This page contains a Flash digital edition of a book.
Door Laurens van Zijp


“Ik wilde een kwaliteitsslag maken, daarom ben ik een samenwerkingsver- band aangegaan met Hoora Heeg en Atlantic”, zegt Ruud Didden, de man achter de Koopmans 28 Daysailer. Hoora Heeg bouwt voortaan de rompen van de 28 voeter, Atlantic verzorgt de verdere afbouw.


Didden: “De eerste Koopmans 28 Day- sailer hebben we zelf gebouwd in een eigen productiehal. Dat was toen de enige manier om de boot te realiseren. Het is nu tijd voor een volgende stap, want we hebben een nieuw model op stapel staan,


de SQ. Daarvoor zijn betere productiemid- delen nodig. Ook is het moeilijk om vaklui te vinden en vast te houden. Alle reden om samenwerking te zoeken. Zowel Hoora als Atlantic staan voor kwaliteit, vandaar mijn keuze.


Lijstje criteria


Didden startte een paar jaar geleden de bouw van Koopmans 28 Daysailer met zichzelf als belangrijkste doelgroep. Hij was met zijn gezin op zeilvakantie geweest, maar het bleek dat zijn vrouw en kind lange zeiltochten niet zo leuk vonden. Hij had de keuze: een zeegaand zeiljacht varen zonder familie, of een boot kopen waar zij wel in wilden zeilen. Zo kwam hij tot een lijstje criteria: het moest een boot zijn die hijzelf alleen kan zeilen, maar die voldoende plaats biedt aan opstappers. Een goed zei- lend schip voor binnenwater en kustwate- ren. Die trailerbaar is en ook per container te verschepen is. En last but not least: een scheeps uiterlijk met fraaie lijnen. Met ruwe eerste schetsen stapte Didden naar Dick Koopmans. Een bewuste keuze, want ‘hij is iemand van naam en faam’, al- dus Didden. Koopmans tekende een open boot met een uitgesproken zeeg. Bijzon- der: er is geen kajuit, maar wel accom- modatie onder het voordek, om te kunnen overnachten.


In 2010 verscheen de 28 Daysailer op het water en trok meteen veel aandacht van de watersportpers. “Marketing-technisch hebben we dat goed gedaan”, stelt Didden tevreden vast. Het leidde evenwel niet tot een stormloop van klanten - de crisis was inmiddels steeds sterker voelbaar - en pas afgelopen jaar werd de eerste 28 verkocht. Gelukkig waren er geen banken en inves- teerders die hun geld snel terug wilden zien. Het gaf Didden wel de gelegenheid om de boot zelf goed aan de tand te voe- len; hij zeilde er veel mee op zee.


Professionalisering nodig


Zo ontstond het plan een nieuwe versie te lanceren, de 28SQ. In de basis gelijk aan het oermodel, maar met een diepere kiel, een uitgebouwd grootzeil voor meer zeilop- pervlak en een zwaardere, tweecilinder motor. Didden: “Een schip dat nog meer


geschikt is voor zeilen op zee en waarmee je ook wedstrijden kunt varen. In het voor- onder komt meer ruimte, de bedden zijn 2.20 meter lang en de zitruimte wordt een halve meter groter. Er zijn twee honden- kooien. Verder zijn er een keukenblok en een chemisch toilet.”


Hij kwam tot de slotsom dat professio- nalisering van de productie noodzakelijk was. Vandaar de strategische alliantie met Hoora Heeg en Atlantic.


Kwaliteitsbouw


Hoora Heeg bouwt de casco’s volgens het vacuüminjectie-systeem. Het levert lichte en stijve schepen op. De romp bestaat uit schuim met een vinylester huis aan de buitenkant en polyester aan de binnenkant. Hoora is verder bekend van de hydrodyna- mische elektromotoren en maststrijkinstal- laties met gasveren. Systemen die straks ook toegepast kunnen worden op de 28. De casco’s worden afgebouwd bij Atlan- tic in Harlingen. “Net als Hoora staat Atlantic te boek als een kwaliteitswerf. Ze bouwen al zo’n dertig jaar kwaliteitsjach- ten. De Koopmans 28 wordt afgebouwd met componenten uit het topsegment en met het vakmanschap dat daar bij hoort. Dick Koopmans zal de bouw van de eerste exemplaren begeleiden. De Koopmans 28 zal dan ook voldoen aan de hoogste eisen van veiligheid en afwerking. De romp is in compartimenten verdeeld, wat de veilig- heid vergroot.”


Brede doelgroep


Met de 28 mikt Didden op een brede doel- groep. Allereerst zeilers zoals hijzelf: die af en toe met het hele gezin zeilen, maar vaak ook alleen of shorthanded. Verder: open boten-zeilers die een Valk, Randmeer of Efsix gewend zijn en nu meer comfort zoeken, met behoud van het open boten- gevoel. En dan nog de oudere zeiler die van een groot jacht naar een handzamer schip wil, dat wel goed zeilt en kwaliteit biedt. Met de komst van de SQ wordt ook de wedstrijdzeiler aangesproken. De nieuwe Koopmans 28 komt in de loop van het voorjaar 2013 in de vaart.


www.koopmans28.nl


17


Een schip voor een brede doelgroep zeilers.


Jachtbouw Nederland 1


februari 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36