This page contains a Flash digital edition of a book.
De verftrends bij Awlgrip: textuur en film


De verfmarkt voor de jachtbouw is volop in beweging. Jachtbouw Nederland vroeg Dennis Tuijnman, Account Manager van het Yacht Department van Internatio- nal Paint Nederland, om aan te geven wat de nieuwste trends zijn bij Awlgrip. Dit toonaangevende Amerikaanse verfmerk is sinds 2002 onderdeel van de Nederlandse multinational AkzoNobel.


“Bij Awlgrip geloven wij dat de nabije toekomst beïnvloed zal worden door drie onderwerpen. In de eerste plaats zijn dat wijzigingen en/of vereisten in wet- en regel- geving. De meeste eindgebruikers zullen deze ‘onzichtbare’ innovaties en ontwikke- lingen van 2013 niet opmerken. Het tweede punt is de noodzaak het concurrentiever- mogen te vergroten. Het ontwikkelen van producten die het applicatieproces in tijd verkorten en zo de productiviteit verho- gen, hebben direct invloed op de trend. Het laatste onderdeel is ervoor te zorgen dat jachtbouwers en –schilders de visie van een jachtontwerper kunnen blijven realiseren. Dit is wellicht wel één van de belangrijkste doelen voor 2013. Het spreekt voor zich dat alle producten die passen bij deze derde pijler ook in overeenstemming moeten zijn met de eerste twee! Een hele uitdaging, maar niemand heeft ooit gezegd dat het ontwikkelen van coatings eenvou- dig is”, aldus Tuijnman.


“Technologieën en ontwikkelingen op het gebied van verfsystemen voor het interieur, welke ontwerpers de mogelijkheid bieden hun creatieve kant te uiten én die voldoen aan bovengenoemde criteria, zullen naar onze mening een trend worden. Blanke lak- ken voor hout, in alle mogelijke gradaties glans zijn altijd al trendy geweest en dit zal niet veranderen in 2013. Coatings die de ontwerper de mogelijkheid bieden de na- tuurlijke schoonheid van hout te behouden zullen het altijd goed doen.”


Textuur Textuurverven die toegepast worden op mobiele telefoons, tablets en muziekspe- lers zorgen voor een luxueuze uitstraling. Tuijnman constateert dat de markt van textuurverven in beweging is.”Dit jaar ver- wachten wij een toename zien in dit soort afwerkingen op jachten. Wat veel mensen niet weten, en wellicht verrassend, is dat de ‘soft touch’ of het suède effect op deze producten daadwerkelijk worden bereikt


door verschillende additieven toe te voegen in de verf!”


Deze techniek geeft de ontwerper de mogelijkheid om een luxe aspect toe te voegen aan het ontwerp, zowel visueel als tastbaar. Tuijman wijst erop dat naast het luxe design het ook nog een voordeel voor de booteigenaar en bemanning oplevert: “Minder onderhoud en eenvoudig te reini- gen oppervlakken. Textuur aflakken worden zeker een vertrouwd gezicht binnen de jachtindustrie.”


Faux Coatings Verf staat bekend als een product in vloei- bare vorm. Maar daar komt verandering in, aldus Tuijnman. “In de nabije toe- komst zal high tech ‘film’ als aflak worden geïntroduceerd. Hiervoor wordt echte verf gebruikt, die digitaal kan worden geprint met bijvoorbeeld een rvs-look, marmer of chroomeffect en houtnerfimitatie. Ook 3D-effecten behoren tot de mogelijkhe- den. Kortom; vrijwel iedere afbeelding kan worden afgedrukt. Dit geeft de ontwerper onbeperkte mogelijkheden!” Deze high tech films zijn gecertificeerd voor SOLAS en voldoen aan LY2 en PYC normering.


www.awlgrip.com Tikfoutje


Vreemde naam is het wel, Awlgrip. Het ontstaan van de naam is eigenlijk te danken aan een tikfoutje. De grondleggers van de verffabriek, Bob Grow en Joe Dilscheider van de Grow Group, zochten begin jaren 70 van de vorige eeuw een goede naam voor hun verf. Al brainstormend kwamen ze op ‘Allgrip’. De secretaresse nam deze naam, die op een servetje was geschreven, niet goed over. En toen hebben ze het maar zo gelaten.


Dit jaar viert Awlgrip zijn 40-jarig bestaan, wat luister bijgezet zal worden met tal van acties.


Trainingscentrum in Moordrecht In Moordrecht is afgelopen maand een


Yacht Paint Application Center (YPAC) van Awlgrip geopend. Het is wereldwijd het vierde trainingscentrum van het bekende merk jachtverven. De cursisten leren het beste resultaat te bereiken door een goede voorbereiding en techniek van aanbrengen. Ook komen gezondheid en veiligheid aan de orde, en de persoonlijke bescherming. Het is mogelijk om lesprogramma’s op maat samen te stellen.


Er is zelfs ruimte om een echte scheepshu- id te schilderen. De training is beschik- baar voor schilders, voorlieden, (nieuwe) projectmanagers en medewerkers van werven, ongeacht hun rol in de jachtbou- windustrie. Experts van Awlgrip kunnen ook op locatie trainingen komen geven. Na Viareggio in Italie, Southampton in Groot- Brittanie en Florida gaat er binnenkort een trainings-centrum open aan de oostkust van Australië.


Interesse in een training? Stuur een e-mail naar dennis.tuijnman@akzonobel.com.


11


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36