braziliaanse jachtbouw- industrie als het mekka van de jachtbouw wordt beschouwd, was toevoeging van een cluster jachtbouwindustrie aan deze brede handelsmissie een alleszins verdedigbare keuze.


26


Het cluster jachtbouw, dat bestond uit 15 deelnemende bedrijven, omvatte zowel het mega-segment (Royal Huisman, Shipyard Balk) als ook de ‘kleine’ jachtbouw (Lins- sen, Elling, Boarnstream, C-Yacht). De andere helft van het cluster bestond uit diverse toeleverende bedrijven (Imtech, Aluland, Amartech, Van Berge Henegou- wen, Pontis, Sevenstar Yacht Transport en Dutch Marine Projects). Deze bedrijven waren uiteraard meer geïnteresseerd in de directe handelskansen met de Braziliaanse jachtbouwindustrie. Alhoewel in Brazilië beslist nog voorbehouden aan een be- perkte elite, heeft de watersportbeoefening zich toch al heel behoorlijk ontwikkeld. Ook de NJI en de HISWA Vereniging waren van de partij.


Het programma was gericht op feitenon- derzoek voor werven en toeleveranciers en speelde zich af in de voor de waterspor- tindustrie meest belangrijke provincies (staten) São Paulo en Rio de Janeiro. Louter wegens tijdgebrek werd de voor de watersport ook relevante meer zuidelijk


De deelnemers aan het cluster Jachtbouw bij een BR Marinas nabij Angra dos Reis.


gelegen en dus koelere staat Santa Catarina niet aangedaan.


Kopers in São Paulo


In het algemeen kan, aldus de Braziliaanse brancheorganisatie voor de nautische sector ACOBAR, worden gesteld dat de af- nemers voor de jachtwerven hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de regio São Paulo, waar het zwaartepunt voor de economische acti- viteit in Brazilië ligt. Maar de ontwikkeling en industriële activiteit voor de watersport vindt overwegend plaats in de staat Rio de Janeiro en daar bevinden zich ook de meeste nautische bedrijven. De clientèle uit São Paulo omvat echter overwegend nieuwe rijken die een voorkeur hebben voor opzichtige snelvarende kunststof schepen, die veelal worden gebruikt voor dagtochten. Deze groep heeft (nog) geen affiniteit met watersport in de zin van een ontspannen strijd met de elementen. De lokale jachtbouw industrie speelt hoofdza- kelijk op dit segment in.


De eerste dag stond in het teken van een bezoek aan de kustregio ten zuidoosten van São Paulo. Een bezoek werd gebracht aan MCP Yachts (www.mcpyachts.com.br), een familiebedrijf dat zich toelegt op de bouw van grotere (max. 140 voet) cus- tom built aluminium plezierjachten. Het bedrijf, dat ook samenwerkt met Vripack, mag worden beschouwd als de meest vooraanstaande superjachtwerf in Brazilië.


MCP Yachts heeft enkele jaren geleden met Inace en Sunboats de vereniging Super Yachts Brasil opgericht, die beoogt om ook Brazilië op de kaart te zetten als producent van high-end jachten.


Tekort aan marina’s


Aansluitend werd de nabij gelegen jacht- club Asturia (www.marinasturias.com.br) bezocht. Een volledig ommuurd complex met ligplaats en stallingruimte voor 600 middelgrote en kleinere schepen. Deze marina vormt tevens de locatie voor de jaarlijkse Boat experience, een exclusieve boatshow voor het duurdere segment plezierjachten die eind januari plaatsvindt. Tijdens dit bezoek werd meteen een van de obstakels voor de snelle ontwikkeling van de watersportbeoefening duidelijk, name- lijk de schaarste aan ligplaatsen en goed geëquipeerde marina’s. Als gevolg van strikte milieuwetgeving stelt de overheid zich zeer terughoudend op in het verstrek- ken van de benodigde vergunningen, alhoewel dat per staat verschilt. Dit heeft zijn weerslag op de prijs van de ligplaatsen die doorgaans per lengtevoet per maand worden uitgedrukt. In de praktijk komt het er op neer dat een eigenaar van een 30 voets schip gemiddeld B$ 1000 (ca. € 400) liggeld verschuldigd is per maand. Afgezet tegen het gemiddeld maandloon van een jachthaven medewerker van ca. B$ 800 geeft dat meteen aan hoe groot de inkomensverschillen in Brazilië zijn.


Bezoek aan seriebouwers


De volgende dag stond in het teken van een bezoek aan twee seriebouwers in en rond São Paulo. Intermarine (www. intermarine.com.br) is een producent van kunststof high performance motorjachten tussen 38 en 78 voet, die tot voor kort nauwe banden onderhield met Azimut. Deze in een voormalige locomotievenfa- briek gevestigde productiefaciliteit bevindt zich midden in een noordwestelijke stads- wijk van São Paulo. Deze werf legt zich nu toe op een nieuwe lijn die in samenwerking met BMW design is ontworpen en er zijn ook vergevorderde plannen voor het op de markt brengen van een 100 voets model. Ferretti Brasil (www.ferrettibrasil.com.br/ Estaleiro.aspx) is een nabij een westelijke


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36